Serviceprislista 2019-2021

Mer info
Mer info

Utlåning

Utlåning Examensstuderande och personal vid ramorganisationerna (moms 0%)  Övriga (moms 0%) 
Ankomstavi per e-post 0 € 0 €
Ankomstavi per post 1 € 1 €
Tritonia Express: reservering per telefon och e-post av bok på plats * 2 € 2 €
Pris per bok som sänds till annat verksamhetsställe (Vasa-Allegro-Vasa) * 5 € 10 €
Lån som sänds mot postförskott ** Behandlingsavgift 2 €
+ portokostnader från 17,90 €
-

* avgiftsfritt för ramorganisationernas personal samt för rörelsehindrade

** för ramorganisationernas personal och studerande inklusive studerande vid öppna universitet/yh

 

Förseningsavgifter
Kursböcker 0,50 €/dygn/bok 0,50 €/dygn/bok
Kursböcker, snabblånsexemplar 12 €/bok 12 €/bok
Lån ur ämnessamlingar 0,20 €/dygn/bok 0,20 €/dygn/bok
Lärdomsprov: VY och VAMK 0,20 €/dygn/bok 0,20 €/dygn/bok
Skuldgräns, då låneförbud träder i kraft 10 € 10 €
Maximal förseningsavgift/förfallet lån 10 € 10 €
     
Övriga förseningsavgifter
Passerkort 50 €/st ej i bruk
Skåpnyckel/dygn 0,50 €/st (max. 10 €) 0,50 €/st
     
Kopiering - Utskrifter
Egen utskrift på bibliotekets skrivare (självbetjäning) Med egen kvot ej i bruk
Utskrift/kopia på kundens begäran - Universitetsstranden 0,30 €/st 0,30 €/st
Kopieringskort: 10 kopior 1 € 1 €
Kopieringskort: 50 kopior 5 € 5 €
Kopieringskort: 100 kopior 10 € 10 €
Kopieringskort: 200 kopior 15 € 15 €
     
Ersättning för försvunnet eller skadat material
Biblioteksmaterial Nytt ex. + 10 € behandlingsavgift eller bokens pris (minst 50 €) + behandlingsavgift 10 € Nytt ex. + 10 € behandlingsavgift eller bokens pris (minst 50 €) + behandlingsavgift 10 €
Passerkort 50 € ej i bruk
Skåpnyckel 50 € 50 €
Bibliotekskort: ersättande av försvunnet kort 6 € 6 €
Bibliotekskort: gamla kort eller kort i dåligt skick 0 € 0 € 
Plastpåse 0,20 € 0,20 € 
Tygkasse 2 € 2 €

 

Fjärrlån

Fjärrlån från övriga bibliotek Examensstuderande och personal vid ramorganisationerna
(moms 0%)
Utomstående
(moms 0%)
Lån från Finland 9 € 12 €
Lån från Norden 9 € 12 €
Lån från övriga länder 12 € eller avgift som det sändande biblioteket debiterar 12 € eller avgift som det sändande biblioteket debiterar
Kopior från Finland 6 € 12 €
Kopior från Norden 6 € 12 €
Kopior från övriga länder 12 € eller avgift som det sändande biblioteket debiterar 12 € eller avgift som det sändande biblioteket debiterar
Lån från Depåbiblioteket 2 € 12 €
Kopior från Depåbiblioteket 0 € 5 €
Beställda samlån och fjärrlån som ej avhämtats debiteras enligt prislistan. Kunden ersätter ett försvunnet fjärrlån enligt faktura från biblioteket som skickar lånet.

 

Fjärrlån till övriga bibliotek * Inom landet Till utlandet
Lån 9 € 12 €
Kopior 6 € 12 €
* Tritonia är ett NORFRI-bibliotek och accepterar IFLA-vouchers som betalningsmedel.

 

 

Informationssökningsservice och utbildning*

 *Prislistan gäller för avtal som ingås fr.o.m. 1.1.2018

Informationssökning och handledning Ramorganisationernas examensstuderande (moms 0%) Personal och post doc-forskare vid ramorganisationerna (moms 0%) Övriga kunder (moms 0%)
Informationssökning under 10 min. utan tidsreservering vid informationstjänsten 0 € 0 € 0 €
Reserverad tid för handledning under 60 min. 0 € 0 € 60 €
Reserverad tid för handledning över 60 min. 60 €/h 60 €/h 100 €/h 
Informationssökningsuppdrag erbjuds ej 40 €/h, timantal enligt avtal 100 €/h
       
Utbildning för studerande Ramorganisationernas examensstuderande
(moms 0%)
Öppna universitet och yrkeshögskolor vid ramorganisationerna, yrkeshögskolornas specialiseringsstudier
(moms 0%)
Övriga
(moms 24% ingår)
5-15 studerande (*)

0 €/kurs 750 €/kurs Enligt avtal
16-30 studerande (*) 0 €/kurs 1000 €/kurs Enligt avtal
31-45 studerande (*) 0 €/kurs  1250 €/kurs Enligt avtal
över 45 studerande (*) 0 €/kurs Enligt avtal Enligt avtal
       
Skräddarsydd utbildning:
föreläsning i informationskompetens  0 €  150 €/h Enligt avtal, min. 300 €/h (**)

 

 

Stöd för undervisning och forskning (Edulab)

Handledning och utbildning för personalen, medietjänster* Undervisnings- och annan personal samt studerande för påbyggnadsexamen vid ramorganisationerna (arbeten som hänför sig till högskolornas verksamhet) (moms 0%) Personer och projekt inom ramorganisationerna med extern finansiering (arbeten som hänför sig till högskolornas verksamhet) (moms 0%) Övriga (i mån av möjlighet, moms 24% ingår)
Videofilmning och editering 0 €/h (arbetstid) 40 €/h (arbetstid) 100 €/h
Grafiska arbeten 0 €/h (arbetstid) 40 €/h (arbetstid) 100 €/h
Fotografering och editering 0 €/h (arbetstid) 40 €/h (arbetstid) 100 €/h
       
EduKliniken*
0-5 h 0 €/h 40 €/h 100 €/h
över 5 h  40 €/uppdrag    
       
Utbildning*
Beställningsutbildning för grupper 0 €/h 150 €/h Enligt avtal
Specialutbildning för grupper 0-100 €/h 300 €/h Enligt avtal 
*Om max. 20 % av gruppens deltagare är utomstående sker debiteringen enligt prislistan för interna kunder.

 

 

Utrymmen

Hyror och avgifter för utrymmen Ramorganisationerna
(moms 0%)
Utomstående
(moms 24 % ingår)
 
Tritonias entréhall *
Pris mån-fre kl. 8–18    
1-2 bord max. 4 h 0 118
1-2 bord max. 10 h 0 155
Pris mån-fre kl. 8-18    
Hela entrén max. 4 h 0 310
Hela entrén max. 10 h 0 620
Lördagar uthyres ej uthyres ej
     
Undervisningsutrymmen K322 och K325
Pris mån-fre kl. 8–17 0 €/h uthyres ej
     
Grupprum
Under bibliotekets öppettider 0 €/h uthyres ej
     

 

* Entréhallen uthyrs separat endast då Auditorium Nissi inte är reserverat.


Då det till de tillställningar som de egna högskolorna håller i auditoriet hör presentationer eller motsvarande av utomstående aktörer, debiteras arrangören (eller den som utnämnts av arrangören) hyra för entrén enligt pris för utomstående. I priset kan ingå flera företags och organisationers presentationer.


Om detaljerna för användningen av entrén överenskoms med Tritonias vaktmästare (custodians@tritonia.fi, tfn 029-449 8250).

© Tritonia 2014-2021