Korkeakoulupedagogiikka, 60 op

Lisätietoja
Lisätietoja

Miksi? Korkeakoulupedagogiikka (60 op) on reflektiivinen ja käytännönläheinen opintokokonaisuus, joka perustuu tutkimukseen ja pätevöittää opettajaksi. Yhteisöllinen ja verkostoitunut opettajuus sekä jatkuva osaamisen kehittäminen ovat korkeakouluopettajuuden avaintekijöitä tänään ja huomenna.


Kenelle? Vaasan yliopiston, VAMK:n, Åbo Akademin, Novian ja Arcadan henkilöstölle ja tutkijoille.


Missä? Kaikki kurssit voidaan suorittaa hybridiopintoina, jolloin lähiopetukseen voi osallistua etäyhteyden avulla tai paikan päällä – kurssista riippuen – joko Vaasassa tai Turussa.


Miten? Kursseja voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

 

Perusopinnot, 25 op

Johdatus korkeakoulupedagogiikkaan, 5op*
Korkeakouluopetuksen didaktinen suunnittelu, 5op*
Digitaalinen oppiminen ja opettaminen korkeakoulutuksessa, 5op*
Oppimisen ja opettamisen digitaaliset työkalut, 5op*
Opetusharjoittelu 1, 5op
 

Aineopinnot, 35 op

Pedagoginen ohjaus korkeakoulutuksessa, 5op
Ainedidaktiikka, 5op
Koulutusohjelmajohtaminen, 5op**
Opetusharjoittelu 2, 5op
Digitaalinen lukutaito ja tietoaineistot, 5op*
Kehittävä työntutkimus, 5op
Tutkimus- ja kehitystyö, 5op

 

*merkityt tarjotaan lukuvuonna 2018–2019
**haku kurssille alkaa elokuussa 2018


HUOM! Jos kurssi on täynnä ja haluat ilmoittautua varasijalle, ota yhteyttä edulab@tritonia.fi.


Voit valita myös yksittäisiä kursseja suorittamatta koko kokonaisuutta.


Aikaisempia yliopisto- ja korkeakoulupedagogiikan kursseja voidaan hyväksilukea kokonaisuuteen:


Kurssikuvaukset ja ilmoittautuminen

HELLA-esite

Yhteystiedot: edulab@tritonia.fi

 

HELLA – Higher Education Learning Lab on korkeakoulupedagogiikan tutkimusperustainen ja tutkimuksellisesti tuettu kehittämishanke, jossa kehitetään ja pilotoidaan uutta monikielistä 60 opintopisteen korkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuutta ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarpeisiin 2017-2019. HELLA-hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeisiin.

© Tritonia 2014-2019