Om Tritonia

Mer info
Mer info

Vetenskapsbiblioteket Tritonia betjänar forskning, utbildning och studier vid sina ramorganisationer:

  • Vasa universitet
  • Vasa yrkeshögskola
  • Yrkeshögskolan Novia i Vasa och Jakobstad

Tritonia producerar tvåspråkiga biblioteks- och informationstjänster för studerande och personal vid ramorganisationerna. Internationella studerande betjänas på engelska. Tritonia är ett offentligt vetenskapligt bibliotek som är öppet för alla. Tritonia producerar även tjänster för Centria yrkeshögskola (Jakobstads campus) på basis av separat avtal.

Högskolorna har undertecknat den nationella deklarationen om öppen vetenskap och forskning 2020-2025. Tritonia främjar med sin insats utvecklingen av öppen och ansvarsfull vetenskaplig praxis –  öppen publicering, öppna data, öppet lärande och öppen verksamhetskultur.

 

 

© Tritonia 2014-2024