Undervisning för studerande

Mer info
Mer info

Tritonia svarar för den undervisning i  informationskompetens som ingår i Vasa universitets, Vasa yrkeshögskolas, Åbo Akademis och Novias Vasaenheters studiefordringar. Tritonia ordnar på beställning även andra kurser i informationssökning. Kurserna ordnas på  svenska, finska och engelska.

Enskilda kunder kan få handledning i informationssökning vid Tritonias servicedisk. Man kan även boka tid för personlig handledning i informationssökning med blanketten Boka handledning.

De grundkurser och den personliga handledning i informationssökning som ges studerande och personal vid Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola, Åbo Akademi i Vasa samt Novias Vasaenhet är avgiftsfria. Specialbeställda kurser samt kurser och bokade tider för personlig handledning i informationssökning för utomstående är avgiftsbelagda i enlighet med Tritonias serviceprislista.

© Tritonia 2014-2020