Kommande kurser

Anmäl till Tritonias kortkurser och Learning in Networks kurser här. Kurserna är avgiftsfria för personalen vid Vasas högskolor. Mer information: edulab@tritonia.fi


Visa kurser i dessa språk:
på svenska
på finska
på engelska
alla språk
Lägg till
Digital Teaching Q & A på svenska och på finska och på engelska
08.12.2016 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 07.12.2016
Plats Tritonia K320
Lärare Maria Byholm, Sören Granlund, Anu Ylitalo
Deltagare
5
max 16

The topics of the Digital Teaching Questions & Answers sessions are decided by the attendants. Questions are preferably mailed to edulab@tritonia.fi before the session but you can also pose questions on site. You may even attend the session if you e.g. are working on a course in Moodle and want to get some help or hints.

 

You are welcome to attend even without signing up in advance.

 

Please bring your own device (BYOD).

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Lucia Learning Café på svenska och på finska och på engelska
13.12.2016 kl. 09.00-11.00
Anmäl senast 12.12.2016
Plats K320
Lärare Maria Byholm, Sören Granlund, Anu Ylitalo
Deltagare
5
max 25
Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
LIN4 – Utvecklingsprojekt i digitalt lärande på svenska och på finska och på engelska
19.01.2017 - 19.05.2017
Anmäl senast 17.01.2017
Plats K320 och AC-deltagande
Lärare
Deltagare
8

Under denna helhet genomför du ett utvecklingsprojekt i digitalt lärande för din egen undervisning (den s.k. blended/hybdir learning-modellen, digital kurs, del av digital kurs). Utvecklingsprojektet genomförs med stöd av mentorverksamhet, digitalt material, uppgifter och gruppträffar. 

Personlig studieplan och tidtabell för avläggande av kursen överenskoms tillsammans med den egna mentorn. 

Förhandskunskaper:  LIN 1 eller motsvarande

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
LIN2 (5 sp, ÅA 1582.5) och LIN3 (5 sp) Verktyg för digitalt lärande på svenska och på finska och på engelska
26.01.2017 - 31.08.2017
Anmäl senast 24.01.2017
Plats K320 och AC-deltagande
Lärare
Deltagare
4

Utveckla dina digitala färdigheter på kurser där du lär dig att ta ibruk de nyaste verktygen för digitalt lärande och höjer din informationskompetens.

 

Tritonias kortkursutbud utgör en helhet där du kan välja aktuella kurser i digitalt lärande och informationssökning. Samla dina kurser och insikter i en kursportfolio. Du visar ditt kunnande genom att med stöd av handledarna och övriga gruppmedlemmar planera och genomföra 2+2 praktiska tillämpningar där du använder dina digitala färdigheter.

 

Kursen ger dig en inblick i det digitala lärandets möjligheter och helheten (5sp + 5sp) kan avläggas flexibelt under 2 år. Du kan anmäla dig direkt och inleda studierna genast.

 

Anmälan till kursen sker fortlöpande.

 

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
LIN1 – Introduktion till digitalt lärande (5 sp, ÅA 1582.4) på svenska och på finska
27.01.2017 - 19.05.2017
Anmäl senast 24.01.2017
Plats Tritonia K320 och AC-deltagande
Lärare Maria Byholm, Anu Ylitalo
Deltagare
32

Vad innebär det att vara lärare i dagens medievärld? Ta ett steg framåt i utvecklandet av din undervisning och dra nytta av webben i undervisningen. Under kursen bekantar du dig med nätbaserad undervisning och sociala medier i undervisningen, får information om hur man planerar digitalt lärande samt genomför ett småskaligt undervisningsprojekt i webbmiljö.

Kursen består av fem webbavsnitt med expertföreläsningar och arbete i smågrupper. Helheten omfattar en termin. Förhandskunskaper och insikter i nätverksinlärning krävs ej. Kursen genomförs delvis i samarbete med Umeå universitet.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Valda kurser
Du har valt 0 kurser.
Visa valda kurser Göm valda kurser
Anmäl till kurser
© Tritonia 2014-2016