Vasa Jakobstad
Vasa

Kontakt-
uppgifter

Kund-
service
loans@tritonia.fi

029 449 8258
(må-fre 12-16)

Info-
service
Chatt (är synlig när tjänsten är tillgänglig)
isrv@tritonia.fi
Fjärrlån ill@tritonia.fi
Vakt-
mästare
custodians@tritonia.fi
029 449 8250
Besöks-
adress
Wolffska-
vägen 34
65200 Vasa
Post-
adress
PB 331
65101 Vasa
Karta
Foto

Öppettider

Denna vecka
Nästa vecka

8:00
18:00
Ti
8:00
18:00
On
8:00
18:00
To
8:00
18:00
Fr
8:00
18:00

Stängt

Öppettider

Idag
Lö 03.12 Stängt
Nästa
Må 05.12 8:00 - 16:00

Kundservice: 
mån-fre 11-17

Alla öppettider och avvikelser

Grupprum

I biblioteket finns det 6 bokningsbara rum för grupparbete.

Boka grupprum

Kontakt-
uppgifter

Kund-
service
allegro@tritonia.fi
Info-
service
06 328 5136
Besöks-
adress
Runebergsgatan 8
68600 Jakobstad
Karta
Foto

Öppettider

Denna vecka
Nästa vecka

9:00
16:00
Ti
9:00
16:00
On
9:00
16:00
To
9:00
16:00
Fr
9:00
14:00

Stängt

Öppettider

Idag
Lö 03.12 Stängt
Nästa
Må 05.12 9:00 - 16:00Alla öppettider och avvikelser

E-Lärdomsprov

Välj organisation.
Studerande vid Vasa universitet
Publicera din gradu
Aktuellt123 Nyhetsarkiv

Böckerna för Helsingfors universitets juridiska fakultet vid enheten i Vasa överförs till stadsbiblioteket

Avtalet om bibliotekstjänster mellan Tritonia och Helsingfors universitet upphör vid årets slut. Detta innebär att kursböcker och forskningslitteratur för Helsingfors universitets juridiska fakultet i Vasa avlägsnas från Tritonias samlingar under december 2022. Alla böcker flyttas till Vasa stadsbibliotek och kan lånas därifrån i januari. För att låna behövs Vasa stadsbiblioteks bibliotekskort.

Under flytten kan informationen i Tritonias Finna om böckernas tillgänglighet tillfälligtvis skilja från antal exemplar i hyllan. I december kan HU:s juridiska böcker inte reserveras och efter mitten av december kan de inte förnyas. Vi köper snarast möjligt eventuella tilläggsexemplar av böcker som finns i Vasa universitets kursfordringar.

Avvikande öppettider i december och januari

Tritonia är stängt ti 6.12, 23.12 - 1.1 och trettondagen fr 6.1.

Må 5.12 kl. 8.00-16.00
19.12 - 22.12 kl. 8.00-16.00
2.1 - 5.1 kl. 8.00-16
 

Tillgång med passernyckel när biblioteket är stängt.
 

Tritonia Allegro är stängt ti 6.12, 23.12 - 1.1 och trettondagen fr 6.1.

Lån förfaller inte 22.12-1.1.

Fjärrlåneservicen
 och Boka tid för handledning håller stängt 20.12-2.1.

Vi önskar alla en god jul och ett lyckosamt nytt år!

Förändring i registreringen av examensarbete till Theseus

Novia och VAMK har tagit i bruk den begränsade samlingen i Theseus, utöver den öppna samlingen. Detta innebär också att tryckta examensarbeten inte längre förs till biblioteket efter 6.9.2022.


Studerande väljer vid uppladdningen antingen den öppna eller den begränsade samlingen. I den öppna samlingen i Theseus kan examensarbetet läsas i pdf-format varifrån som helst. Examensarbeten som sparats i den begränsade samlingen kan pdf-filen inte kommas åt på arbetsstationer utöver de som är kopplade till VAMKs och Novias interna nät samt vid Tritonias sökdatorer. Examensarbetets metadata och abstrakt är öppet tillgängliga oavsett samling.


Studerande har rätt att bestämma i vilken samling examensarbete sparas.


Ett examensarbete är dock alltid ett offentligt dokument som alla intresserade kan komma åt. Detta innebär också att varje yrkeshögskola på begäran måste ge tillgång till examensarbetet. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 21.5.1999/621).

 

VAMK och Novia har undertecknat deklarationen för öppen vetenskap. Både studerande och personal uppmuntras att publicera öppet alltid då det är möjligt.

 

Öppen eller begränsad samling?

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 21.5.1999/621

Läs hela nyheten
Tritonia stöder studier, undervisning och forskning vid sina högskolor genom att erbjuda informationsresurser och handledning på finska, svenska och engelska. Tritonia är ett vetenskapligt sambibliotek, som är öppet för alla.
© Tritonia 2014-2022

Tiedekirjasto Tritonia

Avoinna

Vasa

Rådhusgatan

Seriegatan

Jakobstad

Åbo