Tritonias styrgrupp

Mer info
Mer info

Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia har ingått ett serviceavtal om produktion av vetenskapsbibliotekstjänster från 2021-.

 

Tritonias styrgrupps uppgifter:

  • följa upp och utveckla vetenskapsbibliotekets verksamhet och tjänster samt göra förslag till ändring av serviceavtalet vid behov
  • bereda en årlig ekonomiplan för vetenskapsbibliotekstjänsterna och följ upp totalkostnader
  • granska servicepaketmodellen och prissättningen för vetenskapsbibliotekstjänsterna minst en gång per år och vid behov göra ändringsförslag gällande dem eller avtalet

Varje högskola utser två medlemmar till styrgruppen. Ordförande för styrgruppen är vetenskapsbibliotekets direktör. Styrgruppen sammanträder minst två gånger per år på kallelse av ordföranden.

 

Styrgruppens medlemmar 

  • Vaasan yliopisto
    • Johtaja Samu Leskinen
    • Opiskelun palveluiden päällikkö Sanna Kotajärvi-Söderholm (5/2023-); Professori Pirjo Laaksonen (1/2021-12/2022)
  • VAMK
    • Koulutusjohtaja Sanna Eronen (1/2022-); Johtaja Elina Martin (1/2021-12/2021)
    • Hallinto- ja talousjohtaja Maria Murtomäki 2/2024-); Hallinto- ja talousjohtaja Piia Kujala (5/2022-12/2023); Hallintojohtaja Leena Vilkuna (1/2021-1/2022)
  • Yrkeshögskolan Novia
    • Förvaltnings- och personaldirektör Ulrica Karp (9/2023-); Förvaltnings- och personaldirektör Kjell Heir (1/2021-5/2023) 
    • Prorektor Eva Sandberg-Kilpi (1/2024-); Chef för studerandeservice Thomas Böckelman (1/2021-12/2023)
  •  Tritonia
    • Direktör Anne Lehto (ordf.)
    • Servicechef Anne Koiranen (sekr.)
© Tritonia 2014-2024