Lånetider

Mer info
Mer info

Lånetiderna varierar för olika material. I samlingarna ingår också sådant material som inte lånas ut men som kan användas i biblioteket.


Lån måste returneras senast på förfallodagen. Låntagaren är skyldig att betala avgifter för försenade lån.

 

Observera gällande snabblån: lånetiden är tre dagar och lånet kan inte förnyas. 

 

Lånetider

Samling Lånetid
Kursböcker 14 dagar
Kursböcker: snabblån 3 dagar
Allmän samling 28 dagar
Ordböcker 28 dagar
Tidskrifter utlånas inte
Standarder utlånas inte
Examensarbeten:  
VY 28 dagar
VAMK 28 dagar
Novia utlånas inte

 

© Tritonia 2014-2024