Tritonias milstolpar

Mer info
Mer info

1996: Planeringen av ett gemensamt bibliotek för tre universitet (Vasa universitet, Åbo Akademi, Svenska handelshögskolan) inleds

1998: Ett avtal om samarbete ingås

1999: Byggandet av det nya biblioteket påbörjas

 

2001: Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia, det gemensamma tvåspråkiga biblioteket och lärocentret för Vasa universitet, Åbo Akademi och Hanken i Vasa, öppnas 1.8.2001 på adressen Universitetsstranden 7. Samtidigt upphör universitetens egna bibliotek i Vasa. Det nya biblioteket betjänar ca 6 000 studerande.

2004: Lärocentertjänster erbjuds för de tre universiteten som en del av den permanenta verksamheten

2006–2009: Yrkeshögskolebibliotekens anslutning till Tritonia planeras

 

2010: Biblioteken vid Vasa yrkeshögskolas och Yrkeshögskolan Novias Vasaenheter ansluts till Tritonia. Yrkeshögskolornas teknikbibliotek flyttar till Universitetsstranden. EduLab-tjänster (tid. lärocenter-) erbjuds för alla fem parter.

2011: Tritonia fyller 10 år

2013: Tritonia Allegro öppnas i Campus Allegro i Jakobstad

2014: Yrkeshögskolan Novias biblioteksverksamhet i sin helhet ansluts till Tritonia

2016: Tritonia fyller 15 år, 15-årsjubileumsseminarium 24.8.2016

2017: Tritonias verksamhet i Vasa koncentreras till Universitetsstranden då yrkeshögskolornas undervisning i sin helhet flyttar till Brändö. Yrkeshögskolan Novias biblioteksverksamhet i Åbo överförs till Åbo Akademis bibliotek fr.o.m. augusti 2017. Tritonia har enheter i Vasa och Jakobstad och betjänar ca 12 000 studerande. I december nåddes Tritonia av budskapet att Tritonias specialsamling Vasa svenska lyceums bibliotek med Oskar Ranckens samling hade uppförts på den finländska nationella förteckningen över världsminnen inom Unescos Världsminnesprogram. 

 

2019: Hanken i Vasa lämnar Tritoniasamarbetet vd årsslutet och deras samlingar har placerats på Vasa stadsbibliotek. Åbo Akademi beslöt att upprätta ett eget bibliotek på Academill i Vasa.

2020: Till följd av coronapandemin ordnades bibliotekets service begränsat från mars. Samtidigt ökade användningen av den webbaserade servicen. I slutet av året undertecknas ett nytt serviceavtal mellan de högskolor som har verksamhet på campus Brändö och en grundrenovering av Luotsi-byggnaden började planeras. Åbo Akademi flyttar sin biblioteksverksamhet till Academill vid årets slut.

2021: Tritonia fyller 20 år. Med i Tritoniasamarbetet är Vasa universitet, VAMK och Novia. Tritonia har verksamhetspunkter i Vasa och Jakobstad. EduLab-tjänsterna överförs till andra enheter inom högskolorna.

2022: Vetenskapsbiblioteket Tritonia flyttar till den renoverade byggnaden Luotsi. Det nya Tritonia öppnas 1.9. Biblioteket betjänar högskolesamfundet på cirka 10 000 personer (Vasa universitet, VAMK och Novia) på Brändö Campus. Biblioteket har också en enhet i Jakobstad.  

© Tritonia 2014-2024