Bibliotekets publikationsserie Tritoniana

Mer info
Mer info

  

Publikationer i serien Tritoniana

tritoniana13.jpg

Titel: Sivistyksen kulmakiviä : Näkökulmia Vaasan historiallisiin koulukirjastoihin = Bildningens byggstenar : Aspekter på Vasas historiska skolbibliotek / toimittaja = redaktör Viveca Rabb. Tritoniana 13.
Utgivningsår: 2021.
ISBN: 978-952-476-961-7
Open access: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-961-7

tritoniana12.jpg Titel: The Nordic Conference on Experience 2012. Sense the Move: conference proceedings / Medusa Group of Vaasa Consortium of Higher Education. Tritoniana 12.
Utgivningsår: 2013.
ISBN: 978-952-67360-2-0


tritoniana11.jpg

Titel: Viisi korkeakoulua, kaksi äidinkieltä - yksi yhteinen Tritonia : Tritonia 10 vuotta = Fem högskolor, två modersmål - ett gemensamt Tritonia : Tritonia 10 år. Tritoniana 11.
Utgivningsår: 2011.
ISBN: 978-952-67360-1-3
Open access: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-67360-3-7
 


tritoniana10.jpg
Titel: The Nordic Conference on Experience : conference proceedings / Medusa Group of Vaasa Consortium of Higher Education. Tritoniana 10.
Utgivningsår: 2010.
ISBN: 978-952-67360-0-6

 tritoniana9.jpg Författare: Mäkinen, Olli & Holmlund, Susanne & Mikola, Marja
Titel: Good and bad in information retrieval – Ethics in information literacy education : case The Tritonia Academic Library, Vaasa. Tritoniana 9.
Utgivningsår: 2008.
ISBN: 978-952-99051-9-5

 tritoniana8.jpg Författare: Rintamäki, Katri
Titel: Yliopistojen ja niiden kirjastojen yhteiskunnallinen tehtävä 1950-1980-lukujen komiteanmietinnöissä. Tritoniana 8.
Utgivningsår: 2006.
ISBN: 978-952-99051-8-1

 tritoniana7.jpg Författare: Palonen, Vuokko
Titel: Verkkodokumenttien funktionaalinen luettelointi : teoriat ja normistot dokumenttien tunnistamisen ja yhteenliittämisen tukena. Tritoniana 7.
Utgivningsår: 2006.
ISBN: 978-952-99051-7-1

 tritoniana6.jpg Författare: Viergutz, Gudrun
Titel: Das Tenorstimmbuch der Trivialschule in Vaasa : ein Beitrag zur Geschichte des Musikunterrichts an den Lateinschulen des Ostseekreises im 17. Jahrhundert. Tritoniana 6.
Utgivningsår: 2004.
ISBN: 952-99051-6-5

 tritoniana5.jpg Författare: Hyyryläinen, Esa
Titel: Vaasalaisten yliopistojen oppimiskeskuksen arviointi : yliopistoyksiköiden yhteistyö opetuksen kehittämisen sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tukemisessa = Utvärdering av universitetens gemensamma lärocenter i Vasa : universitetsenheternas samarbete kring utvecklande av undervisning och stöd för använding av informations- och kommunikationsteknik. Tritoniana 5.
Utgivningsår: 2004.
ISBN: 952-99051-5-7

 tritoniana4.jpg Författare: Mäkynen, Mari
Titel: Kirjastoyhteistyön kehittäminen : selvitys vaasan ammattikorkeakoulun kirjaston, Svenska yrkeshögskolans bibliotekin ja Vaasan tiedekirjaston yhteistoiminnan kehittämisestä. Tritoniana 4.
Utgivningsår: 2003.
ISBN: 952-99051-4-9.

 tritoniana3.jpg Författare: Pöytälaakso-Koistinen, Suvipäivi
Titel: Kirjastokäsialaa, lippuja ja tietueita : eräiden luettelointisanojen termistyminen. Tritoniana 3.
Utgivningsår: 2003.
ISBN: 952-99051-2-2

 tritoniana2.jpg Titel: Poimintoja tieteen historiasta = Plock ur vetenskapens historia / toimittaja = redaktör Vuokko Palonen. Tritoniana 2.
Utgivningsår: 2003.
ISBN: 952-99051-1-4.

 tritoniana1.jpg Titel: Suomalaisen miehen kirjasto : Ola Leisténin kokoelman luettelo. Tritoniana 1.
Utgivningsår: 2002.
ISBN: 952-99051-0-6© Tritonia 2014-2024