Fjärrlån till andra bibliotek

Mer info
Mer info

Tritonia sänder fjärrlån och artikelkopior ur sina egna samlingar till andra bibliotek.


Biblioteken kan beställa fjärrlån:

  • per e-post (ill@tritonia.fi)
  • på e-blankett

Om biblioteken beställer material per e-post behövs följande uppgifter:

  • bibliotekets namn
  • Melinda-användarnamn
  • postadress
  • faktureringsadress
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • beställningsnummer, kundens namn

Om materialet är utlånat kan det reserveras genom att man beställer ett fjärrlån. Reserveringar som gjorts i själva databasen behandlas inte utan tas bort. Tritonia är ett NORFRI-bibliotek och accepterar IFLA-vouchers som betalningsmedel.

 

Obs! Om fjärrlånebeställningen gäller material som finns vid Tritonias enhet i Jakobstad, sänd beställningen till: allegro@tritonia.fi.


Fjärrlån av olika material:

 

Samling Lånevillkor
Böcker i ämnessamlingar Fjärrlånas, lånetid 28 dagar
Kursböcker

Kursböcker utlånas i regel inte.

Studerande vid Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia i Vasa kan beställa kursböcker för utlåning mot postförskott, om de finns i Tritonias låntagarregister. Studerandena ska själva ta kontakt med informationsdisken och betalar själva leveranskostnader beroende på leveranssätt.

Tidskrifter Utlånas inte, men papperskopior och pdf-filer av tidskriftsartiklar sänds. Av upphovsrättsliga skäl ska pdf-filerna skrivas ut på papper. Mottagaren bör radera filen efter att den skrivits ut på papper.
Audiovisuellt material Fjärrlånas inte
Pro gradu-arbeten och lärdomsprov

Vasa universitets: 28 dagar, hemlån
Vasa yrkeshögskolas: 28 dagar, hemlån
Yrkeshögskolan Novias: 28 dagar, läsesalslån

Böcker i tjänstebruk Fjärrlånas inte
© Tritonia 2014-2023