Personal

Mer info
Mer info
Stäng
Personalens epostadresser:
fornamn.efternamn@tritonia.fi

Tritonias ledning

Direktör
Anne Lehto

Vice direktör, samlingar
Viveca Rabb

Servicechef, när- och webbtjänster
Jonna Toukonen

Servicechef, utbildning och forskarstöd
Katri Rintamäki

Administrativ koordinator
Anne Koiranen

Vasa
Aro, Anne Informationsspecialist
Telefon
029-449 8216 Telefon
Rum
K207
Samlingar inom ekonomi (Vasa universitet)
Backman-Witting, Febe Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8209 Telefon
Rum
K108
Björkqvist, Mikael Vaktmästare
Telefon
029 449 8092 Telefon
Rum
K221
Blusi, Magnus Medieassistent
Telefon
029-449 8219 Telefon
Rum
K318
EduLab, medietjänster, videokonferenser
Byholm, Maria pedagog, EduLabs koordinator
Telefon
029-449 8220 Telefon
Rum
K316
Koordinering av EduLab-tjänster, EduLabs service
Engblom, Carina Informatiker
Telefon
029-449 8552 Telefon
Rum
K204
Samlingar i teknik o företagsekonomi, utbildning i informationssökning (Novia)
Erkinheimo, Hanna Informatiker
Telefon
029-449 8553 Telefon
Rum
K313
Anskaffning av e-resurser (Vasa universitet, VYH), utbildning i informationssökning (VYH)
Evertson, Linda-Marie Informatiker
Telefon
029 4498273 Telefon
Rum
K208
Samlingar i pedagogik, psykologi, utbildning i och koordinering av undervisning (ÅA)informationssökning
Granlund, Sören Pedagog
Telefon
029-449 8351 Telefon
Rum
K316
EduLab, mediatjänster
Hakomäki, Tuula Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8225 Telefon
Rum
K217
Hjerpe, Ellinor Informatiker
Telefon
029-449 8318 Telefon
Rum
K208
Vårdvetenskap, socialpolitik, statskunskap, energiteknik (ÅA Vasa), Tritonias specialsamlingar, Artur (ÅA Vasa)
Holmlund, Susanne Informationsspecialist
Telefon
029-449 8226 Telefon
Rum
K208
Samlingar inom ekonomi, utbildning i informationssökning (Hanken), koordinering av informationstjänsten
Hyyryläinen, Katariina Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8227 Telefon
Rum
K217
Kallio, Merja Publikationssekreterare
Telefon
029-449 8246 Telefon
Rum
K318
Osuva, Vasa universitets och Vamks publikationer - ombrytning och beställning
Kempe, Ann-Charlott Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8230 Telefon
Rum
K206
Bokinköp (Novia), samlingsservice
Koiranen, Anne Förman förvaltning och kommunikation
Telefon
029-449 8232 Telefon
Rum
K305
Administrativa tjänster och kommunikation.
Kultalahti, Barbro Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8233 Telefon
Rum
K206
Samlingar i företagsekonomi (VYH), tillgänglighet (Celia)
Källund, Ann-Sofie Översättare-informatör
Telefon
029-449 8547 Telefon
Rum
K306
Översättning, informering
Laine, Katja Informationsspecialist
Telefon
029-449 8211 Telefon
Rum
K203
Utbildning i informationssökning inom ekonomi (Vasa universitet)
Lehto, Anne Tritonias direktör
Telefon
029-449 8500 Telefon
Rum
K308
direktör
Lumio, Maria Assistent
Telefon
029-449 8207 Telefon
Rum
K314
Molander, Lena Ekonomisekreterare
Telefon
029-449 8238 Telefon
Rum
K306
Ekonomitjänster
Mukari, Leena Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8234 Telefon
Rum
K212
Bokinköp (Vasa universitet och VYH), katalogisering av pro gradun (VU)
Mäkynen, Mari Informatiker
Telefon
029-449 8239 Telefon
Rum
K313
VYH kontaktperson, samlingar inom teknik, utbildning i informationssökning (VYH), Theseus teknik (VAMK)
Märsy, Kaisa Praktikant
Rum
K212
Nelson, Christian Informationsspecialist
Telefon
029-449 8240 Telefon
Rum
K315
Utveckling och underhåll av bibliotekssystemet, koordineering av databasarbetet
Niemitalo, Pia-Maria Infomationsspecialist
Telefon
029 449 8272 Telefon
Rum
K314
Nisumaa, Saija Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8373 Telefon
Rum
K213
Bokinköp (Vasa universitet, VYH), katalogisering
Nordberg, Hanna Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8235 Telefon
Rum
K204
Bokinköp (Hanken och VYH), katalogisering
Nygård-Anturaniemi, Isabel Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8229 Telefon
Rum
K213
Bokinköp(ÅA), koordinering av bokinköp, katalogisering
Perkiömäki, Vesa Bibliotekssekreterare, låneansvarig
Telefon
029-449 8243 Telefon
Rum
K215
Låneservice, KITT-statistik
Rabb, Viveca Vice direktör
Telefon
029-449 8182 Telefon
Rum
K304
Samlingschef, Tritonias specialsamlingar, Åbo Akademi och Novias service, ÅAs forskarrum
Rantala, Sari Byråsekreterare
Rum
K212
Färdigställande av material för utlåning
Rintamäki, Katri Servicechef, utbildning och forskarstöd
Telefon
029-449 8603 Telefon
Rum
K205
Utbildning och forskarstöd
Savolainen, Ilkka Expeditionsmästare
Telefon
029-449 8250 Telefon
Rum
K221
Expeditionsmästartjänster, utrymmesbokningar, säkerhetsärenden
Sorvari, Niina Informatiker
Telefon
029-449 8185 Telefon
Rum
K203
Samlingar inom teknik, utbildning i informationssökning (Vasa universitet)
Takamäki, Topi Bibliotekssekreterare
Rum
K215
Teppo, Pirjo Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8255 Telefon
Rum
K214
Theseus informationsbehandling och social- och hälsovård, företagsekonomi (VYH)
Torppa, Tuomo Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8257 Telefon
Rum
K212
Bokinköp(Vasa universitet, VYH), katalogisering
Toukonen, Jonna Servicechef
Telefon
029-449 8224 Telefon
Rum
K216
Närservice, webbtjänster
Troberg, Heidi Informationsspecialist
Telefon
029-449 8259 Telefon
Rum
K203
Samlingar inom humanistiska och samhällsvetenskaper, utbildning i informationssökning (Vasa universitet), koordinering av utbildning i informationssökning
Vestman, Gun Informatiker
Telefon
029-449 8262 Telefon
Rum
K307
Samlingar inom social- och hälsovård, skönhetsbranschen samt utbildning i informationssökning (Novia); Theseus Novia
Wargelin, Anne Informatiker
Telefon
029-449 8261 Telefon
Rum
K307
Samlingar inom social- och hälsovård, utbildning i informationssökning (VYH)
West, Sanna Planerare
Telefon
029-449 8343 Telefon
Rum
K314
EduLab, Hella- projekt, LIN-utbildningar
Yli-Karhu, Tarja Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8264 Telefon
Rum
K214
Tidskriftsprenumerationer (Vasa universitet, Hanken, Novia, VYH)
Jakobstad
Hagnäs-Dubloo, Tina Bibliotekssekreterare
Telefon
06-3285136 Telefon
Kundservice Allegro (Novia, Centria), Thesesus (Novia)
Raseborg
Wikström-Orre, Malin Informatiker
Telefon
044 449 8141 Telefon
Biblioteksservice Novia Raseborg
© Tritonia 2014-2019