Tritonia Allegro, Jakobstad

Mer info
Mer info

Allegro

Bibliotek

Tritonia Allegro är bibliotek för YH Novias och YH Centrias utbildningar i Jakobstad. Biblioteket är öppet för alla.


Samlingar: Tritonia Allegros tryckta samlingar speglar YH Novias och YH Centrias inriktningar i Jakobstad  och ligger på konst, musik och företagsekonomi. Vi har tryckta böcker och tidskrifter, noter och CD-skivor, allt tryckt samt musikalierna  hittas i Tritonias Finna-portal.

 

Tritonia Allegros elektroniska samlingar är mycket större men "osynliga". Inne i biblioteket finns två datorer som ger tillgång till de licensbelagda elektroniska informationskällor (e-böcker, e-tidskrifter, databaser)  som YH Novia och YH Centria har köpt licens till genom högskolebibliotekens samarbete.  Här finns internationella vetenskapliga databaser inom båda yrkeshögskolornas alla utbildningsområden. Be gärna bibliotekssekreteraren om hjälp att söka!

 

Sök Novias e-resurser : Tritonias Finna/Novia-portal.

Sök Centrias e-resurser : Centrias Finna-portal.

Utrymmen: Biblioteket är öppet för alla. Här finns läshörna med bord och stolar, låneautomat, individuella läsplatser, en öppen sökdator för sökning i Tritonas Finna   och en skanner i A3-storlek.

 

I biblioteket finns datorer i Novias och Centrias nätverk som studerande/lärare  själva kan logga in på med sin högskolas användarnamn och lösenord.

 

Datorerna kan på begäran  öppnas för utomstående bibliotekskunder  som vill använda Novias eller Centrias  elektroniska informationskällor i biblioteket. Kontakta bibliotekssekreteraren.

 

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Campus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad
Kontaktuppgifter:
E-post: allegro@tritonia.fi

Telefon: 06- 328 5136

Bibliotekssekreterare:  Tina Hagnäs-Dubloo

© Tritonia 2014-2022