Förseningsavgifter

Mer info
Mer info

Avgifter

För försenade lån uppbärs förseningsavgift i enlighet med prislistan.


Om beloppet på avgifterna är 10 € eller mera försätts låntagaren i låneförbud. En låntagare som är i låneförbud kan inte låna, reservera eller förnya lån. Låneförbudet upphävs när avgifterna betalas helt eller avkortas till under gränsen för låneförbud.

 

Personal vid Tritonias högskolor påförs inte dagsspecifika förseningsavgifter. Observera dock att personalen kan få låneförbud (10 €) om inkrävt material trots påminnelser inte returneras. Lånerätten återfås direkt då det inkrävda materialet returneras och låneförbudsavgiften betalas.


Den maximala förseningsavgiften är 10 €/lån. För snabblånen är den maximala förseningsavgiften 12 €/lån.


Om ett lån inte returneras trots upprepade uppmaningar, sänder biblioteket en faktura på materialet till låntagaren. Även skadat, förstört och försvunnet material ska ersättas.

 

Betala

Förseningsavgifter kan betalas via nätbetalning i Tritonias Finna. I Tritonia Vasa kan du betala med kort. Den högsta avgift som uppbärs per gång är 100 euro.


Nätbetalning i Tritonias Finna
Du kan betala via nätet i Tritonias Finna via inhemska nätbanker och med betalkort. På nätet kan du betala förseningsavgifter för lån som returnerats eller förnyats.


När du betalar på nätet måste hela summan betalas på en gång.


Anvisningar:

  • Logga in i Finna
  • Gå till ditt konto och fliken Avgifter.
  • Välj Betala på nätet
  • När du har genomfört betalningen, gå tillbaka till Finna så att betalningen registreras i bibliotekets system utan fördröjning.
  • Nätbetalning är inte möjlig under serviceavbrott.

Betalningsförmedlare
Betalningsförmedlingstjänsten utförs av Paytrail Oyj (2122839-7), som står som leverantör, i samarbete med banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj syns som mottagare på kontoutdrag eller kortfaktura och förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut.


Paytrail Oyj, FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Tfn: 0207 181830
www.paytrail.com

 

© Tritonia 2014-2023