Låna

Mer info
Mer info

Alla som har skaffat Tritonias bibliotekskort och följer användarreglerna har rätt att låna bibliotekets resurser.


Du lånar böckerna med låneautomat.


Om du inte själv kan komma till biblioteket kan du befullmäktiga någon att låna för dig genom att ge honom eller henne ditt lånekort eller fylla i en fullmakt.

© Tritonia 2014-2024