Personal

Mer info
Mer info
Stäng
Personalens epostadresser:
fornamn.efternamn@uwasa.fi

Tritonias ledning

Direktör
Anne Lehto

Lärande- och forskningsstöd
Servicechef: Heidi Troberg

Informationsresurser och interna tjänster
Servicechef: Anne Koiranen

Vasa
Aro, Anne Informationsspecialist, Lärande- och forskningsstöd
Telefon
029-449 8216 Telefon
Rum
L208
Björkqvist, Mikael Vaktmästare
Telefon
029 449 8092 Telefon
Rum
L131
Expeditionsmästartjänster, passernycklar, säkerhetsärenden
Engblom, Carina Informationsspecialist, Informationsresurser och interna tjänster
Telefon
029-449 8552 Telefon
Rum
L208
Kontaktperson för anskaffningar inom Novia. Utbildning i informationssökning inom teknik och företagsekonomi (Novia). Samlingar.
Erkinheimo, Hanna Informationsspecialist
Telefon
029-449 8553 Telefon
Rum
L208
Anskaffning av e-resurser (Vasa universitet, VAMK), utbildning i informationssökning (VAMK)
Gullman, Kaisa Informationstjänstrådgivare, Lärande- och forskningsstöd
Telefon
029-449 8396 Telefon
Rum
L208
Hyyryläinen, Katariina Informationstjänstrådgivare, Lärande- och forskningsstöd
Telefon
029-449 8227 Telefon
Rum
L208
Kallio, Merja Informationstjänstrådgivare, Lärande- och forskningsstöd
Telefon
029-449 8246 Telefon
Rum
L208
Kempe, Ann-Charlott Informationstjänstrådgivare
Telefon
029-449 8230 Telefon
Rum
L207.1
Bokinköp (Novia), samlingsservice.
Koiranen, Anne Servicechef, informationsresurser och interna tjänster
Telefon
029-449 8232 Telefon
Rum
L211
Laine, Katja Informationsspecialist (data manager), Lärande- och forskningsstöd
Telefon
029-449 8211 Telefon
Rum
L208
data manager
Lehto, Anne Tritonias direktör
Telefon
029-449 8500 Telefon
Rum
L211
Mukari, Leena Informationstjänstrådgivare
Telefon
029-449 8234 Telefon
Rum
L207.1
Kundservice, katalogisering av pro gradun (VU).
Mäkynen, Mari Informationsspecialist, Lärande- och forskningsstöd
Telefon
029-449 8239 Telefon
Rum
L208
VAMK kontaktperson. Samlingar inom teknik, utbildning i informationssökning (VAMK), Theseus (VAMK)
Nelson, Christian Informationsspecialist, Lärande- och forskningsstöd
Telefon
029-449 8240 Telefon
Rum
L208
Utveckling och underhåll av bibliotekssystemet, koordineering av databasarbetet
Niemitalo, Pia-Maria Informationsspecialist, Lärande- och forskningsstöd
Telefon
029 449 8647 Telefon
Rum
L208
Koordinering av utbildning i informationssökning för studerande
Nisumaa, Saija Informationstjänstrådgivare
Telefon
029-449 8373 Telefon
Rum
L207.1
Bokinköp (Vasa universitet och VAMK). Koordinering av bokinköp och beskrivning.
Perkiömäki, Vesa Informationstjänstrådgivare, Lärande- och forskningsstöd
Telefon
029-449 8243 Telefon
Rum
L208
Låneansvarig, låneservice, statistik
Rantala, Sari Byråsekreterare, INFORMATIONSRESURSER OCH INTERNA TJÄNSTER
Rum
L208
Färdigställande av material för utlåning
Savolainen, Ilkka Servicetekniker, informationsresurser och interna tjänster
Telefon
029-449 8250 Telefon
Rum
L131
Expeditionsmästartjänster, passernycklar, säkerhetsärenden
Seitamaa-Svenns, Sari Informationstjänstrådgivare, Lärande- och forskningsstöd
Telefon
029-449 8742 Telefon
Rum
L208
Låneservice, Theseus (VAMK)
Sorvari, Niina Informationsspecialist, Lärande- och forskningsstöd
Telefon
029-449 8185 Telefon
Rum
L208
Utbildning och forskarstöd
Teppo, Pirjo Informationstjänstrådgivare
Rum
L208
Borta t.o.m 30.4.2024
Torppa, Tuomo Informationstjänstrådgivare
Telefon
029-449 8257 Telefon
Rum
L207.1
Bokinköp Vasa universitet och VAMK, samt beskrivning.
Troberg, Heidi Servicechef, Lärande- och forskningsstöd
Telefon
029-449 8259 Telefon
Rum
L211
Öppen vetenskap, forskarservice
Turunen, Essi Informationsspecialist, Lärande- och forskningsstöd
Telefon
029 449 8357 Telefon
Rum
L208
Kontaktperson för anskaffningar inom Vasa universitet. Samlingar, utbildning i informationssökning inom Vasa universitet
Vestman, Gun Informationsspecialist, Lärande- och forskningsstöd
Telefon
029-449 8262 Telefon
Rum
L208
Novia kontaktperson. Utbildning i informationssökning inom hälsa och välfärd (Novia). Theseus Novia
Wargelin, Anne Informationsspecialist, Lärande- och forskningsstöd
Telefon
029-449 8261 Telefon
Rum
L208
Samlingar inom social- och hälsovård, utbildning i informationssökning (VAMK)
Yli-Karhu, Tarja Informationstjänstrådgivare
Telefon
029-449 8264 Telefon
Rum
L208
Tidskriftsprenumerationer (Vasa universitet, Novia, VAMK) och ekonomiärenden
Jakobstad
Hagnäs-Dubloo, Tina Bibliotekssekreterare
Telefon
06-3285136 Telefon
Kundservice Allegro (Novia, Centria), Theseus (Novia), e-post: tina.hagnas-dubloo@novia.fi