Fjärrlån

Mer info
Mer info

Fjärrlåneservicen är en verksamhet som sker mellan biblioteken. Material som inte finns i Tritonia eller de övriga biblioteken i närområdet kan beställas via fjärrlåneservicen som lån eller kopior.

Om du är registrerad som kund vid Tritonia kan du använda bibliotekets fjärrlåneservice.

Funderar du på något som gäller fjärrlåneservicen? Ta kontakt med ill@uwasa.fi!

Fjärrlån

© Tritonia 2014-2024