Tillgänglighet

Mer info
Mer info
Stäng

Lässvårigheter

Om du har lässvårigheter kan du få längre lånetid för kursböcker. Studeranden bör ge sitt samtycke till att uppgifterna om specialrättigheter antecknas i låneregistret. Studeranden får 3 veckors lånetid för kursböcker. När lånet förnyas är lånetiden 2 veckor.

Ta kontakt med den låneansvariga på din enhet och kom överens om en träff. Förbered dig på att visa ett intyg över lässvårigheter. Som intyg gäller även en rekommendation om specialarrangemang i studierna från din egen högskola.

  • Vasa: Vesa Perkiömäki, loans@tritonia.fi
  • Jakobstad: Tina Hagnäs-Dubloo, allegro@tritonia.fi

CELIA talböcker och e-böcker

Celia erbjuder skön- och facklitteratur samt läroböcker åt alla som har svårt att läsa en vanlig, tryckt bok.


Ta kontakt om du vill veta mera om Celias tjänster och skaffa Celia-konto! Celia- kontaktperson i tillgänglighetsfrågor: Bibliotekssekreterare Barbro Kultalahti, barbro.kultalahti@tritonia.fi, 029-449 8233

 

Vi kommer överens om när vi ska träffas. Ta med ditt studiekort. Dina personuppgifter registreras i Celia och vi går igenom användarreglerna. Du får Celia- och Pratsamreader användarnamn och lösenord till din e-majl och efter det kan du låna böcker i Celia.


Rörelsehindrade

Vi hjälper gärna till med att hitta och ta fram böcker. Boktransporter mellan enheterna är gratis för rörelsehindrade (gäller inte snabblån, som inte transporteras).

Via webben kan du förnya lån, reservera böcker och betala förseningsavgifter.

Vid Tritonia, Vasa finns tillgängliga wc-utrymmen på 1:a våningen, på 2:a våningen bredvid Café Oskar samt på 3:e våningen mittemot grupprum K329. Ytterdörrarna öppnas inte automatiskt, men expeditionsmästarna hjälper vid behov. Kontaktuppgifter finns på dörrarna.

I biblioteket finns tre ställbara elbord. Elbordens placering:

  • 2:a våningen, läsplats
  • K127 (tyst rum på 1:a våningen)
  • K336 (tyst rum på 3:e våningen)

 

Kontaktperson i tillgänglighetsfrågor: Bibliotekssekreterare Barbro Kultalahti, 029-449 8233

029-449 8233
029-449 8233
029-449 8233
029-449 8224
029-449 8224
029-449 8224
© Tritonia 2014-2021