Tritonias styrgrupp 2021-

Mer info
Mer info

Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia har ingått ett serviceavtal om produktion av vetenskapsbibliotekstjänster från 2021-.

 

Tritonias styrgrupps uppgifter:

 • följa upp och utveckla vetenskapsbibliotekets verksamhet och tjänster samt göra förslag till ändring av serviceavtalet vid behov
 • bereda en årlig ekonomiplan för vetenskapsbibliotekstjänsterna och följ upp totalkostnader
 • granska servicepaketmodellen och prissättningen för vetenskapsbibliotekstjänsterna minst en gång per år och vid behov göra ändringsförslag gällande dem eller avtalet

Varje högskola utser två medlemmar till styrgruppen. Ordförande för styrgruppen är vetenskapsbibliotekets direktör. Styrgruppen sammanträder minst två gånger per år på kallelse av ordföranden.

 

Styrgruppens medlemmar 2021-

 • Koulutusjohtaja Sanna Eronen, VAMK (1/2022-); Johtaja Elina Martin, VAMK (1/2021-12/2021)
 • Hallintojohtaja Leena Vilkuna, VAMK (1/2021-1/2022)
 • Förvaltnings- och personaldirektör Kjell Heir, Yrkeshögskolan Novia
 • Chef för studerandeservice Thomas Böckelman, Yrkeshögskolan Novia
 • Johtaja Samu Leskinen, Vaasan yliopisto
 • Professori Pirjo Laaksonen, Vaasa yliopisto
 • Tritonias direktör Anne Lehto, Tritonia (ordf.)
 • Informationsresurser och interna tjänster, Anne Koiranen, Tritonia (sekr.)
© Tritonia 2014-2023