Personal

Mer info
Mer info
Stäng
Personalens epostadresser:
fornamn.efternamn@uwasa.fi

Tritonias ledning

Direktör
Anne Lehto

När- och webbtjänster
Servicechef: Kirsti Mustalahti

Utbildning och forskarstöd
Servicechef: Heidi Troberg

Informationsresurser och interna tjänster
Servicechef: Anne Koiranen

Vasa
Aro, Anne Informationsspecialist, Utbildning och forskarstöd
Telefon
029-449 8216 Telefon
Rum
L208
Björkqvist, Mikael Vaktmästare
Telefon
029 449 8092 Telefon
Rum
L131
Expeditionsmästartjänster, passernycklar, säkerhetsärenden
Engblom, Carina Informationsspecialist
Telefon
029-449 8552 Telefon
Rum
L208
Samlingar i teknik o företagsekonomi, utbildning i informationssökning (Novia)
Erkinheimo, Hanna Informationsspecialist
Telefon
029-449 8553 Telefon
Rum
L208
Anskaffning av e-resurser (Vasa universitet, VAMK), utbildning i informationssökning (VAMK)
Gullman, Kaisa Informationstjänstrådgivare
Frånvarande 23.06.2022-04.02.2024
Hakomäki, Tuula Informationstjänstrådgivare
Telefon
029-449 8225 Telefon
Rum
L207.2
Hyyryläinen, Katariina Informationstjänstrådgivare
Telefon
029-449 8227 Telefon
Rum
L207.2
Kallio, Merja Informationstjänstrådgivare, utbildning och forskarstöd
Telefon
029-449 8246 Telefon
Rum
L208
Kempe, Ann-Charlott Informationstjänstrådgivare
Telefon
029-449 8230 Telefon
Rum
L207.1
Bokinköp (Novia), samlingsservice
Koiranen, Anne Servicechef, informationsresurser och interna tjänster
Telefon
029-449 8232 Telefon
Rum
L211
Laine, Katja Informationsspecialist (data manager), Utbildning och forskarstöd
Telefon
029-449 8211 Telefon
Rum
L208
data manager
Lehto, Anne Tritonias direktör
Telefon
029-449 8500 Telefon
Rum
L211
Mukari, Leena Informationstjänstrådgivare
Telefon
029-449 8234 Telefon
Rum
L207.1
Bokinköp (Vasa universitet och VAMK), katalogisering av pro gradun (VU)
Mustalahti, Kirsti Servicechef, när- och webbtjänster
Telefon
029 449 8620 Telefon
Rum
L211
Mäkynen, Mari Informationsspecialist, Utbildning och forskarstöd
Telefon
029-449 8239 Telefon
Rum
L208
VAMK kontaktperson. Samlingar inom teknik, utbildning i informationssökning (VAMK), Theseus (VAMK)
Nelson, Christian Informationsspecialist
Telefon
029-449 8240 Telefon
Rum
L208
Utveckling och underhåll av bibliotekssystemet, koordineering av databasarbetet
Niemitalo, Pia-Maria Informationsspecialist, utbildning och forskarstöd
Telefon
029 449 8647 Telefon
Rum
L208
Koordinering av utbildning i informationssökning för studerande
Nisumaa, Saija Informationstjänstrådgivare
Telefon
029-449 8373 Telefon
Rum
L207.1
Bokinköp (Vasa universitet och VAMK). Koordinering av bokinköp och beskrivning.
Perkiömäki, Vesa Informationstjänstrådgivare
Telefon
029-449 8243 Telefon
Rum
L208
Låneansvarig, låneservice, KITT-statistik
Rantala, Sari Byråsekreterare, När och webbtjänster
Rum
L208
Färdigställande av material för utlåning
Savolainen, Ilkka Servicetekniker
Telefon
029-449 8250 Telefon
Rum
L131
Expeditionsmästartjänster, passernycklar, säkerhetsärenden
Seitamaa-Svenns, Sari Informationstjänstrådgivare
Telefon
029-449 8742 Telefon
Rum
L208
Sorvari, Niina Informationsspecialist
Telefon
029-449 8185 Telefon
Rum
L208
Utbildning och forskarstöd
Teppo, Pirjo Informationstjänstrådgivare
Telefon
029-449 8255 Telefon
Rum
L208
Theseus informationsbehandling och social- och hälsovård, företagsekonomi, teknik (VAMK)
Torppa, Tuomo Informationstjänstrådgivare
Telefon
029-449 8257 Telefon
Rum
L207.1
Bokinköp Vasa universitet och VAMK, samt beskrivning.
Troberg, Heidi Servicechef, Utbildning och forskarstöd
Telefon
029-449 8259 Telefon
Rum
L211
Turunen, Essi Informationsspecialist
Telefon
029 449 8357 Telefon
Rum
L208
Kontaktperson för anskaffningar inom Vasa universitet. Samlingar, utbildning i informationssökning inom Vasa universitet
Vestman, Gun Informationsspecialist, Utbildning och forskarstöd
Telefon
029-449 8262 Telefon
Rum
L208
Novia kontaktperson. Samlingar inom social- och hälsovård, skönhetsbranschen samt utbildning i informationssökning (Novia); Theseus Novia
Wargelin, Anne Informationsspecialist, Utbildning och forskarstöd
Telefon
029-449 8261 Telefon
Rum
L208
Samlingar inom social- och hälsovård, utbildning i informationssökning (VAMK)
Yli-Karhu, Tarja Informationstjänstrådgivare
Telefon
029-449 8264 Telefon
Rum
L208
Tidskriftsprenumerationer (Vasa universitet, Novia, VAMK) och ekonomiärenden
Jakobstad
Hagnäs-Dubloo, Tina Bibliotekssekreterare
Telefon
06-3285136 Telefon
Kundservice Allegro (Novia, Centria), Theseus (Novia), e-post: tina.hagnas-dubloo@novia.fi