Edulab - Stöd och handledning

Mer info
Mer info

Stödtjänsten för digitalt lärande (EduKliniken) är en handledningsverksamhet gällande digital teknik i undervisning och arbete som erbjuds av EduLabs personal.

Vi handleder lärarna bl.a. i planeringen av digitalt lärande, produktion av läromaterial och i läromiljöernas tekniska och pedagogiska frågor samt ger handledning i informationssökning för digitalt lärande och forskning.   

Kontakta oss: edulab@tritonia.fi


De skräddarsydda utbildningarna är avgiftsfria för personalen vid Vasa universitet, Åbo Akademi, Hanken, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia (max. 5 h/uppdrag).

© Tritonia 2014-2019