Novia, Raseborg

Mer info
Mer info

Bibliotek

Yrkeshögskolan Novias bibliotek/Tritonia är integrerat i Ekenäs bibliotek och betjänar följande utbildningsprogram:

  • Byggnads- och samhällsteknik, byggmästare
  • Byggnads- och samhällsteknik, ingenjör
  • Informationsbehandling
  • Naturbruk och miljö
  • Natural Resource Management högre YH, Nyhet 2014
  • Sustainable Coastal Management, vuxenutbildning


Bibliotekets material ingår i bibliotekskatalogen Helle.


Kontaktuppgifter

Raseborgsvägen 8, 10600 Ekenäs
tfn (019) 289 2950
biblioteket@raseborg.fi

Informatiker Malin Wikström-Orre
tfn (044) 449 8141
malin.wikstrom-orre@novia.fi

Öppethållningstider
Novias webbsidor

© Tritonia 2014-2021