LIN-kurshelheten

Mer info
Mer info

LIN-kurserna är nu en del av helheten Högskolepedagogik 60 sp (HELLA60). Se länken i blocket till höger.

******************

LEARNING IN NETWORKS 1-4 är en expertutbildning i digitalt lärande i fyra steg som ordnas av Tritonias EduLab. Den ger högskolelärarna tekniska och pedagogiska färdigheter för att planera och förverkliga digitalt lärande.

Kurserna är ämnade för universitets- och yrkeshögskolelärare samt övrig personal och de ger övning i att använda digitalt lärande. Hela utbildningsprogrammet omfattar 25 sp och består av fyra olika helheter:  

LIN 1: INTRODUKTION TILL DIGITALT LÄRANDE, 5 sp (Kurskod: 1582.4)

LIN 2: VERKTYG FÖR DIGITALT LÄRANDE 1, 5 sp (Kurskod: 1582.5) 

LIN 3: VERKTYG FÖR DIGITALT LÄRANDE 2, 5 sp

LIN 4: ATT FÖRVERKLIGA DIGITALT LÄRANDE, 10 sp

De 2 första kurserna i helheten (10 sp) utgör samtidigt en del av grundstudierna i universitetspedagogik vid Åbo Akademi. 

Tilläggsuppgifter: edulab@tritonia.fi


© Tritonia 2014-2022