Samlingar

Mer info
Mer info

Biblioteket har ett brett utbud av tryckta och elektroniska samlingar. De tryckta samlingarna kan användas av alla kunder. De elektroniska resurserna är i huvudsak tillgängliga för högskolornas personal och studerande i högskolans nätverk och på distans. Övriga kunder kan använda e-resurserna i bibliotekets utrymmen.


Vi skaffar i första hand sådant material till våra samlingar som stöder undervisning och forskning vid våra ramorganisationer. Målet är att en allt större del av inköpen ska riktas mot e-resurser.

Aineistot

© Tritonia 2014-2022