Fjärrlån för kunder

Mer info
Mer info

Om du är registrerad som kund vid Tritonia kan du använda bibliotekets fjärrlåneservice.

 

Du kan beställa fjärrlån:

  • på e-blankett (1 beställning/blankett)
  • per e-post ill@tritonia.fi (1 beställning/meddelande)

 

Fjärrlånebeställningen är bindande. Vi uppbär avgift även för fjärrlån och artikelkopior som inte avhämtats. Det fjärrutlånande biblioteket fastställer lånetid och övriga lånevillkor. Kunden är skyldig att ersätta ett förlorat/skadat fjärrlåneexemplar enligt faktura från det sändande biblioteket.

 

Du kan förnya fjärrlånet genom att ta kontakt med fjärrlåneservicen ill@tritonia.fi.

 

Fjärrlåneservicen returnerar endast böcker som fjärrlånats via Tritonia. Av upphovsrättsliga skäl skriver vi alltid ut de artikelkopior som kommer till fjärrlåneservicen som pdf-filer på papper.

  

Skriver du ditt lärdomsprov?

Studerande som skriver sitt examensarbete kan få fjärrlåna gratis för examensarbetet under förutsättning att studeranden är kund vid Tritonia och gör fjärrlåneansökan vid Tritonia. Denna regel gäller:

  • Vasa universitets studerande i kandidat- och magisterskedet
  • Vasa yrkeshögskolas studerande som skriver sitt examensarbete
  • Yrkeshögskolan Novias studerande som skriver sitt examensarbete

Den studerande ska lämna in ett intyg till fjärrlåneservicen över att lärdomsprovet har påbörjats. Intyget ska undertecknas av handledaren för arbetet. Handledaren kan även sända e-post och då bör följande uppgifter framgå: studerandes namn, högskola, ämne samt vilken sorts examensarbete det handlar om.
Fjärrlåneservicen förmedlar fysiskt material och fjärrlånen ska alltid avhämtas vid Tritonia och returneras till Tritonia.

 

© Tritonia 2014-2023