Adressändringar och ändringar i personuppgifter

Mer info
Mer info

Om dina personuppgifter (förnamnet, efternamnet) har ändrat eller ditt kort har försvunnit, meddela biblioteket. Anmälan kan göras vid servicedisken eller per e-post till loans@uwasa.fi.

 

Du kan begära adressändring via Mitt konto i Finna: Logga in, välj Min profil och "Begär adressändring". Begäran skickas till bibliotekspersonalen, som gör ändringen.

© Tritonia 2014-2024