Förnya

Mer info
Mer info

Du kan enkelt förnya dina lån i söktjänsten Finna på webben. Du kan även ta kontakt med biblioteket per e-post/telefon eller besöka biblioteket och be personalen att förnya dina lån.


Lån kan inte förnyas om:

  • boken är reserverad
  • du har låneförbud
  • boken är ett snabblån


I övriga fall kan ett lån förnyas 50 gånger.


Eventuella förnyelser av fjärrlån sköts på begäran av fjärrlåneservicen

© Tritonia 2014-2024