Strategi

Mer info
Mer info

Tritonias strategi 2021-2024: Främjar framtidens vetande

Strategin som pdf

Värden

Nära människan
Vi finns här för er.

Förnyande
Vi ser framåt. Vi har mod och vilja att omforma och förnya våra tjänster vartefter vetenskapssamfundet förändras.

Kunskapsbaserad
Vår verksamhet befrämjar vetenskaplig och forskningsbaserad kunskap och öppenhet och lotsar samtidigt till kritiskt tänkande.

Ansvarsfullhet
Vi arbetar jämlikt och etiskt. Vi främjar hållbar utveckling.

Mission

Vetenskapsbiblioteket möjliggör högklassiga studier samt högklassig undervisning och forskning genom att åt ramorganisationerna tillhandahålla mångsidiga informationsresurser samt undervisning och handledning i informationssökning på tre språk. Vetenskapsbiblioteket är ett för alla öppet vetenskapligt bibliotek.

Vision

Vetenskapsbibliotekets proaktiva tjänster och informationsresurser inspirerar studier, undervisning, forskning och arbetslivsintegration. Biblioteket är med sin sakkunskap en del av högskolegemenskapen och stärker framgången och den internationella konkurrenskraften hos aktörerna i regionen. Vetenskapsbiblioteket erbjuder en energisk miljö för skapande av ny kunskap.

Förändringsfaktorer i verksamhetsmiljön

 • Den forskningsbaserade kunskapens betydelse i samhället
 • Flexibel användning av utrymmen, tjänster och resurser i en snabbt föränderlig miljö
 • Digitaliseringen skapar nya möjligheter inom undervisning, forskning och publicering
 • Global konkurrens inom utbildning och forskning
 • Öppen vetenskap
 • Nya principer och infrastrukturer för hantering av forskningsdata och metadata
 • Hållbar utveckling (Agenda 2030)
 • Livslångt lärande

Mål

 1. Våra experttjänster är efterfrågade, dynamiska, kvalitativa och vid rätt tidpunkt.
 2. Våra tjänster bidrar till digitalisering av undervisning och forskning.
 3. Användningsgraden av våra utrymmen är hög och utrymmena inspirerar till att skapa av ny kunskap
 4. Våra utbildningar i informationssökning utvecklas kontinuerligt och är internationellt konkurrenskraftiga.
 5. Vi främjar öppen vetenskap
 6. Vi är en mötesplats för det sektoröverskridande samarbetet på campus.
 7. Vi främjar livslångt lärande
 8. Vi lyssnar på våra användare och utvecklar våra tjänster tillsammans med högskolorna och andra intressenter.

 

© Tritonia 2014-2024