Personal

Mer info
Mer info
Stäng
Personalens epostadresser:
fornamn.efternamn@tritonia.fi

Tritonias ledning

Direktör
Anne Lehto

När- och webbtjänster
förman: Jonna Toukonen

Utbildning och forskarstöd
förman: Anne Lehto

Informationsresurser och interna tjänster
förman: Anne Koiranen

Vasa
Aro, Anne Informationsspecialist
Telefon
029-449 8216 Telefon
Rum
K207
Forskarservice och samlingar inom Vasa universitet
Björkqvist, Mikael Vaktmästare
Telefon
029 449 8092 Telefon
Rum
K221
Expeditionsmästartjänster, passerkort, utrymmesbokningar, säkerhetsärenden
Blusi, Magnus Medieassistent, 1.1 2021 Levón
Telefon
029-449 8219 Telefon
Rum
K318
EduLab/Levón, medietjänster, videokonferenser
Engblom, Carina Informationsspecialist
Telefon
029-449 8552 Telefon
Rum
K204
Samlingar i teknik o företagsekonomi, utbildning i informationssökning (Novia)
Erkinheimo, Hanna Informationsspecialist
Telefon
029-449 8553 Telefon
Rum
K313
Anskaffning av e-resurser (Vasa universitet, VAMK), utbildning i informationssökning (VAMK)
Granlund, Sören Pedagog, 1.1 2021 Levón
Telefon
029-449 8351 Telefon
EduLab/Levón
Hakomäki, Tuula Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8225 Telefon
Rum
K217
Hyyryläinen, Katariina Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8227 Telefon
Rum
K217
Kallio, Merja Publikationssekreterare
Telefon
029-449 8246 Telefon
Rum
K318
Osuva, Vasa universitets och Vamks publikationer - ombrytning och beställning
Kempe, Ann-Charlott Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8230 Telefon
Rum
K206
Bokinköp (Novia), samlingsservice
Koiranen, Anne Förman förvaltning och kommunikation
Telefon
029-449 8232 Telefon
Rum
K305
Administrativa tjänster och kommunikation. Hansel- kontaktperson
Kultalahti, Barbro Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8233 Telefon
Rum
K206
Samlingar i företagsekonomi (VAMK), tillgänglighet (Celia)
Kuusisto, Ville Biblioteksassistent
Telefon
029-4498408 Telefon
Rum
T403
Samlingsarbete, gallringar och flytt av samlingar
Laine, Katja Informationsspecialist
Telefon
029-449 8211 Telefon
Rum
K203
Utbildning och forskarstöd
Lehto, Anne Tritonias direktör
Telefon
029-449 8500 Telefon
Rum
K308
direktör
Mukari, Leena Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8234 Telefon
Rum
K212
Bokinköp (Vasa universitet och VYH), katalogisering av pro gradun (VU)
Mäkynen, Mari Informationsspecialist
Telefon
029-449 8239 Telefon
Rum
K313
VYH kontaktperson, samlingar inom teknik, utbildning i informationssökning (VAMK), Theseus teknik (VAMK)
Märsy, Kaisa Biblioteksassistent
Telefon
029-4498572 Telefon
Rum
K207
Samlingsprojekt, Jaakko Numminens bibliotek -projekt
Nelson, Christian Informationsspecialist
Telefon
029-449 8240 Telefon
Rum
K315
Utveckling och underhåll av bibliotekssystemet, koordineering av databasarbetet
Nisumaa, Saija Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8373 Telefon
Rum
K213
Bokinköp (Vasa universitet, VYH). Koordinering av bokinköp och katalogisering.
Perkiömäki, Vesa Bibliotekssekreterare, låneansvarig
Telefon
029-449 8243 Telefon
Rum
K215
Låneservice, KITT-statistik
Rantala, Sari Byråsekreterare
Rum
K212
Färdigställande av material för utlåning
Rintamäki, Katri Servicechef, utbildning och forskarstöd
Telefon
029-449 8603 Telefon
Rum
K205
Utbildning och forskarstöd
Savolainen, Ilkka Expeditionsmästare
Telefon
029-449 8250 Telefon
Rum
K221
Expeditionsmästartjänster, passerkort, utrymmesbokningar, säkerhetsärenden
Sorvari, Niina Informatiker
Telefon
029-449 8185 Telefon
Rum
K128
Samlingsprojekt (Vasa universitet, VAMK, Novia)
Teppo, Pirjo Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8255 Telefon
Rum
K214
Theseus informationsbehandling och social- och hälsovård, företagsekonomi (VAMK)
Torppa, Tuomo Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8257 Telefon
Rum
K212
Bokinköp(Vasa universitet, VYH), katalogisering
Toukonen, Jonna Servicechef
Telefon
029-449 8224 Telefon
Rum
K216
Närservice, webbtjänster
Troberg, Heidi Informationsspecialist
Telefon
029-449 8259 Telefon
Rum
K203
Ubildning i informationssökning, koordinering av utbildning i informationssökning inom Vasa universitet
Turunen, Essi Informationsspecialist
Telefon
029 449 8357 Telefon
Rum
K203
Kontaktperson för anskaffningar inom Vasa universitet. Samlingar, utbildning i informationssökning inom Vasa universitet
Vestman, Gun Informationsspecialist
Telefon
029-449 8262 Telefon
Rum
K307
Samlingar inom social- och hälsovård, skönhetsbranschen samt utbildning i informationssökning (Novia); Theseus Novia
Wargelin, Anne Informationsspecialist
Telefon
029-449 8261 Telefon
Rum
K307
Samlingar inom social- och hälsovård, utbildning i informationssökning (VAMK)
West, Sanna Pedagog, 1.1 2021 Levón
Telefon
029-449 8343 Telefon
Rum
K314
EduLab/Levón
Yli-Karhu, Tarja Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8264 Telefon
Rum
K214
Tidskriftsprenumerationer (Vasa universitet, Novia, VYH)
Jakobstad
Hagnäs-Dubloo, Tina Bibliotekssekreterare
Telefon
06-3285136 Telefon
Kundservice Allegro (Novia, Centria), Theseus (Novia)
Raseborg
Wikström-Orre, Malin Informatiker
Telefon
044 449 8141 Telefon
Biblioteksservice Novia Raseborg