Vasa Jakobstad
Vasa

Kontakt-
uppgifter

Låne-
service
029 449 8258
loans@tritonia.fi
Info-
service
029 449 8258
isrv@tritonia.fi
Vakt-
mästare
029-449 8250
custodians@tritonia.fi
Besöks-
adress
Universitets-
stranden 7
65200 Vasa
Post-
adress
PB 331
65101 Vasa
Tritonias-
ledning
dux@tritonia.fi
Karta
Foto

Öppettider

Denna vecka
Nästa vecka

8:00
19:00
Ti
8:00
19:00
On
8:00
19:00
To
8:00
19:00
Fr
8:00
17:00

11:00
15:00

Öppettider

Idag
To 24.01 8:00 - 19:00
Nästa
Fr 25.01 8:00 - 17:00
Obs! Självbetjäning mån-fre 8:00-10:00.
Alla öppettider och avvikelser

Grupprum

I biblioteket finns det 12 bokningsbara rum för grupparbete och möten.

Boka grupprum

Kontakt-
uppgifter

Låne-
service
allegro@tritonia.fi
Info-
service
06 328 5136
Besöks-
adress
Runebergsgatan 8
68600 Jakobstad
Karta
Foto

Öppettider

Denna vecka
Nästa vecka

10:00
14:00
Ti
10:00
14:00
On
10:00
14:00
To
10:00
14:00
Fr
Stängt

Stängt

Öppettider

Idag
To 24.01 10:00 - 14:00
Nästa
Må 28.01 10:00 - 14:00
Alla öppettider och avvikelser

E-Lärdomsprov

Välj organisation.
Studerande vid Åbo Akademi
Publicera din gradu
Aktuellt1234 Nyhetsarkiv

Anne Lehto vald till ordförande för de finländska universitetens nätverk FUN

De finländska universitetsbibliotekens nätverk FUN har valt Tritonias direktör Anne Lehto till ordförande för perioden 2019‒2020.

Anne Lehto efterträder Ulla Nygrén, biblioteksdirektör vid Åbo universitet, som ordförande. Valet förrättades vid de finländska universitetsbibliotekens nätverksmöte 13.12.

De finländska universitetsbibliotekens nätverk är ett samarbetsforum för de chefer som ansvarar för bibliotekstjänsterna vid de finländska universiteten. Alla universitetsbibliotek är representerade i nätverket. Föregångaren till FUN, Rådet för Finlands universitetsbibliotek (SYN), grundades år 1996. I början av 2018 ändrade SYN namnet till FUN, de finländska universitetsbibliotekens nätverk.

http://yliopistokirjastot.fi/sv/

FinELibs avtalsförhandlingar med Taylor&Francis och Wiley – en utmanande situation

FinELib-konsortiet förhandlar som bäst om nya avtal med två stora förlag, Taylor&Francis och Wiley. De nuvarande avtalen är i kraft t.o.m. 31.12.2018.

Förhandlingarnas mål är att ge FinELib-konsortiets medlemmar tillgång till vetenskapliga tidskrifter samt att medlemsorganisationernas forskare ska kunna publicera sina forskningsresultat open access utan att de totala kostnaderna för konsortiet ökar. Båda förlagen vill å sin sida öka avgifterna anmärkningsvärt och beroende på hur förhandlingarna utfaller, kan följande scenarier förverkligas:

  • Om FinELib lyckas kan författare associerade med konsortiemedlemmarnas organisationer publicera open access i tidskrifter utgivna av Taylor&Francis och Wiley inom kort.
  • Om FinELib inte når en överenskommelse med förlagen före slutet av december, kommer konsortiemedlemmarnas organisationer inte att ha tillgång till nya artiklar i tidskrifter utgivna av de två förlagen. Även en del av de redan publicerade artiklarna blir otillgängliga.

Vad handlar förhandlingarna om?

FinELib vill uppnå övergångsavtal som beaktar övergången från licensavgifter till författaravgifter för open access. För tillfället betalar FinELib-konsortiet flera miljoner euro för att få tillgång till Taylor&Francis och Wileys tidskrifter. Förlagen kräver ytterligare en avsevärd summa pengar för att inkludera open access utgivningen i avtalen, vilket enligt FinELib-konsortiet varken är rättvist eller hållbart.

“Övergången till open access måste ske snabbt och uppnås via kostnadsneutrala avtal. De finska universitetens rektorer kan inte rekommendera att avtalen förnyas ifall de inte uppfyller de här målen. Vi förväntar oss förståelse från förlagen på den här punkten”, säger Seppo Parikka, prorektor vid Tammerfors universitet och ordförande i FinELib’s strategigrupp för avtalsförhandlingarna.

En global övergång till open access

Att inkludera publicering i hybridtidskrifter i konsortieavtalen är FinELibs mål endast för en övergångsperiod. Slutmålet är ett utgivningssystem där både tidskrifter belagda med prenumerationsavgifter och hybridtidskrifter omvandlats till fritt tillgängliga tidskrifter. Open access ger forskningen mera synlighet och hela samhället, både i Finland och globalt, gagnas av att kunskapen är fritt tillgänglig. Det här målet delas globalt av allt fler länder, finansiärer och universitets, vilket nyligen har konkretiserats bl.a. i Plan S, på Open Access konferensen i Berlin och via Kinas stöd för Plan S samt via avtalsförhandlingar som University of California och Sverige fört med förlagen.

Vad är följande steg?

FinELibs nuvarande avtal med Taylor&Francis och Wiley är i kraft t.o.m. 31.12.2018. I och med att datumet närmar sig, bör FinELib-konsortiets medlemsorganisationer, oberoende hur förhandlingarna utfaller, förbereda sig för att erbjuda alternativ tillgång till artiklarna utan avbrott eller fördröjningar.

Mera information:

FinELib organisations currently subscribing to Taylor & Francis and Wiley journal packages (pdf)

Finnish university rectors council UNIFI’s statement about the negotiations

Statement on Plan S

Pressmeddelande från Berlin Open Access Conference

China backs bold plan to tear down journal paywalls (Nature, 05.12.2018)

University of California’s negotiations

Sveriges förhandlingar

Har du läst dagens tidningar?

Dagstidningar och andra intressanta tidskrifter kan du enkelt läsa på webben, både på biblioteket och hemma! Som vår kund har du tillgång till två tidningstjänster som erbjuds av din högskola.

 

PressReader

  • Mer än 7500 dagstidningar och tidskrifter från hela världen! Bl.a. The Guardian, Vogue, HBL, Washington Post och Le Monde.
  • Åtkomst i biblioteket: https://www.pressreader.com
  • Åtkomst i högskolornas nätverk och utanför högskolan (studerande och personal): Vasa universitet, Hanken, Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi:  Vasa universitet, Hanken, Novia, Åbo Akademi.

 

ePress.fi   

  • Ett stort utbud av inhemska lokal- och landskapstidningar, bl.a. Helsingin Sanomat, Aamulehti, Ilkka, Vasabladet och Hbl.
  • Åtkomst i biblioteket och i Vasa universitets, Yrkeshögskolan Novias, Hankens och VAMKs utrymmen: epress.fi
  • Obs! Antalet samtida användare är begränsat.

Nya kunder: Beställ bibliotekskort på webben

Du kan enkelt beställa ett bibliotekskort genom att fylla i blanketten på webben. Visa upp ditt identitetsbevis vid lånedisken för att aktivera kortet.

Se även guiden för nya kunder, där du hittar nyttig information om bibliotekets utrymmen, datorer, utskrifter och informationssökning.


Library Card

Läs hela nyheten

EduLab

Tritonias EduLab erbjuder kompetensutvecklande utbildningar, stöd för undervisande och administrativ personal att utveckla tjänster för digitalt lärande och produktion av läromedia i varierande omfattning.

Läs mera om EduLab

Kommande kurser

HELLA: Digitalt lärande i högskoleundervisning, 5 sp, HP00BQ03 25.01.
Moodle grundkurs30.01.
Moodlen perusteet30.01.
Moodle Basics31.01.
HELLA: Didaktisk design av högskoleundervisning, 5 sp, HP00BQ02 04.02.
Visa alla och anmäl dig

Kontaktuppgifter

EduLab / Tritonia
Universitetsstranden 7 / PB 331
65101 Vasa

E-post: edulab@tritonia.fi

EduLab personal

Maria Byholm Pedagog
Anu Ylitalo Pedagog
Sören Granlund Pedagog
Magnus Blusi Medieassistent

Personalens kontaktuppgifter

Tritonia stöder studier, undervisning och forskning vid sina högskolor genom att erbjuda informationsresurser och handledning samt digipedagogiska utvecklingstjänster för undervisningen på finska, svenska och engelska. Tritonia är ett vetenskapligt sambibliotek, som är öppet för alla.
© Tritonia 2014-2019

Tiedekirjasto Tritonia

Avoinna

Universitetsstranden

Rådhusgatan

Seriegatan

Jakobstad

Åbo