Tritonias milstolpar

Mer info
Mer info

1996: Planeringen av ett gemensamt bibliotek för tre universitet (Vasa universitet, Åbo Akademi, Svenska handelshögskolan) inleds

1998: Ett avtal om samarbete ingås

1999: Byggandet av det nya biblioteket påbörjas

 

2001: Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia, det gemensamma tvåspråkiga biblioteket och lärocentret för Vasa universitet, Åbo Akademi och Hanken i Vasa, öppnas 1.8.2001 på adressen Universitetsstranden 7. Samtidigt upphör universitetens egna bibliotek i Vasa. Det nya biblioteket betjänar ca 6 000 studerande.

2004: Lärocentertjänster erbjuds för de tre universiteten som en del av den permanenta verksamheten

2006–2009: Yrkeshögskolebibliotekens anslutning till Tritonia planeras

 

2010: Biblioteken vid Vasa yrkeshögskolas och Yrkeshögskolan Novias Vasaenheter ansluts till Tritonia. Yrkeshögskolornas teknikbibliotek flyttar till Universitetsstranden. EduLab-tjänster (tid. lärocenter-) erbjuds för alla fem parter.

2011: Tritonia fyller 10 år

2013: Tritonia Allegro öppnas i Campus Allegro i Jakobstad

2014: Yrkeshögskolan Novias biblioteksverksamhet i sin helhet ansluts till Tritonia

2016: Tritonia fyller 15 år, 15-årsjubileumsseminarium 24.8.2016

2017: Tritonias verksamhet i Vasa koncentreras till Universitetsstranden då yrkeshögskolornas undervisning i sin helhet flyttar till Brändö. Yrkeshögskolan Novias biblioteksverksamhet i Åbo överförs till Åbo Akademis bibliotek fr.o.m. augusti 2017. Tritonia har enheter i Vasa och Jakobstad och betjänar ca 12 000 studerande. I december nåddes Tritonia av budskapet att Tritonias specialsamling Vasa svenska lyceums bibliotek med Oskar Ranckens samling hade uppförts på den finländska nationella förteckningen över världsminnen inom Unescos Världsminnesprogram. 

2020: Till följd av coronapandemin ordnades bibliotekets service begränsat från mars. Samtidigt ökade användningen av den webbaserade servicen. I slutet av året undertecknas ett nytt serviceavtal mellan de högskolor som har verksamhet på campus Brändö och en grundrenovering av Luotsi-byggnaden började planeras. Åbo Akademi flyttar sin biblioteksverksamhet till Academill vid årets slut.

2021: Tritonia fyller 20 år. Med i Tritoniasamarbetet är Vasa universitet, VAMK och Novia. Tritonia har verksamhetspunkter i Vasa och Jakobstad. EduLabs tjänster ges via Levóninstitutet vid Vasa universitet.

© Tritonia 2014-2023