Kommande kurser

Anmäl till Tritonia EduLabs kortkurser och ansök till kurser i Högskolepedagogik här.
Mera information om studiehelheten i Högskolepedagogik 60 sp och tillgodoräknande av tidigare studier: https://www.tritonia.fi/sv/edulab_hella60


Visa kurser i dessa språk:
på svenska
på finska
på engelska
alla språk
Lägg till
Moodle grundkurs på finska
31.08.2018 kl. 09.00-12.00
Anmäl senast 29.08.2018
Plats K325+Zoom
Lärare Sanna West, Anu Ylitalo
Deltagare
6
max 20

På kursen går vi igenom Moodles grundfunktioner och verktyg. Kursen riktar sig till nya Moodle användare. Deltagarna kan efter kursen:
känna till Moodles möjligheter för undervisning
kunna använda Moodles grundfunktioner, dela kursmaterial, skapa diskussionsforum och inlämningsuppgifter
Du kan också delta i kursen på distans via Adobe Connect.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Fullbokad
HELLA
HELLA: Digitala verktyg för lärande, 5 sp, HP00BQ04 på svenska och på finska och på engelska
03.09.2018 - 30.06.2019
Anmäl senast 31.08.2018
Plats -
Lärare
Deltagare
49
max 49

Motsvarar LIN2: Verktyg för digitalt lärande 1.

 

OBS! Om kursen är fullbokad och du vill anmäla dig till en reservplats, kontakta edulab@tritonia.fi

 

Lärandemål
Efter kursen ska deltagaren kunna

 • identifiera digitala lösningar för eget arbete och undervisning
 • dra mångsidig nytta av digitala medier och digitalt material i arbetet och i undervisningen
 • utvärdera olika medieval med tanke på den egna undervisningen
 • producera lärobjekt med hjälp av olika programvaror
 • reflektera över eget lärande och den egna undervisningen

Innehåll

Kursdeltagaren bekantar sig med de många möjligheter som design av digitalt lärande innefattar.  Deltagaren studerar verktyg, resurser och applikationer inom digitalt lärande. Innehållet i utbildningen innefattar design och produktion av interaktiva digitala material och lösningar för lärande. Kursinnehållet baserar sig på senaste forskning om interaktiva lärandemiljöer och pedagogiskt utvecklingsarbete.

 

Tritonias kortkursutbud utgör en helhet där man kan välja aktuella kurser inom digitalt lärande och informationssökning. Deltagaren visar sitt kunnande genom att med stöd av handledarna och övriga gruppmedlemmar planera, genomföra och presentera två praktiska tillämpningar där man använder digitalt lärande. Deltagaren samlar kurserna och insikter i en portfolio.

 

Kursen är en del av HELLA, Higher Education Learning Lab -högskolepedagogiska studier som examineras av Åbo Akademi (60 sp). Du kan delta i enskilda kurser utan att avlägga hela studiehelheten.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Zoom på finska
05.09.2018 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 02.09.2018
Plats K320
Lärare Sanna West
Deltagare
4
max 16

 

 

 

Zoom on etäkokouksiin ja opetukseen käytettävä ohjelmisto, joka korvaa Vaasan yliopistossa Adobe Connectin syksystä 2018 lähtien. Tällä kurssilla perehdytään ohjelman käyttöönottoon, perustoimintoihin ja käyttöön opetuksessa ja kokouksissa. Zoomin avulla on mahdollista mm. jakaa sisältöä omalta koneelta (esim. PowerPoint esitys), tallentaa kokous tai luento omalle koneelle tai pilvipalveluun, keskustella kaikkien osallistujien tai pienryhmien kesken sekä keskustella ja jakaa linkkejä chat-keskustelualueella.

 

Ota mielellään mukaan kannettava tietokone tai mobiililaite sekä headset (mikrofoni+kuulokkeet). (BYOD = Bring Your Own Device). Asenna työkoneellesi jo valmiiksi Zoom-ohjelmisto sekä sen Outlook-lisäosa Software Centeristä (Vaasan yliopiston henkilökunta). Löydät alla olevasta linkistä myös ohjeen Zoomin lataukseen muiden korkeakoulujen henkilökunnalle tai omiin laitteisiin. https://it.uwasa.fi/guides/fi/all/Zoom-ohje

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Zoom (på svenska) på svenska
06.09.2018 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 05.09.2018
Plats K320
Lärare Sanna West
Deltagare
5
max 16

Zoom är ett program som kan användas för distansmöten och i undervisning. Zoom ersätter Adobe Connect vid Vasa universitet från och med hösten 2018. På den här kursen bekantar du dig med hur programmet tas i bruk, dess grundfunktioner och användning i undervisning och möten. Med Zoom kan du dela innehåll från din egen dator (t.ex. PowerPoint-presentation), spela in mötet eller föreläsningen på din egen dator eller i molnet, diskutera tillsammans med alla deltagare eller i smågrupper samt diskutera och dela länkar via chat-funktionen.

 

Ta gärna med dig en bärbar dator eller mobil enhet samt headset. (BYOD = Bring Your Own Device). Installera Zoom och Outlook- insticksprogrammet på förhand på din arbetsdator via Software Center (VU-anställda). Anvisningar på engelska: https://it.uwasa.fi/guides/en/all/How+to+Use+Zoom Här hittar du även anvisningar för att ladda ner Zoom till din privata dator eller om du är anställd vid någon annan högskola.

 

https://zoom.us

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Moodle grundkurs på svenska
07.09.2018 kl. 09.00-12.00
Anmäl senast 05.09.2018
Plats K322+Zoom
Lärare Sören Granlund, Sanna West
Deltagare
0
max 20

På kursen går vi igenom Moodles grundfunktioner och verktyg. Kursen riktar sig till nya Moodle användare. Deltagarna kan efter kursen:

 • känna till Moodles möjligheter för undervisning
 • kunna använda Moodles grundfunktioner, dela kursmaterial, skapa diskussionsforum och inlämningsuppgifter

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Digital Tools for Large Classes på engelska
12.09.2018 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 10.09.2018
Plats K320 + Zoom
Lärare Sören Granlund, Anu Ylitalo
Deltagare
6
max 20
Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Quiz workshop på engelska
13.09.2018 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 12.09.2018
Plats K320 + Zoom
Lärare Sören Granlund, Anu Ylitalo
Deltagare
2
max 20

In the course we will familiarize ourselves with apps and web services for creating polls, quizzes and educational games, used to activate students, collect student responses and gather feedback. The services are available on computers and mobile devices (tablets and smartphones).

BYOD (Bring Your Own Device)!

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Moodle Basics på engelska
14.09.2018 kl. 09.00-12.00
Anmäl senast 12.09.2018
Plats Zoom
Lärare Sören Granlund
Deltagare
2
max 20

Moodle in English is a workshop for beginner users of Moodle learning platform. During the workshop we will go through the basic elements in Moodle plus learn how to use Moodle in your teaching with a focus on interaction and collaborative construction of content.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Video in teaching – The Basics på engelska
19.09.2018 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 17.09.2018
Plats K320
Lärare Sören Granlund
Deltagare
6
max 12
Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Moodle Makeover (suomeksi) på finska
21.09.2018 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 19.09.2018
Plats K325
Lärare Sanna West, Anu Ylitalo
Deltagare
2
max 18

Uudista Moodle-kurssisi, jotta se erottuu edukseen! Helpota navigointia Moodle-kurssilla lisäämällä ohjetekstejä, sivuja ja taulukoita. Elävöitä kurssiasi väreillä, kuvilla, otsikoilla ja kuvakkeilla, jotka toimivat linkkeinä.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Moodle Makeover på engelska
21.09.2018 kl. 13.00-15.00
Anmäl senast 19.09.2018
Plats K322+Zoom
Lärare Sören Granlund, Sanna West
Deltagare
3
max 13

Give your Moodle course a makeover that helps it stand out. Make your Moodle pages easier to navigate by adding labels, pages and tables. Make them nicer with colors, pictures, banners and thumbnails that work as links.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Fullbokad
HELLA
HELLA: Introduktion till högskolepedagogik, 5 sp, HP00BQ01 på svenska och på finska och på engelska
24.09.2018 - 17.12.2018
Anmäl senast 03.09.2018
Plats Distance course
Lärare Charlotta Hilli
Deltagare
59
max 59

 

OBS! Om kursen är fullbokad och du vill anmäla dig till en reservplats, kontakta edulab@tritonia.fi

 

Lärandemål

Deltagaren ska efter kursen kunna:

 • motivera ståndpunkter kring högskolans särskilda roll i samhället
 • analysera grundvillkor i högskolelärares arbete
 • använda begrepp och teorier relevanta för högskolepedagogik
 • identifiera grundläggande yrkesetiska frågeställningar i högskolelärarens arbete
 • reflektera över sitt ansvar som högskolelärare
 • ta ställning till frågor om inklusion och icke-diskriminering vid sitt lärosäte

Innehåll

Kursen introducerar aktuell forskning inom högskolepedagogik och pedagogiska frågor relaterade till högskolelärares yrkesroll. Kursen granskar utmaningar högskolor står inför och strukturer som präglar högskoleundervisning. Etiska förhållningssätt granskas gällande jämlikhet, delaktighet och mångfald vid kursdeltagarnas högskolor.

 

Bedömningen sker genom en digital portfölj. Godkänd kurs kräver aktivt deltagande i studiecirklar och seminariediskussioner, samt godkända kursuppgifter. Bedömning: godkänd/underkänd. Kursen kan även avläggas som distansstudier.

 

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, informationssökning, studiecirklar samt individuella och kollaborativa kursuppgifter. Kursen är en flexibel hybridkurs där deltagande sker online eller på plats i Vasa.

 

Tidtabell

Inledning till högskolepedagogik - upplägg, kurslitteratur, Moodle och studiecirklar - PBL, digital portfölj, studiehelheten (60 sp)

 • 25.9 kl. 9-11, 27.9 kl. 12-14,

Diskussion - välj ett datum du deltar i - förbered genom att läsa angiven litteratur.

 • 1.10 kl. 14-16 eller 3.10 kl. 9-11
 • och 7.11 kl. 14-16 eller 8.11 kl. 14-16
 • och 23.11 kl. 14-16 eller 14.12 kl. 14-16

Presentation av case/projekt samt respons från handledande lärare.

 • 1.11 kl. 9-11
 • 2.11 kl. 12-14
 • 4.12 kl. 12-14
 • 5.12 kl. 12-14

Två grupper (studiecirklar) kan besöka ExperienceLab i Academill 13.11 kl. 9-12 och 14.11 kl. 9-12.

 

Ansvarig lärare: Charlotta Hilli, Åbo Akademi, chilli(at)abo.fi

 

Kursen är en del av HELLA, Higher Education Learning Lab -högskolepedagogiska studier som examineras av Åbo Akademi (60 sp). Du kan delta i enskilda kurser utan att avlägga hela studiehelheten.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Zoom Online Meetings på engelska
26.09.2018 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 24.09.2018
Plats K320
Lärare Sanna West
Deltagare
5
max 16

Zoom is a programme for distance meetings and teaching. Zoom will replace Adobe Connect at the University of Vaasa from autumn 2018. During the course, you will learn how to start using Zoom and you will get familiar with the basic functions and how to use Zoom for teaching and meetings. With Zoom you can share content (for example a PowerPoint presentation), record meetings or lectures on your own computer or to a cloud service, discuss together with all participants or in small groups, and share links and discuss in the chat. 

 

Bring your laptop or mobile device and a headset with you if possible (BOYD=Bring Your Own Device). Install Zoom on your work computer before the course through Software Center (employees at the University of Vaasa). Instructions in English: https://it.uwasa.fi/guides/en/all/How+to+Use+Zoom. From the link above, you can also find instructions for installing the program on your private computer or if you are an employee of some other organization.

 

 

 

 

 

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Video editing – The Basics på engelska
26.09.2018 kl. 14.00-16.00
Anmäl senast 21.09.2018
Plats K319
Lärare Sören Granlund
Deltagare
5
max 12
Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
LIN2&3-seminarium/webbinarium på svenska och på finska och på engelska
28.09.2018 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 27.09.2018
Plats K320 + Zoom
Lärare Maria Byholm, Sören Granlund, Anu Ylitalo
Deltagare
5
max 20

På Learning in Networks-seminariet presenterar och utvärderar högskolelärare i Vasa egna småskaliga projekt för utveckling av undervisningen. Du kan delta på plats (Tritonia K320) eller via Zoom.

 

Seminariet ingår i EduLabs kurs Verktyg för digitalt lärande (5-10 sp), men även utomstående deltagare är välkomna.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Word as a researcher's tool på engelska
03.10.2018 kl. 09.00-12.00
Anmäl senast 01.10.2018
Plats K322
Lärare Sören Granlund
Deltagare
6
max 13

Learn how to take advantage of Words advanced features, especially when it comes to writing long and complicated documents. You will learn how to use styles and document templates and easily navigate in your document. You will even learn how to insert a table of contents, citations and bibliography, tables, page numbers and captions etc. 

 

This course is part of ”Researcher’s Toolbox”.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Moodle - Tenttityökalut på finska
03.10.2018 kl. 13.00-15.00
Anmäl senast 01.10.2018
Plats K325
Lärare Anu Ylitalo
Deltagare
1
max 18

Kurssilla käydään läpi Moodlen tenttityökalun asetukset, kysymystyypit, kysymyskategoriat sekä tentin luomisen perusperiaatteet. Kurssilla esitellään myös oppimisen kriteeriperusteisen arvioinnin periaatteet. Kurssin suoritettuaan osallistuja:

 • tuntee oppimisen kriteeriperusteisen arvioinnin pääperiaatteet
 • ymmärtää tenttityökalun periaatteet
 • tunnistaa tenttityökalun kysymystyypit
 • osaa luoda yksinkertaisia tenttejä tenttityökalun avulla
Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Excel as a researcher's tool på engelska
05.10.2018 kl. 09.00-12.00
Anmäl senast 03.10.2018
Plats K322
Lärare Sören Granlund
Deltagare
6
max 13

Making Tables and Charts and copying them to Word and PowerPoint, Formatting Charts and Graphs, Pivot Tables, Formulas, Data Validation and Functions.

 

This course is part of ”Researcher’s Toolbox”.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Hybrid Learning Training Session på svenska och på finska och på engelska
05.10.2018 kl. 14.00-15.00
Anmäl senast 04.10.2018
Plats K320+Zoom
Lärare Maria Byholm, Sanna West
Deltagare
2
max 16
Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Take full control of your documents. Write in Overleaf (LaTeX)! - Basics 1 på engelska
23.10.2018 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 20.10.2018
Plats K325
Lärare Viveca Rabb, Tuomas Toivonen
Deltagare
2
max 18

Do you frequently use mathematical symbols and formulas in your text? Or are you a humanist or a qualitative researcher wishing to have more control over your references and their layout? Or do you simply want to get rid of RefWorks? Do you need a writing tool which enables you to control all settings? Overleaf is an online LaTeX writing tool which separates contents and layout. You make your settings and write on the left side of the screen, and the finished PDF version will be updated in real time on the right. You can access and write your text through the browser using a computer, a tablet or a smartphone with the same result, and you can easily share your text with colleagues and supervisors.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Screen Recording DIY (BYOD) på engelska
23.10.2018 kl. 14.00-16.00
Anmäl senast 22.10.2018
Plats K320+Zoom
Lärare Sören Granlund
Deltagare
2
max 16

Learn how to make videos by recording your computer’s screen. Bring your own laptop.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Moodle Quiz Tool på engelska
24.10.2018 kl. 09.00-12.00
Anmäl senast 22.10.2018
Plats K322
Lärare Sören Granlund, Anu Ylitalo
Deltagare
2
max 13

Learn how to use the Quiz Activity in Moodle to make quizzes for rehearsal, student-paced learning and examination. Quizzes can be automatically graded or teacher-graded. All questions are saved in a question bank and can be reused in multiple quizzes.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Hybrid Learning Training Session på svenska och på finska och på engelska
25.10.2018 kl. 10.00-11.00
Anmäl senast 24.10.2018
Plats K320+Zoom
Lärare Maria Byholm, Sanna West
Deltagare
2
max 16
Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Fullbokad
HELLA
HELLA: Digital kompetens och informationsresurser, 5 sp, HP00BQ07 på svenska och på finska och på engelska
29.10.2018 - 15.02.2019
Anmäl senast 08.10.2018
Plats -
Lärare Katri Rintamäki
Deltagare
29
max 29

OBS! Om kursen är fullbokad och du vill anmäla dig till en reservplats, kontakta edulab@tritonia.fi

 

Lärandemål

Efter kursen ska deltagaren kunna

 • Beskriva och motivera betydelsen av informationssökning i undervisning och forskning
 • välja, använda och värdera licensierade och öppna vetenskapliga informationskällor
 • integrera vetenskaplig informationssökning samt användning och utvärdering av vetenskaplig information i sin undervisning och forskning
 • med hjälp av praxis och handledning stöda studerandens självständiga informationssökning och användning av information
 • tillämpa praxis inom öppen vetenskap i sin undervisning och forskning

 

Innehåll

 • Digitala licenser och open access-publikationer och pedagogisk användning av dem i undervisningen
 • informationsresurser inom den egna disciplinen och undervisningen
 • informationssökning samt användning och utvärdering av information som en del av undervisning, forskning och utveckling
 • att i undervisningen stöda och förstärka studerandens informationssökning och -användning
 • Att utnyttja öppen forskningsdata och verksamhetsmodeller i öppen vetenskap i sin undervisning och forskning

Kursen är en flexibel hybridkurs där deltagande sker online eller på plats i Vasa. Undervisningsmaterialet består främst av digitala informationsresurser. Kursen innehåller individuella uppgifter och gruppuppgifter samt skriftliga uppgifter som görs och/eller lämnas in i Moodle. Kursen kan avläggas som distansstudier. 

 

Kursen är en del av HELLA, Higher Education Learning Lab -högskolepedagogiska studier som examineras av Åbo Akademi (60 sp). Du kan delta i enskilda kurser utan att avlägga hela studiehelheten.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Moodle + Office 365 på engelska
31.10.2018 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 29.10.2018
Plats K322
Lärare Sören Granlund
Deltagare
3
max 13

Moodle och Office 365 (O365)

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
LIN2&3-seminarium/webbinarium på svenska och på finska och på engelska
02.11.2018 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 31.10.2018
Plats K320+Zoom
Lärare Sören Granlund, Anu Ylitalo
Deltagare
1
max 16

På Learning in Networks-seminariet presenterar och utvärderar högskolelärare i Vasa egna småskaliga projekt för utveckling av undervisningen. Du kan delta på plats (Tritonia K320) eller via Zoom.

 

Seminariet ingår i EduLabs kurs Verktyg för digitalt lärande (5-10 sp), men även utomstående deltagare är välkomna.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Collaborative Writing på engelska
06.11.2018 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 02.11.2018
Plats K322
Lärare Sören Granlund
Deltagare
4
max 13

Explore various tools for writing in the same document together with your colleagues or students. We will also look at possibilities to utilize these tools in class or in distance learning.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Ideas for Flipped Learning på engelska
07.11.2018 kl. 14.00-16.00
Anmäl senast 06.11.2018
Plats K320
Lärare Sören Granlund, Anu Ylitalo
Deltagare
4
max 16

By flipping the classroom you give your students responsibility for gaining basic knowledge before class while freeing up time in class for interaction, application and deeper thinking.

 

Please bring your own device(s) (BYOD).

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Tools for scientific writing på engelska
09.11.2018 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 07.11.2018
Plats K320+Zoom
Lärare Sören Granlund
Deltagare
5
max 20

Scientific writing starts with doing research. A word processor may not be enough since you need somewhere to store your sources and data. Scientific writing also needs tools for outlining and restructuring text.

 

Bring your own device!

 

This course is part of ”Researcher’s Toolbox”.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Note taking and writing tools på engelska
16.11.2018 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 14.11.2018
Plats K320+Zoom
Lärare Sören Granlund
Deltagare
2
max 20

In this course we will take a closer look at note taking apps and services. Have you ever been wondering where to keep your information snippets, then this course is for you. Note taking doesn’t need a full-fledged word processor! There are also a lot of apps available for distraction free writing and scientific writing as well as for journaling and blogging.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Take full control of your documents. Write in Overleaf (LaTeX)! - Basics 2 på engelska
20.11.2018 kl. 09.00-12.00
Anmäl senast 16.11.2018
Plats K322
Lärare Viveca Rabb, Tuomas Toivonen
Deltagare
3
max 13

Take full control of your documents. Write in Overleaf (LaTeX)! - Basics 2

 

Do you frequently use mathematical symbols and formulas in your text? Or are you a humanist or a qualitative researcher wishing to have more control over your references and their layout? Or do you simply want to get rid of RefWorks? Do you need a writing tool which enables you to control all settings? Overleaf is an online LaTeX writing tool which separates contents and layout. You make your settings and write on the left side of the screen, and the finished PDF version will be updated in real time on the right. You can access and write your text through the browser using a computer, a tablet or a smartphone with the same result, and you can easily share your text with colleagues and supervisors.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Microsoft Forms: Make forms for course evaluation, scheduling etc. på engelska
23.11.2018 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 21.11.2018
Plats K322
Lärare Sören Granlund
Deltagare
1
max 13

Microsoft Forms was developed with the teacher in mind. It’s an easy to use tool for assessing student progress and collecting feedback. Forms is part of Office365. Watch introduction video

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Writing a script – how to modify your lecture material for an online audience på engelska
27.11.2018 kl. 14.00-16.00
Anmäl senast 23.11.2018
Plats K320
Lärare Mikaela Krohn
Deltagare
5
max 16

In this course you learn how to write a script for a video lecture. Online we consume teaching material in a different way than in classrooms. In this course we focus on adapting existing lecture material for online video format to ensure quality learning. The course starts with a brief lecture on the structure and set up of online videos, after which we will workshop around your own lectures to modify them into video scripts. The presentation is in English but during the workshop we will work on your script in your own language (fin/swe/eng).

This course is part of a Workshop Series on Video in Teaching. You can attend the workshops separately.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Presentation Techniques på engelska
30.11.2018 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 28.11.2018
Plats K320 + Zoom
Lärare Sören Granlund
Deltagare
5
max 20
Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
Presentation Tools på engelska
11.12.2018 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 07.12.2018
Plats K320 + Zoom
Lärare Sören Granlund
Deltagare
9
max 20

In this course we'll take a look at some of the most useful presentation tools available. We will learn some power features in PowerPoint and even look at some alternatives to PowerPoint, e.g. Prezi and Sway.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Lägg till
LIN2&3-seminarium/webbinarium på svenska och på finska och på engelska
13.12.2018 kl. 10.00-12.00
Anmäl senast 12.12.2018
Plats K320 + Zoom
Lärare Maria Byholm, Sören Granlund, Anu Ylitalo
Deltagare
1
max 20

På Learning in Networks-seminariet presenterar och utvärderar högskolelärare i Vasa egna småskaliga projekt för utveckling av undervisningen. Du kan delta på plats (Tritonia K320) eller via Zoom.

 

Seminariet ingår i EduLabs kurs Verktyg för digitalt lärande (5-10 sp), men även utomstående deltagare är välkomna.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Fullbokad
HELLA
HELLA: Utbildningsledarskap, 5 sp, HP00BQ05 (ansökan i augusti) på svenska och på finska och på engelska
17.01.2019 - 13.06.2019
Anmäl senast 14.10.2018
Plats -
Lärare Jenni Kantola
Deltagare
1
max 1

Till pilotkursen Utbildningsledarskap väljs 20 deltagare på basis av ansökan. Ansökan öppnas i augusti. Ansökningsordningen påverkar inte om man får plats på kursen.

 

Lärandemål

Deltagaren ska efter kursen kunna 

 • förklara hur utbildningsledarskap byggs upp pedagogiskt
 • analysera utbildningsledarens verksamhetsmiljö och relationer till intressentgrupper
 • granska sin egen roll och olika former av interaktion i organisationen

 

Innehåll

Under kursen fördjupar deltagarna sig i att leda utbildningsprogram i högskolor. Utbildningsledarskap förstås som ett delat och deliberativt fenomen som betonar kollegialitet och det gemensamma ansvaret för såväl lärare i utbildningsprogram som för ledningen. Utbildningsledarskap betraktas därmed som ett flerdimensionellt och mångbottnat fenomen. Interaktionen betraktas ur samhällets, organisationens och individens synvinkel.

 

Undervisningen på kursen är involverande och syftet är således att utveckla deltagarnas egen inlärning och tänkande och därmed även fungera som ett medel för att utveckla hela samfundet.

 

Undervisningsmetoder: Kursen består av seminarier i början och i slutet av kursen, smågruppsträffar och expertföreläsningar. De smågrupper som består av deltagare från olika organisationer har en stor roll i kursen. I smågrupperna möjliggörs sk. practice exchange samt utmanas och utvidgas deltagarnas uppfattningar om olika praxis. Kursens reflektiva och undersökande grepp baserar sig på principer i kollaborativt lärande.

 

Aktivt deltagande i föreläsningar och diskussioner i smågrupper samt utförande av kursuppgifter. Kursprestationerna samlas i en enhetlig portfolio. Det är möjligt att delta på distans.

 

Tidigare studier: Det rekommenderas att man tidigare har avlagt grunderna i pedagogik.

godkänd/underkänd

 

Ansvarsperson: Jenni Kantola VY, Janne Elo ÅA

 

Tilläggsinformation: Kursen är en del av studiehelheten i Högskolepedagogik. Det antas max. 20 deltagare till kursen. Ansökning senast 14.10.

 

Tidtabell

 • Inledande träff 17.1.2019, kl. 13-16
 • 5 gästföreläsningar, på torsdagseftermiddagar, kl. 13-15
  • 7.2.
  • 28.2.
  • 21.3.
  • 11.4.
  • 9.5.
 • Avslutningsseminarium 13.6.2019, kl. 13-16

 

Kursen är en del av HELLA, Higher Education Learning Lab -högskolepedagogiska studier som examineras av Åbo Akademi (60 sp). Du kan delta i enskilda kurser utan att avlägga hela studiehelheten.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Fullbokad
HELLA
HELLA: Digitalt lärande i högskoleundervisning, 5 sp, HP00BQ03 på svenska och på finska och på engelska
25.01.2019 - 24.05.2019
Anmäl senast 14.12.2018
Plats K320 + Distance participation
Lärare Maria Byholm, Sören Granlund, Anu Ylitalo
Deltagare
29
max 29

Motsvarar kurs LIN1: Introduktion till digitalt lärande

 

OBS! Om kursen är fullbokad och du vill anmäla dig till en reservplats, kontakta edulab@tritonia.fi


 

Lärandemål

Deltagaren ska efter kursen kunna

 • identifiera och förklara vad digitalt lärande, dvs. undervisning, lärande och kommunikation över digitala inklusive sociala medier, innebär
 • beskriva och särskilja olika arbetsmetoder för hybridlärande
 • tillämpa digital teknologi och nätverken inom undervisning
 • bedöma digitalt kursmaterial och kunna använda det på ett upphovsrättsligt korrekt sätt
 • skapa en didaktisk design för en digital kurs utifrån aktuell forskning, samt verkställa en del av planen

Innehåll

Deltagaren reviderar och utvecklar sin egen digitala pedagogiska grundsyn och kompetens, sätter sig in i olika didaktiska metoder och grundläggande frågor inom områdena digitalt lärande, digital informationskompetens, digital kommunikation, upphovsrätt samt utvärdering och kvalitet i högskoleundervisning enligt aktuell forskning. På kursen behandlar man planering av digitalt lärande och ger anvisningar om hur man genomför undervisning och stöder lärprocessen i en digital kurs.

 

Kursen är en flexibel hybridkurs där deltagande sker online eller på plats i Vasa.

 

Kursen är en del av HELLA, Higher Education Learning Lab -högskolepedagogiska studier som examineras av Åbo Akademi (60 sp). Du kan delta i enskilda kurser utan att avlägga hela studiehelheten.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Fullbokad
HELLA
HELLA: Didaktisk design av högskoleundervisning, 5 sp, HP00BQ02 på svenska och på finska och på engelska
04.02.2019 - 17.05.2019
Anmäl senast 14.01.2019
Plats -
Lärare Charlotta Hilli
Deltagare
59
max 59

OBS! Om kursen är fullbokad och du vill anmäla dig till en reservplats, kontakta edulab@tritonia.fi

 

Lärandemål

Deltagaren ska efter kursen kunna

 • didaktiskt designa en högskolekurs med tanke på relevanta lärandemål, metoder, bedömning och utvärdering
 • argumentera för didaktiska val vid planeringen av en högskolekurs
 • utvärdera olika undervisnings- och bedömningsformer i högre utbildning och relatera dem till undervisningen på sitt specifika område
 • reflektera över sin roll och sitt ansvar som högskolelärare

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om didaktiska begrepp, teorier och modeller relevanta för undervisning inom högre utbildning. Frågor behandlas rörande planering, genomförande, bedömning och utvärdering av högskoleundervisning. Kursdeltagaren designar en högskolepedagogisk kurs utgående från relevant vetenskaplig litteratur.

 

Kursen är en flexibel hybridkurs där deltagande sker online eller på plats i Vasa.

Ansvarig lärare: Charlotta Hilli, Åbo Akademi (chilli(a)abo.fi)

 

Kursen är en del av HELLA, Higher Education Learning Lab -högskolepedagogiska studier som examineras av Åbo Akademi (60 sp). Du kan delta i enskilda kurser utan att avlägga hela studiehelheten.

Visa kursbeskrivning
Göm kursbeskrivning
Valda kurser
Du har valt 0 kurser.
Visa valda kurser Göm valda kurser
Anmäl till kurser
© Tritonia 2014-2018