Reservera och beställ

Mer info
Mer info

Material i biblioteket

Kursböckerna och den mest använda och nyaste ämnes- och forskningslitteraturen finns i biblioteket. Böcker tillgängliga i biblioteket hämtas direkt ur hyllan och kan inte reserveras i Finna. Ifall alla exemplar (exklusive eventuella snabblån) är utlånade kan du ställa dig i kö genom att göra en reservation.


OBS! Följande material kan inte reserveras

  • böcker som finns tillgängligt i biblioteket (se Tritonia Express)
  • snabblån
  • material som du redan har som lån
  • lärarexemplar och projektlån

OBS! Material vid Tritonia Allegro kan för närvarande inte reserveras via Finna, kontakta tritonia.allegro@novia.fi.

Material i fjärrmagasinen

Material som kan lånas

Övrig ämnes- och forskningslitteratur har placerats i fjärrmagasin utanför biblioteket. Detta material skall beställas fram på förhand i Finna. Personalen hämtar material från fjärrmagasinen dagligen.

Material för läsesalsbruk

I fjärrmagasinen finns även äldre tidskriftsårgångar, specialsamlingar och annat material som inte lånas ut. Du kan använda denna blanket för att beställa fram materialet för att läsa det i biblioteket.

Personalen hämtar det beställda materialet från fjärrmagasinen varje vardag. Låntagaren kan sedan hämta beställda böcker från bibliotekets reserveringshylla.

Att göra reservationen/beställningen

Närmare anvisningar så här reserverar du en bok i Finna

 

Hämta och låna det reserverade materialet

Du får meddelande e-brevledes när det reserverade eller beställda materialet är tillgängligt för upphämtning och lån. Materialet finns tillgängligt i reservationshyllan under 3 öppetdagar. I Tritonia (Vasa) hittar du dina reservationer enligt de fyra sista siffrorna i din personliga reservationskod. Du kan kontrollera den sista hämtdagen och reservationskoden i ankomstavin, Tuudo-appen eller i Finna (Mitt konto).


Kom ihåg att låna det reserverade materialet med låneautomaten!

 

Avboka reservering

Om du vill avboka en reserverad bok som redan har anlänt, meddela biblioteket på adressen loans@uwasa.fi.

 

Reservera kursböcker som finns på plats i biblioteket (Tritonia Express)

En Tritonia Express-serviceavgift (2 €/bok) uppbärs om du vill att en kursbok som finns i hyllan reserveras och sätts åt sidan för dig. Du hämtar boken från den enhet där den finns.


Du kan reservera kursböcker som finns i hyllan via telefon eller per e-post på vardagar. Servicen är gratis för personalen vid våra högskolor och för rörelsehindrade.

 

Bokförsändelser Allegro - Vasa

Om du vill kan du beställa böcker från enheten i Vasa till enheten i Jakobstad och vice versa. Obs! Snabblån och kursböcker sänds inte mellan enheterna. Servicen är avgiftsbelagd för högskolornas studerande (5 €/bok) och för utomstående kunder (10 €/bok). Högskolornas lärare och rörelsehindrade kunder kan beställa böcker avgiftsfritt.

Postförsändelser sänds från enheterna på onsdagar. Om du vill beställa en bok från en enhet till en annan, kontakta loans@uwasa.fi.

© Tritonia 2014-2024