Högskolepedagogik 60 sp

Mer info
Mer info

Varför? Den behörighetsgivande utbildningen (60 sp) är reflektiv, praxisnära och vetenskapligt grundad. En samarbetande, nätverkande lärarkultur och kontinuerlig kompetensutveckling betonas med tanke på högskolelärarens roll nu och i framtiden.

 

Vem? Personal och forskare vid Åbo Akademi, Vasa universitet, VAMK, Novia och Arcada.

 

Var? Alla kurser är flexibla hybridkurser där deltagande sker online eller på plats i Vasa eller Åbo vid sidan av arbetet.

 

Hur? Kurserna kan avläggas på svenska, engelska eller finska.

Grundstudier, 25 sp

Introduktion till högskolepedagogik*
Didaktisk design av högskoleundervisning*
Digitalt lärande i högskoleundervisning*
Digitala verktyg för lärande*
Undervisningspraktik 1

Ämnesstudier, 35 sp

Pedagogisk handledning
Ämnesområdesdidaktik
Utbildningsledarskap**
Undervisningspraktik 2
Digital kompetens och informationsresurser*
Pedagogisk design och utvecklande arbetsforskning
Forsknings- och utvecklingsarbete

 *kurserna markerade med asterisk bjuds under läsåret 2018-2019
**ansökan börjar i augusti 2018

OBS! Om kursen är fullbokad och du vill anmäla dig till en reservplats, kontakta edulab@tritonia.fi.

 

Det är möjligt att välja enstaka kurser ur studiehelheten.

Tidigare studier i universitets- och högskolepedagogik kan räknas till godo:


Kursbeskrivningar och anmälan

HELLA-broschyr

Kontaktinformation: edulab@tritonia.fi


HELLA- Higher Education Learning Lab är ett forskningsbaserat och forskningsunderstött utvecklingsprojekt som utvecklar och piloterar en ny flerspråkig studiehelhet i högskolepedagogik (60 sp) för yrkeshögskolor och universitet 2017-2019. HELLA är ett av undervisnings- och kulturministeriets spetsprojekt. Mera information.

© Tritonia 2014-2019