Kommande kurser

Anmäl till Tritonia EduLabs kortkurser och ansök till kurser i Högskolepedagogik här.
Mera information om studiehelheten i Högskolepedagogik 60 sp och tillgodoräknande av tidigare studier: https://www.tritonia.fi/sv/edulab_hella60


Visa kurser i dessa språk:
på svenska
på finska
på engelska
alla språk
Stängd
HELLA
HELLA: Utbildningsledarskap, 5 sp, HP00BQ05 på svenska och på finska och på engelska
17.01.2019 - 13.06.2019
Anmäl senast 15.11.2018
Plats -
Lärare Jenni Kantola
Deltagare
75

Till pilotkursen Utbildningsledarskap väljs 20 deltagare på basis av ansökan. Kursplatserna lottas ut bland de som har ansökt, dvs. ansökningsordningen påverkar inte om man får plats på kursen. Alla HELLA-högskolor kommer att vara representerade bland deltagarna. Ingen separat ansökan behövs.

 

Lärandemål

Deltagaren ska efter kursen kunna 

 • förklara hur utbildningsledarskap byggs upp pedagogiskt
 • analysera utbildningsledarens verksamhetsmiljö och relationer till intressentgrupper
 • granska sin egen roll och olika former av interaktion i organisationen

 

Innehåll

Under kursen fördjupar deltagarna sig i att leda utbildningsprogram i högskolor. Utbildningsledarskap förstås som ett delat och deliberativt fenomen som betonar kollegialitet och det gemensamma ansvaret för såväl lärare i utbildningsprogram som för ledningen. Utbildningsledarskap betraktas därmed som ett flerdimensionellt och mångbottnat fenomen. Interaktionen betraktas ur samhällets, organisationens och individens synvinkel.

 

Undervisningen på kursen är involverande och syftet är således att utveckla deltagarnas egen inlärning och tänkande och därmed även fungera som ett medel för att utveckla hela samfundet.

 

Undervisningsmetoder: Kursen består av seminarier i början och i slutet av kursen, smågruppsträffar och expertföreläsningar. De smågrupper som består av deltagare från olika organisationer har en stor roll i kursen. I smågrupperna möjliggörs sk. practice exchange samt utmanas och utvidgas deltagarnas uppfattningar om olika praxis. Kursens reflektiva och undersökande grepp baserar sig på principer i kollaborativt lärande.

 

Aktivt deltagande i föreläsningar och diskussioner i smågrupper samt utförande av kursuppgifter. Kursprestationerna samlas i en enhetlig portfolio. Det är möjligt att delta på distans.

 

Tidigare studier: Det rekommenderas att man tidigare har avlagt grunderna i pedagogik.

godkänd/underkänd

 

Ansvarsperson: Jenni Kantola VY, Janne Elo ÅA

 

Tilläggsinformation: Kursen är en del av studiehelheten i Högskolepedagogik. Det antas max. 20 deltagare till kursen. Ansökning senast 15.11.

 

Tidtabell

 • Inledande träff 17.1.2019, kl. 13-16
 • 5 gästföreläsningar, på torsdagseftermiddagar, kl. 13-15
  • 7.2.
  • 28.2.
  • 21.3.
  • 11.4.
  • 9.5.
 • Avslutningsseminarium 13.6.2019, kl. 13-16

 

Kursen är en del av HELLA, Higher Education Learning Lab -högskolepedagogiska studier som examineras av Åbo Akademi (60 sp). Du kan delta i enskilda kurser utan att avlägga hela studiehelheten.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
HELLA
Visibility and impact of publications in the teacher’s profession (included in HELLA: Digital literacy and information resources, 5 ECTS, HP00BQ07) på engelska
18.01.2019 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 17.01.2019
Plats K320
Lärare Anne Lehto
Deltagare
14
max 30

Professional and academic publishing forms part of the basis for the evaluation and funding of higher education institutions. In this lecture, the aim is to answer the following questions, among others: How can publishing be connected to not only the researchers’ job, but also to the teachers’ job? How can you take advantage of your own publishing in your teaching? How can you take advantage of your teaching in your publishing? How can you as a teaching researcher / researching teacher increase the visibility and impact of your publications and yourself?

 

The lecture is part of the higher education pedagogy course HELLA: Digital literacy and information resources, 5 ECTS, HP00BQ07, but other participants are also welcome.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Stängd
HELLA
HELLA: Digitalt lärande i högskoleundervisning, 5 sp, HP00BQ03 på svenska och på finska och på engelska
25.01.2019 - 24.05.2019
Anmäl senast 14.12.2018
Plats K320 + Distance participation
Lärare Maria Byholm, Sören Granlund, Anu Ylitalo
Deltagare
29
max 29

Motsvarar kurs LIN1: Introduktion till digitalt lärande

 

OBS! Om kursen är fullbokad och du vill anmäla dig till en reservplats, kontakta edulab@tritonia.fi


 

Lärandemål

Deltagaren ska efter kursen kunna

 • identifiera och förklara vad digitalt lärande, dvs. undervisning, lärande och kommunikation över digitala inklusive sociala medier, innebär
 • beskriva och särskilja olika arbetsmetoder för hybridlärande
 • tillämpa digital teknologi och nätverken inom undervisning
 • bedöma digitalt kursmaterial och kunna använda det på ett upphovsrättsligt korrekt sätt
 • skapa en didaktisk design för en digital kurs utifrån aktuell forskning, samt verkställa en del av planen

Innehåll

Deltagaren reviderar och utvecklar sin egen digitala pedagogiska grundsyn och kompetens, sätter sig in i olika didaktiska metoder och grundläggande frågor inom områdena digitalt lärande, digital informationskompetens, digital kommunikation, upphovsrätt samt utvärdering och kvalitet i högskoleundervisning enligt aktuell forskning. På kursen behandlar man planering av digitalt lärande och ger anvisningar om hur man genomför undervisning och stöder lärprocessen i en digital kurs.

 

Tidtabell

 1. Kursstart: fre 25.1.2019 kl. 10.00-12.00, K320 Tritonia + Zoom 
 2. fre 8.2.2019 kl. 10.00-12.00, K322 + Zoom  (obs! K322) 
 3. fre 22.2.2019 kl. 10.00-12.00, K320 + Zoom 
 4. fre 8.3.2019, kl. 10.00-12.00, K320 + Zoom 
 5. fre 22.3.2019, kl. 10.00-12.00, K320 + Zoom 
 6. fre 5.4.2019, kl. 10.00-12.00, K320 + Zoom 
 7. fre 3.5.2019 kl. 10.00-12.00, K320 + Zoom 
 8. Kursavslutning: 24.5.2019 kl. 9.00-12.00, K320 + Zoom  (obs! tidpunkt)

 

 

Kursen är en flexibel hybridkurs där deltagande sker online eller på plats i Vasa.

 

Kursen är en del av HELLA, Higher Education Learning Lab -högskolepedagogiska studier som examineras av Åbo Akademi (60 sp). Du kan delta i enskilda kurser utan att avlägga hela studiehelheten.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Moodlen perusteet på finska
30.01.2019 kl. 12.00-15.00
Anmäl senast 28.01.2019
Plats K325+Zoom
Lärare Sanna West
Deltagare
0
max 16

Kurssilla käydään läpi Moodlen perustoimintoja ja työkaluja. Kurssi on tarkoitettu Moodlen uusille käyttäjille. Kurssin suoritettuaan osallistuja osaa

 • tunnistaa Moodle-alustan mahdollisuuksia opetuksessa
 • käyttää Moodle-alustan perustoimintoja kuten jakaa kurssimateriaalia Moodle-alustan avulla sekä luoda keskustelualueita ja tehtävänpalautuslaatikoita
Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Moodle Basics på engelska
31.01.2019 kl. 09.00-12.00
Anmäl senast 29.01.2019
Plats K320+Zoom
Lärare Sören Granlund
Deltagare
2
max 16

Moodle in English is a workshop for beginner users of Moodle learning platform. During the workshop we will go through the basic elements in Moodle plus learn how to use Moodle in your teaching with a focus on interaction and collaborative construction of content.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Fullbokad
HELLA
HELLA: Didaktisk design av högskoleundervisning, 5 sp, HP00BQ02 på svenska och på finska och på engelska
04.02.2019 - 17.05.2019
Anmäl senast 14.01.2019
Plats -
Lärare Charlotta Hilli
Deltagare
59
max 59

OBS! Om kursen är fullbokad och du vill anmäla dig till en reservplats, kontakta edulab@tritonia.fi

 

Lärandemål

Deltagaren ska efter kursen kunna

 • didaktiskt designa en högskolekurs med tanke på relevanta lärandemål, metoder, bedömning och utvärdering
 • argumentera för didaktiska val vid planeringen av en högskolekurs
 • utvärdera olika undervisnings- och bedömningsformer i högre utbildning och relatera dem till undervisningen på sitt specifika område
 • reflektera över sin roll och sitt ansvar som högskolelärare

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om didaktiska begrepp, teorier och modeller relevanta för undervisning inom högre utbildning. Frågor behandlas rörande planering, genomförande, bedömning och utvärdering av högskoleundervisning. Kursdeltagaren designar en högskolepedagogisk kurs utgående från relevant vetenskaplig litteratur.

 

Tidtabell

 

Introduktionsvecka, vecka 5

 

5.2.2019 (9-11)
12.2.2019 (14-16)
7.3.2019 (9-11)
21.3.2019 (9-11)
2.4.2019 (14-16)
29.4.2019 (14-16)
9.5.2019 (9-11)

 

Deltagande sker online.

Ansvarig lärare: Charlotta Hilli, Åbo Akademi (chilli(a)abo.fi)

 

Kursen är en del av HELLA, Higher Education Learning Lab -högskolepedagogiska studier som examineras av Åbo Akademi (60 sp). Du kan delta i enskilda kurser utan att avlägga hela studiehelheten.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Moodle - User centered design på engelska
14.02.2019 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 12.02.2019
Plats K320+Zoom
Lärare Joachim Majors
Deltagare
1
max 20
Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
HELLA
Seminarium/webbinarium: Digitala verktyg för lärande på svenska och på finska och på engelska
20.02.2019 kl. 12.00-14.00
Anmäl senast 15.02.2019
Plats K320+Zoom
Lärare Maria Byholm, Sören Granlund, Sanna West, Anu Ylitalo
Deltagare
10
max 20

Seminariet/webbinariet är en del av kursen Digitala verktyg för lärande. Seminariet är gemensamt med dem som har börjat LIN2&3 tidigare.

I seminariet presenterar och utvärderar högskolelärare egna småskaliga projekt för utveckling av undervisningen. Du kan delta på plats (Tritonia K320) eller via Zoom.

Seminariet ingår i EduLabs kurs HELLA: Digitala verktyg för lärande, 5 sp, HP00BQ04, men även utomstående deltagare är välkomna.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Moodle Makeover på engelska
13.03.2019 kl. 13.00-15.00
Anmäl senast 11.03.2019
Plats K320+Zoom
Lärare Sören Granlund, Sanna West
Deltagare
4
max 20

Give your Moodle course a makeover that helps it stand out. Make your Moodle pages easier to navigate by adding labels, pages and tables. Make them nicer with colors, pictures, banners and thumbnails that work as links.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
HELLA
Seminarium/webbinarium: Digitala verktyg för lärande på svenska och på finska och på engelska
14.03.2019 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 11.03.2019
Plats K320+Zoom
Lärare Maria Byholm, Sören Granlund, Sanna West, Anu Ylitalo
Deltagare
2
max 20

Seminariet/webbinariet är en del av kursen Digitala verktyg för lärande. Seminariet är gemensamt med dem som har börjat LIN2&3 tidigare.

I seminariet presenterar och utvärderar högskolelärare egna småskaliga projekt för utveckling av undervisningen. Du kan delta på plats (Tritonia K320) eller via Zoom.

Seminariet ingår i EduLabs kurs HELLA: Digitala verktyg för lärande, 5 sp, HP00BQ04, men även utomstående deltagare är välkomna.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Moodle Workshop på svenska och på finska och på engelska
27.03.2019 kl. 13.00-15.00
Anmäl senast 24.03.2019
Plats K322+Zoom
Lärare Sören Granlund, Sanna West
Deltagare
2
max 16
Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
HELLA
Seminarium/webbinarium: Digitala verktyg för lärande på svenska och på finska och på engelska
12.04.2019 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 10.04.2019
Plats K320+Zoom
Lärare Maria Byholm, Sören Granlund, Sanna West, Anu Ylitalo
Deltagare
2
max 20

Seminariet/webbinariet är en del av kursen Digitala verktyg för lärande. Seminariet är gemensamt med dem som har börjat LIN2&3 tidigare.

I seminariet presenterar och utvärderar högskolelärare egna småskaliga projekt för utveckling av undervisningen. Du kan delta på plats (Tritonia K320) eller via Zoom.

Seminariet ingår i EduLabs kurs HELLA: Digitala verktyg för lärande, 5 sp, HP00BQ04, men även utomstående deltagare är välkomna.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
HELLA
Seminarium/webbinarium: Digitala verktyg för lärande på svenska och på finska och på engelska
28.05.2019 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 23.05.2019
Plats K320+Zoom
Lärare Maria Byholm, Sören Granlund, Sanna West, Anu Ylitalo
Deltagare
1
max 20

Seminariet/webbinariet är en del av kursen Digitala verktyg för lärande. Seminariet är gemensamt med dem som har börjat LIN2&3 tidigare.

I seminariet presenterar och utvärderar högskolelärare egna småskaliga projekt för utveckling av undervisningen. Du kan delta på plats (Tritonia K320) eller via Zoom.

Seminariet ingår i EduLabs kurs HELLA: Digitala verktyg för lärande, 5 sp, HP00BQ04, men även utomstående deltagare är välkomna.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Valda kurser
Du har valt 0 kurser.
Visa valda kurser Göm valda kurser
Anmäl till kurser
© Tritonia 2014-2018