Fjärrlån för kunder

Mer info
Mer info

Om du är registrerad som kund vid Tritonia kan du använda bibliotekets fjärrlåneservice.

 

Du kan beställa fjärrlån:

  • på e-blankett (1 beställning/blankett)
  • per e-post ill@tritonia.fi (1 beställning/meddelande)
  • med pappersblankett som du fyller i på biblioteket

 

Fjärrlånebeställningen är bindande. Vi uppbär avgift även för fjärrlån och artikelkopior som inte avhämtats. Det fjärrutlånande biblioteket fastställer lånetid och övriga lånevillkor. Kunden är skyldig att ersätta ett förlorat/skadat fjärrlåneexemplar enligt faktura från det sändande biblioteket.

 

Du kan förnya fjärrlånet genom att ta kontakt med fjärrlåneservicen ill@tritonia.fi.

 

Fjärrlåneservicen returnerar endast böcker som fjärrlånats via Tritonia. Av upphovsrättsliga skäl skriver vi alltid ut de artikelkopior som kommer till fjärrlåneservicen som pdf-filer på papper.

 

Svenska handelshögskolan

Fr.o.m. 1.12.2019 beställer Hankens studerande och personal fjärrlån via Hankens biblioteks fjärrlåneservice. Läs mer här. Att fjärrlåna är gratis för Hankens studerande och personal. Om du har frågor kontakta Susanne Holmlund.

 

Skriver du ditt lärdomsprov?

Studerande som skriver lärdomsprov har rätt att fjärrlåna gratis i enlighet med praxis vid den egna högskolan. Denna regel gäller:

  • Vasa universitets studerande i kandidat- och magisterskedet
  • Åbo Akademis studerande i kandidat- och magisterskedet
  • Helsingfors universitets studerande vid juridiska utbildningen i Vasa i kandidat- och magisterskedet
  • Vasa yrkeshögskolas studerande som skriver sitt slutarbete
  • Yrkeshögskolan Novias studerande som skriver sitt slutarbete
  • Centria yrkeshögskolas studerande i Jakobstad som skriver sitt slutarbete

Den studerande ska lämna in ett intyg till fjärrlåneservicen över att lärdomsprovet har påbörjats. Intyget ska undertecknas av handledaren för arbetet.

 

Gratis fjärrlån

Studerande och personal vid Tritonias ramorganisationer kan fjärrlåna gratis om fjärrlånen beställs från Åbo Akademis bibliotek i Åbo.

Tritonia har ett skilt avtal med Åbo Akademi. Biblioteken bestämmer själva vad som lånas ut. För kopior uppbärs alltid avgift i enlighet med prislistan.

© Tritonia 2014-2019