Personal

Mer info
Mer info
Stäng
Personalens epostadresser:
fornamn.efternamn@tritonia.fi

Tritonias ledning

Direktör
Anne Lehto

Vice direktör, samlingar
Christina Flemming

Servicechef, när- och webbstjänster
Jonna Toukonen

Servicechef, utbildning och forskarstöd
Katri Rintamäki

Administrativ koordinator
Anne Koiranen

Vasa
Aro, Anne Informationsspecialist
Telefon
029-449 8216 Telefon
Rum
K203
Samlingar inom ekonomi och utbildning i informationssökning (Vasa universitet)
Björkqvist, Mikael Vaktmästare
Telefon
029 449 8092 Telefon
Rum
K221
Blusi, Magnus Medieassistent
Telefon
029-449 8219 Telefon
Rum
K318
EduLab, medietjänster, videokonferenser
Byholm, Maria pedagog, EduLabs koordinator
Telefon
029-449 8220 Telefon
Rum
K316
Koordinering av EduLab-tjänster, EduLabs service
Engblom, Carina Informatiker
Telefon
029-449 8552 Telefon
Rum
K204
Samlingar i teknik o företagsekonomi, utbildning i informationssökning (Novia)
Erkinheimo, Hanna Informatiker
Telefon
029-449 8553 Telefon
Rum
K313
Anskaffning av e-resurser (Vasa universitet, VYH), utbildning i informationssökning (VYH)
Evertson, Linda-Marie Informatiker
Telefon
029 4498273 Telefon
Rum
K208
Samlingar i pedagogik, psykologi, utbildning i och koordinering av undervisning (ÅA)informationssökning
Flemming, Christina Vicedirektör
Telefon
029-449 8223 Telefon
Rum
K304
Samlingschef, Tritonias specialsamlingar, Åbo Akademis och Novias service, ÅAs forskarrum
Granlund, Sören Pedagog
Telefon
029-449 8351 Telefon
Rum
K316
EduLab, mediatjänster
Hakomäki, Tuula Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8225 Telefon
Rum
K217
Hjerpe, Ellinor Informatiker
Telefon
029-449 8318 Telefon
Rum
K208
Vårdvetenskap, socialpolitik, statskunskap, energiteknik (ÅA Vasa), Tritonias specialsamlingar, Artur (ÅA Vasa)
Holmlund, Susanne Informationsspecialist
Telefon
029-449 8226 Telefon
Rum
K208
Samlingar inom ekonomi, utbildning i informationssökning (Hanken), koordinering av informationstjänsten
Hyyryläinen, Katariina Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8227 Telefon
Rum
K217
Kallio, Merja Publikationssekreterare
Telefon
029-449 8246 Telefon
Rum
K318
Vasa universitets och Vamks publikationer - ombrytning och beställning
Kempe, Ann-Charlott Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8230 Telefon
Rum
K206
Bokinköp (Novia), samlingsservice
Koiranen, Anne Förman förvaltning och kommunikation
Telefon
029-449 8232 Telefon
Rum
K305
Administrativa tjänster och kommunikation.
Kultalahti, Barbro Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8233 Telefon
Rum
K206
Samlingar i företagsekonomi (VYH), tillgänglighet (Celia)
Källund, Ann-Sofie Översättare-informatör
Telefon
029-449 8547 Telefon
Rum
K306
Översättning, informering
Lehto, Anne Tritonias direktör
Telefon
029-449 8500 Telefon
Rum
K308
direktör
Lumio, Maria Biblioteksassistent
Rum
K212
Molander, Lena Ekonomisekreterare
Telefon
029-449 8238 Telefon
Rum
K306
Ekonomitjänster
Mukari, Leena Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8234 Telefon
Rum
K212
Bokinköp (Vasa universitet och VYH), katalogisering av pro gradun (VU)
Mäkynen, Mari Informatiker
Telefon
029-449 8239 Telefon
Rum
K313
VYH kontaktperson, samlingar inom teknik, utbildning i informationssökning (VYH), Theseus teknik (VAMK)
Nelson, Christian Informationsspecialist
Telefon
029-449 8240 Telefon
Rum
K315
Utveckling och underhåll av bibliotekssystemet, koordineering av databasarbetet
Niemitalo, Pia-Maria Infomationsspecialist
Telefon
029 449 8272 Telefon
Rum
K203
Nisumaa, Saija Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8373 Telefon
Rum
K213
Nordberg, Hanna Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8235 Telefon
Rum
K204
Förvärv (Hanken och VYH), katalogisering
Nygård-Anturaniemi, Isabel Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8229 Telefon
Rum
K213
Bokinköp(ÅA), koordinering av bokinköp, katalogisering
Perkiömäki, Vesa Bibliotekssekreterare, låneansvarig
Telefon
029-449 8243 Telefon
Rum
K215
Låneservice, KITT-statistik
Rabb, Viveca Pedagog / Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8182 Telefon
Rum
K214
Harry Järv-projektet; EduLab
Rantala, Sari Byråsekreterare
Rum
K212
Färdigställande av material för utlåning
Rintamäki, Katri Servicechef, utbildning och forskarstöd
Telefon
029-449 8603 Telefon
Rum
K205
Utbildning och forskarstöd
Savolainen, Ilkka Expeditionsmästare
Telefon
029-449 8250 Telefon
Rum
K221
Expeditionsmästartjänster, utrymmesbokningar, säkerhetsärenden
Teppo, Pirjo Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8255 Telefon
Rum
K212
Theseus informationsbehandling och social- och hälsovård, företagsekonomi (VYH)
Torppa, Tuomo Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8257 Telefon
Rum
K212
Bokinköp(Vasa universitet, VYH), katalogisering
Toukonen, Jonna Servicechef
Telefon
029-449 8224 Telefon
Rum
K216
Närservice, webbtjänster
Troberg, Heidi Informationsspecialist
Telefon
029-449 8259 Telefon
Rum
K203
Samlingar inom humanistiska och samhällsvetenskaper, utbildning i informationssökning (Vasa universitet), koordinering av utbildning i informationssökning
Vestman, Gun Informatiker
Telefon
029-449 8262 Telefon
Rum
K307
Samlingar inom social- och hälsovård, skönhetsbranschen samt utbildning i informationssökning (Novia); Theseus Novia
Wargelin, Anne Informatiker
Telefon
029-449 8261 Telefon
Rum
K307
Samlingar inom social- och hälsovård, utbildning i informationssökning (VYH)
West, Sanna Planerare
Telefon
029-449 8343 Telefon
Rum
K314
EduLab, Hella- projekt, LIN-utbildningar
Yli-Karhu, Tarja Bibliotekssekreterare
Telefon
029-449 8264 Telefon
Rum
K214
Tidskriftsprenumerationer (Vasa universitet, Hanken, Novia, VYH)
Ylitalo, Anu Pedagog
Telefon
029-449 8265 Telefon
Rum
K314
EduLab, LIN-utbildning
Jakobstad
Hagnäs-Dubloo, Tina Bibliotekssekreterare
Telefon
06-3285136 Telefon
Kundservice Allegro (Novia, Centria), Thesesus (Novia)
Raseborg
Wikström-Orre, Malin Informatiker
Telefon
044 449 8141 Telefon
Biblioteksservice Novia Raseborg
© Tritonia 2014-2019