Förvärv

Mer info
Mer info

Fattas det material i våra samlingar som du är intresserad av?


Du kan föreslå inköp till våra samlingar. Biblioteket skaffar på basis av förslag lämpligt material till samlingarna. Alla inköp görs via konkurrensutsatta förmedlare. Målet är att en allt större del av förvärven ska omfatta e-resurser. Biblioteket skaffar kursböcker, böcker till ämnet samt forskar- och projektlån på basis av önskemål från högskolornas personal.

 
Förvärv

© Tritonia 2014-2024