Utbildning i informationskompetens för Novias studerande Vasa Jakobstad

Mer info
Mer info

 

Kurser i informationskompetens för nya studerande ordnas i samarbete med utbildningsprogrammen och omfattningen varierar beroende på behov och kursplan.

Fördjupade kurser i informationskompetens ordnas för studerande senare under studietiden i samråd med utbildningsområdena. Dessa ordnas dels inför examensarbetet och dels i samband med andra kurser, exempelvis forskningsmetodik.

Introduktion till biblioteket och informationssökning ordnas även på engelska för studerande på våra engelskspråkiga linjer samt för utbytesstuderande.

 

Individuell handledning i informationssökning kan bokas via Boka tid för handledning eller genom att ta direkt kontakt med ämnesansvariga vid enheterna. Handledning kan även ske i små grupper beroende på behov.

 


Kontaktpersoner:

Vasa  
Carina Engblom,
informationsspecialist
teknik, företagsekonomi, scenkonst, kultur
Gun Vestman,
informationsspecialist
social- och hälsovård, skönhetsbranschen
Jakobstad  se Vasa
   
Åbo  se Åbo Akademis bibliotek
   
   
   
   

 

© Tritonia 2014-2021