Kurssikuvaukset

Lisätietoja
Lisätietoja

Digitaalinen oppiminen ja opettaminen korkeakoulutuksessa, HP00BQ03, 5 op

Aikataulu 2020-2021

Aloitus tammikuussa 2021, hae 15.12.2020 mennessä

Vastaa kurssia LIN1: Johdatus digitaaliseen oppimiseen ja opettamiseen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan osallistuja osaa

  • tunnistaa ja selittää mitä digitaalinen oppiminen, opettaminen ja vuorovaikutus digitaalisissa medioissa tarkoittaa
  • kuvailla ja tunnistaa erilaisia hybridiopetuksen työtapoja
  • soveltaa digitaalista teknologiaa ja verkostoja opetuksessa
  • arvioida digitaalista kurssimateriaalia ja käyttää sitä tekijänoikeussääntöjen mukaisesti
  • suunnitella digitaalinen kurssi didaktisesti ajankohtaisen tutkimustietoon perustuen sekä toteuttaa osa suunnitelmasta käytännössä

Sisältö

Osallistuja muokkaa ja kehittää omaa digitaalista pedagogista perusnäkemystään ja osaamistaan. Osallistuja perehtyy erilaisiin didaktisiin menetelmiin sekä digitaalista oppimista ja opettamista, digitaalista informaatiolukutaitoa, digitaalista vuorovaikutusta, tekijänoikeuksia sekä arvioinnin ja opetuksen laatua koskeviin ydinkysymyksiin ajankohtaisen tutkimustiedon avulla. Kurssilla käsitellään digitaalisen opetuksen suunnittelua ja annetaan ohjeita opetuksen toteuttamiseen ja oppimisprosessin tukemiseen digitaalisella kurssilla. Kurssin lähitapaamiset ovat Vaasassa. Kurssin voi suorittaa myös osallistumalla lähitapaamisiin etäyhteyden avulla(Zoom).

 

Oppimisen ja opettamisen digitaaliset työkalut, HP00BQ04, 5 op 

Aikataulu 2020-2021

Aloitusseminaari syyskuussa 2020, hae 15.8.2020 mennessä

Vastaa kurssia LIN2: Digitaalisen oppimisen ja osaamisen työkalut 1.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan osallistuja osaa

  • Tunnistaa digitaalisen tekniikan mahdollisuuksia omassa työssä ja opetuksessa
  • Hyödyntää monipuolisesti digitaalista mediaa ja digitaalisia materiaaleja työssään ja opetuksessaan
  • Arvioida eri mediavalintoja oman opetuksensa näkökulmasta
  • tuottaa opetusmateriaalia eri ohjelmien avulla
  • pohtia omaa oppimistaan ja opetustaan digitaalisten työkalujen näkökulmasta 

Sisältö

Osallistuja tutustuu oppimisen ja opettamisen digitaalisten työkalujen moniin mahdollisuuksiin. Osallistuja tutkii ja hyödyntää oppimisen ja opettamisen digitaalisia työkaluja ja sovelluksia.

Kurssilla osallistuja suunnittelee ja toteuttaa omaan työhönsä soveltuvia pienimuotoisia digitaalisen opetuksen kehityshankkeita. Kurssisisältö perustuu ajankohtaiseen tutkimustietoon digitaalisista oppimisympäristöistä ja pedagogisesta kehitystyöstä.

 

Kokonaisuus muodostuu Tritonian lyhytkurssitarjonnasta, josta valitaan ajankohtaisia digitaalisen opettamisen sekä tiedonhankinnan kursseja. Oma osaaminen osoitetaan suunnittelemalla ja toteuttamalla ohjaajien ja vertaisryhmän tuella kaksi (2) omaan opetukseen soveltuvaa digitaalisen opetuksen hanketta, jotka esitellään kurssin workshopeissa. Osaamisesta laaditaan näyteportfolio. Kurssin myötä osallistuja muodostaa käsityksen digitaalisen oppimisen ja opettamisen mahdollisuuksista, oppii käytännön digitaitoja sekä kehittää omaa osaamistaan ja opetustaan.

 

 

© Tritonia 2014-2020