Edulab - Kurser

Mer info
Mer info

Tritonias EduLab erbjuder kompetensutvecklande kurser och handledning för undervisande och administrativ personal, med syftet att utveckla tjänster för digitalt lärande och produktion av läromedia.

EduLab-tjänsterna är öppna för personal vid Vasa universitet, Åbo Akademi i Vasa, Hankens Vasacampus, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia.

 

Du är varmt välkommen att kontakta oss då du önskar utveckla din undervisning!

Mer information: edulab@tritonia.fi

© Tritonia 2014-2019