Information för distansstuderande

Mer info
Mer info

Studerande vid YH Novia, VAMK eller Vasa universitet, går du en kurs vid öppna universitetet eller avlägger du studier på en annan ort? På denna sida hittar du svar på de vanligaste frågorna om distansstudier.

Kysymysmerkki Jag är distansstuderande, behöver jag ett bibliotekskort?

Du behöver ett bibliotekskort om du lånar tryckta böcker eller om du vill ha tillgång till e-bokstjänsterna Ellibs eller Biblio, som fungerar med bibliotekskort. För alla andra e-resurser, e-böcker och databaser räcker det med användarnamn för din högskola: logga in med din högskolas användarnamn i Finna, så får du tillgång till alla e-resurser.

 

Kysymysmerkki Hur får jag ett bibliotekskort?

Du kan skapa ett bibliotekskort enligt anvisningar på sidan bibliotekskort och pinkod.

 

Kysymysmerkki Jag bor på en annan ort, hur kan jag låna och returnera kursböcker?

Vi sänder kursböcker till våra studerande mot postförskott. Priset för postförskott är från 19,90 €. Du kan på motsvarande sätt returnera dina lån till oss per post på adressen Tritonia PB 331 65101 Vasa, meddela gärna om returneringen till loans@uwasa.fi. För böcker som ev. förkommer i posten ansvarar kunden.


Kursböcker sänds inte som fjärrlån till andra bibliotek, eftersom de finns i begränsat antal och är ämnade för Vasahögskolornas studerande.

 

Kysymysmerkki Jag har glömt min pinkod och kan inte förnya mina lån, vad gör jag?

Om du har glömt pinkoden kan du enkelt byta den i Finna (välj logga in → men istället för att logga in med dina inloggningsuppgifter väljer du länken för glömd pinkod som finns nere till höger på inloggningssidan). Kom ihåg att använda samma e-postadress som du har angett i dina kunduppgifter!

 

Pinkoden kan också bytas mot en ny som du väljer själv vid bibliotekets servicedisk, mot uppvisande av identitetsbevis. Vi byter inte pinkod per telefon.

Kysymysmerkki Kommer jag åt e-resurserna på distans?

Nästan alla e-böcker, e-tidskrifter och databaser kan användas på distans av studerande och personal vid högskolorna. Logga bara in i Tritonias söktjänst Finna med din högskolas användarnamn.


Har du glömt eller känner inte till högskolans användarnamn?

Om du är examensstuderande, ta kontakt med Helpdesk vid din högskola. Om du studerar vid Öppna universitetet, kontakta Öppna universitetets studerandeservice.

 

Kysymysmerkki Har jag rätt att fjärrlåna gratis?

Studerande som skriver sitt examensarbete kan få fjärrlåna gratis för examensarbetet under förutsättning att studeranden är kund vid Tritonia och gör fjärrlåneansökan vid Tritonia. Fjärrlåneservicen förmedlar fysiskt material och fjärrlånen ska alltid avhämtas vid Tritonia och returneras till Tritonia. Tritonia sänder inte fjärrlån per post till kunden. Läs mera om Tritonias fjärrlåneservice.

© Tritonia 2014-2024