Korkeakoulupedagogiikka, 60 op

Lisätietoja
Lisätietoja

Taustaa

HELLA-Higher Education Learning Lab -kehittämishankkeessa on kehitetty ja pilotoitu 60 opintopisteen laajuista, monikielistä korkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuutta korkeakouluopettajille. Tavoitteena on ollut antaa opettajille mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan valitsemalla yksittäisiä kursseja omien tarpeidensa mukaan. Tavoitteena on ollut rakentaa 60 opintopisteen kokonaisuus, joka antaa pedagogisen opettajanpätevyyden opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten (986/1998) mukaisesti. HELLA-hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeisiin ja päättyy vuoden 2019 lopussa. Lisätietoa hankkeesta: https://hella60.com/

Kursseja henkilökunnan täydennyskouluttautumiseen

Svenska handelshögskolanin, Vaasan ammattikorkeakoulun, Vaasan yliopiston, Arcadan, Novian ja Åbo Akademin opettajat, tutkijat ja muu henkilökunta voivat hakea yksittäisille korkeakoulupedagogiikan kursseille kehittääkseen pedagogista osaamistaan. Kaikki kurssit voidaan suorittaa hybridiopintoina, jolloin lähiopetukseen voi osallistua etäyhteyden avulla tai paikan päällä – kurssista riippuen – joko Vaasassa tai Turussa.

Pätevöittävä koulutus (60 op)

HELLA-hankkeen puitteissa kehitetyt korkeakoulupedagogiikan opinnot ovat nyt opettajan pätevyyden antava opintokokonaisuus Åbo Akademissa. Opettajan pätevyyden saavuttamiseksi täytyy läpäistä soveltuvuuskoe, joka järjestetään kerran lukuvuodessa Åbo Akademissa. Haku on seuraavan kerran keväällä 2020.

Kurssit lukuvuonna 2019-2020

Korkeakoulupedagogiikan kursseille haetaan: hakuohjeet ja -lomakkeet. Huomioi vaihtelevat hakuajat.

Seuraavat kurssit järjestetään lukuvuonna 2019-2020. Lue kurssikuvaukset täältä.

  • Opetusharjoittelu 1, 5 op, HP00BQ12 Haku on päättynyt (syksy 2019, aloitus 7.10.2019, kurssi päättyy 31.5.2020)
  • Korkeakouluopetuksen didaktinen suunnittelu, 5 op, HP00BQ02 (syksy 2019: johdantoviikot 38-39, kurssi päättyy 16.12.2019)
  • Oppimisen ja opettamisen digitaaliset työkalut, 5 op, HP00BQ04 (syksy 2019, järjestäjä Tritonia/EduLab, aloitusseminaari 13.9.2019)
  • Digitaalinen oppiminen ja opettaminen korkeakoulutuksessa, 5 op, HP00BQ03 (kevät 2020, järjestäjä Tritonia/EduLab, aloitus 31.1.2020)

 

Opintojen rakenne, Korkeakoulupedagogiikka 60 op

Perusopinnot, 25 op

Aineopinnot, 35 op

Korkeakouluopetuksen didaktinen suunnittelu, 5op
Digitaalinen oppiminen ja opettaminen korkeakoulutuksessa, 5op
Oppimisen ja opettamisen digitaaliset työkalut, 5op
Opetusharjoittelu 1, 5op

Koulutusohjelmajohtaminen, 5op
Opetusharjoittelu 2, 5op
Pedagoginen tutkimus- ja kehitystyö, 5op


Aikaisempia yliopisto- ja korkeakoulupedagogiikan kursseja voidaan hyväksilukea kokonaisuuteen. Lisätietoa Anna Granbergilta: anna.a.granberg(a)abo.fi.

 

Yhteystiedot

Kurssit: edulab@tritonia.fi

Opintojen rakenne ja pätevöittävä koulutus: anna.a.granberg(a)abo.fi.

 

 

© Tritonia 2014-2019