Påminnelser

Mer info
Mer info

Påminnelser

En automatisk påminnelse om lån som förfaller samt ett meddelande om förfallna lån sänds till din e-post. Du kan följa med förfallodagen för dina lån i Finna-söktjänst. De kunder som inte vill ha meddelanden per e-post får meddelande om förfallna lån samt om reserverat material som anlänt med vanlig post, som brev. Påminnelser om lån som förfaller sänds inte per post.


Du är skyldig att betala förseningsavgifter även om påminnelser inte skulle komma fram på grund av att e-posten inte fungerar eller på grund av felaktiga adressuppgifter.

 

Nådedagar

Med nådedag menas en tidsperiod efter förfallodagen under vilken förseningsavgifter inte uppkommer. Antalet nådedagar varierar beroende på material.


Följande gäller i Tritonia:

  • snabblån: 0 dagar
  • kursböcker, lärdomsprov: 3 dagar
  • ämnessamlingarna: 3 dagar

Om antalet nådedagar överskrids uppbärs avgifter retroaktivt även för dessa dagar.

© Tritonia 2014-2024