Kundenkäter

Mer info
Mer info

Finna användarenkät 2019, rapport för Tritonias Finna (fin)
Finna användarenkät 2018,
rapport för Tritonias Finna (fin)
AMKIT-konsortiets enkät 2017,
rapport för Universitetsstranden, rapport för Allegro
Nationalbibliotekets enkät 2013, rapport för Tritonia, Utvecklingsförslag och åtgärder
Nationalbibliotekets enkät för forskare 2011
rapport för Vasa Universitet (sammanfattning på svenska)
Nationalbibliotekets enkät 2010, rapport för Tritonia (sammanfattning på svenska), Rapporten i sin helhet (på finska)
Nationalbibliotekets enkät 2008, rapport för Tritonia
Yrkeshögskolebibliotekens enkät 2008, rapport för Vasa yrkeshögskolas bibliotek
Tritonias kundenkät 2006, rapport

14.JPG

© Tritonia 2014-2024