LIN-koulutusohjelma

Lisätietoja
Lisätietoja

LIN-koulutusohjelman kurssit ovat osa Korkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuutta (ks. linkki oikealla) lukuvuodesta 2018-2019 lähtien.

 *************

LEARNING IN NETWORKS 1-4 on Tritonian EduLabin neliportainen digitaalisen oppimisen ja opetuksen alan asiantuntijakoulutus, joka antaa korkeakouluopettajille tekniset ja pedagogiset valmiudet digitaalisen opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Koulutukset ovat yliopisto- ja ammattikorkeakouluopettajille sekä muulle henkilökunnalle suunnattuja digitaaliseen opetukseen valmentavia koulutuksia. Koko koulutusohjelma on laajuudeltaan 25 opintopistettä ja koostuu neljästä erillisestä kokonaisuudesta:  

LIN 1: JOHDATUS DIGITAALISEEN OPPIMISEEN JA OPETTAMISEEN, 5 op (Kurssikoodi: 1582.4) 

LIN 2: DIGITAALISEN OPPIMISEN JA OPETTAMISEN TYÖKALUT 1, 5 op (Kurssikoodi: 1582.5) 

LIN 3: DIGITAALISEN OPPIMISEN JA OPETTAMISEN TYÖKALUT 2, 5 op

LIN 4: DIGITAALISEN OPETUKSEN KEHITYSHANKE JA TOTEUTUS, 10 op

Kokonaisuuden kaksi ensimmäistä kurssia LIN1 ja LIN2 (5 op ja 5 op) ovat samalla osa Åbo Akademin yliopistopedagogiikan perusopintoja, 25 op.  


Lisätietoja: edulab@tritonia.fi

 

© Tritonia 2014-2020