Korkeakoulupedagogiikka

Lisätietoja
Lisätietoja

EduLab tarjoaa kaksi viiden opintopisteen laajuista digipedagogiikkaa käsittelevää kurssia.

Kurssien pääkieli on englanti, mutta oppimistehtävät ja esim. portfolion voi tehdä myös suomeksi tai ruotsiksi. Kurssit voi suorittaa erillisinä omia digipedagogisia taitojaan kehittävinä opintoina tai osana Åbo Akademin korkeakoulupedagogiikan 60 opintopisteen laajuista opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuuden suorittamalla saa opettajan pätevyyden.

Haku: Erillisille kursseille haetaan hakulomakkeella Åbo Akademin sivuilla ruotsiksi tai englanniksi. Sivulta löytyy myös tietoa 60 op opintokokonaisuuden suorittamisesta.

Kursseja on kehitetty HELLA-Higher Education Learning Lab -kärkihankkeessa (hella60.com). Kurssien aiemmat nimet olivat LIN1: Johdatus digitaaliseen oppimiseen ja opettamiseen ja LIN2: Digitaalisen oppimisen ja osaamisen työkalut 1 ja ne ovat kuuluneet EduLabin LIN - Learning in Networks-kokonaisuuteen.

 

 

© Tritonia 2014-2020