Personal

Mer info
Mer info
Stäng
Personalens epostadresser:
fornamn.efternamn@tritonia.fi

Tritonias ledning

Direktör
Anne Lehto

När- och webbtjänster
förman: Kirsti Mustalahti

Utbildning och forskarstöd
förman: Heidi Troberg

Informationsresurser och interna tjänster
förman: Anne Koiranen

Vasa
Aro, Anne Informationsspecialist
Telefon
029-449 8216 Telefon
Rum
K314
Forskarserviceinom Vasa universitet, samlingar
Björkqvist, Mikael Vaktmästare
Telefon
029 449 8092 Telefon
Rum
K221
Expeditionsmästartjänster, passerkort, utrymmesbokningar, säkerhetsärenden
Engblom, Carina Informationsspecialist
Telefon
029-449 8552 Telefon
Rum
K204
Samlingar i teknik o företagsekonomi, utbildning i informationssökning (Novia)
Erkinheimo, Hanna Informationsspecialist
Telefon
029-449 8553 Telefon
Rum
K313
Anskaffning av e-resurser (Vasa universitet, VAMK), utbildning i informationssökning (VAMK)
Gullman, Kaisa Bibliotekssekreterare
Telefon
029-4498572 Telefon
Rum
K207
Samlingsprojekt
Hakomäki, Tuula Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8225 Telefon
Rum
K217
Honkaniemi, Karoliina Prantikant
Rum
K208
Hyyryläinen, Katariina Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8227 Telefon
Rum
K304
Kallio, Merja Publikationssekreterare
Telefon
029-449 8246 Telefon
Rum
K318
Osuva, Vasa universitets och Vamks publikationer - ombrytning och beställning
Kempe, Ann-Charlott Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8230 Telefon
Rum
K206
Bokinköp (Novia), samlingsservice
Koiranen, Anne Förman informationsresurser och interna tjänster
Telefon
029-449 8232 Telefon
Rum
K305
Informationsresurser och interna tjänster. Hansel- kontaktperson
Kultalahti, Barbro Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8233 Telefon
Rum
K206
Samlingar i företagsekonomi (VAMK), tillgänglighet (Celia)
Kuusisto, Ville Biblioteksassistent
Telefon
029-4498408 Telefon
Rum
T403
Samlingsarbete, gallringar och flytt av samlingar, Jaakko Numminens bibliotek -projekt
Laine, Katja Informationsspecialist
Telefon
029-449 8211 Telefon
Rum
K316
Utbildning och forskarstöd
Lehto, Anne Tritonias direktör
Telefon
029-449 8500 Telefon
Rum
K308
direktör
Mukari, Leena Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8234 Telefon
Rum
K212
Bokinköp (Vasa universitet och VAMK), katalogisering av pro gradun (VU)
Mustalahti, Kirsti Servicechef, när- och webbtjänster
Telefon
029 449 8620 Telefon
Rum
K216
Mäkynen, Mari Informationsspecialist
Telefon
029-449 8239 Telefon
Rum
K313
VAMK kontaktperson. Samlingar inom teknik, utbildning i informationssökning (VAMK), Theseus (VAMK)
Nelson, Christian Informationsspecialist
Telefon
029-449 8240 Telefon
Rum
K315
Utveckling och underhåll av bibliotekssystemet, koordineering av databasarbetet
Niemitalo, Pia-Maria Infomationsspecialist
Telefon
029 449 8647 Telefon
Rum
K203
Koordinering av utbildning i informationssökning för studerande
Nisumaa, Saija Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8373 Telefon
Rum
K213
Bokinköp (Vasa universitet och VAMK). Koordinering av bokinköp och katalogisering.
Perkiömäki, Vesa Bibliotekssekreterare, låneansvarig
Telefon
029-449 8243 Telefon
Rum
K215
Låneservice, KITT-statistik
Rantala, Sari Byråsekreterare
Rum
K212
Färdigställande av material för utlåning
Savolainen, Ilkka Servicetekniker
Telefon
029-449 8250 Telefon
Rum
K221
Expeditionsmästartjänster, passerkort, utrymmesbokningar, säkerhetsärenden
Savolainen, Jenny Praktikant
Sorvari, Niina Informationsspecialist
Telefon
029-449 8185 Telefon
Rum
K203
Utbildning och forskarstöd
Teppo, Pirjo Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8255 Telefon
Rum
K214
Theseus informationsbehandling och social- och hälsovård, företagsekonomi, teknik (VAMK)
Torppa, Tuomo Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8257 Telefon
Rum
K212
Bokinköp Vasa universitet och VAMK, katalogisering
Troberg, Heidi Servicechef, Utbildning och forskarstöd
Telefon
029-449 8259 Telefon
Rum
K205
Utbildning, forskarstöd
Turunen, Essi Informationsspecialist
Telefon
029 449 8357 Telefon
Rum
K203
Kontaktperson för anskaffningar inom Vasa universitet. Samlingar, utbildning i informationssökning inom Vasa universitet
Vestman, Gun Informationsspecialist
Telefon
029-449 8262 Telefon
Rum
K307
Novia kontaktperson. Samlingar inom social- och hälsovård, skönhetsbranschen samt utbildning i informationssökning (Novia); Theseus Novia
Wargelin, Anne Informationsspecialist
Telefon
029-449 8261 Telefon
Rum
K307
Samlingar inom social- och hälsovård, utbildning i informationssökning (VAMK)
Yli-Karhu, Tarja Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8264 Telefon
Rum
K306
Tidskriftsprenumerationer (Vasa universitet, Novia, VAMK)
Jakobstad
Hagnäs-Dubloo, Tina Bibliotekssekreterare
Telefon
06-3285136 Telefon
Kundservice Allegro (Novia, Centria), Theseus (Novia)
Raseborg
Wikström-Orre, Malin Informatiker
Telefon
044 449 8141 Telefon
Biblioteksservice Novia Raseborg