Serviceprislista: informationssökningsservice och utbildning, tilläggsuppgifter

Mer info
Mer info

* Priset för kurser och skräddarsydda utbildningar innehåller:               

  • studiematerial i Moodle               
  • inlärningsuppgifter och webbtentamina                
  • granskning av distansuppgifter                
  • handledning och rådgivning                
  • ordnande av ev. ersättande prov (60 min)        

Obs. (*, **) Resekostnader och dagtraktamenten debiteras skilt. Kvälls- och lördagsarbete utförs i enlighet med kollektivavtalen. Om max. 20 % av gruppens deltagare är utomstående sker debiteringen enligt prislistan för interna kunder.


** Momsen för skräddarsydd utbildning:
Utbildning för personal moms 0%, för andra moms 23%

© Tritonia 2014-2024