Biblioteket flyttar

Mer info
Mer info
Stäng

Stängt 24.6 – 31.8.2022

Biblioteket och läsesalarna stängda 24.6 – 31.8.2022

Det nya biblioteket öppnas 1.9.2022.

Förlängd lånetid

Inga lån från Tritonia Vasa har förfallodag  24.6 – 9.9.

Fjärrlåneservicen stängd

Fjärrlån från andra bibliotek 6.6 – 31.8

Utgående fjärrlån: 20.6 – 31.8

Fjärrmagasin 2

Vasa universitets publikationer och avhandlingar

Beställ material

[Päivitetty 8.8.2022] 
 
Returluckan vid nya Tritonia i Luotsibyggnaden är nu i bruk. Luckan är placerad ungefär 15 m till höger om huvudingången. Den gamla returluckan har tagits ur bruk. 
 
[Uppdaterat 2.8.2022] 
 
Webbsidorna uppdateras och innehåller delvis föråldrad information. Om du vill försäkra dig om något gällande biblioteket, ta kontakt via chatten på första sidan,
loans@tritonia.fi eller tfn 029 449 8258.
 
 
[Uppdaterat 27.6.2022]
 
Biblioteket är nu stängt och arbetet med flytten intensifieras. Efter midsommar skruvas hyllor samt låne- och returautomaten ner och böcker packas. Du kan fortsättningsvis förnya dina lån och lämna in böcker i returluckan. Trevlig sommar!

Förvärv

Förvärvstjänsten är stängd i juli men inköpsblanketten är öppen hela sommaren.
 
[Uppdaterat 7.6.2022]
 
I juni flyttas böckerna från ämnessamlingarna i våningarna till första våningen. Den mest använda och nyaste litteraturen placeras tillfälligt på första våningen för att sedan flyttas till det nya biblioteket. Resten av ämnessamlingarna placeras i magasin och kommer att vara tillgängliga via beställning i Finna. Även kursböckerna placeras i det nya biblioteket.

Kontakta bibliotekspersonalen om du inte hittar materialet du söker.

 

[Uppdaterad 11.5.2022]

Inga lån från Tritonia Vasa har förfallodag under tiden biblioteket är stängt, 24.6 – 31.8. Det innebär att den första förfallodagen efter sommaren blir 12.9. Den allmänna samlingens böcker får den här förfallodagen från 27.5, kursböcker från 10.6 och snabblånen från 23.6. Detta gäller både nya lån och förnyelser.

Reserveringar kan göras under hela sommaren, men anlända reserveringar kan hämtas först när det nya biblioteket öppnas 1.9. Returluckan är öppen så länge som möjligt i Tritoniabyggnaden och stängs först när den nya returluckan öppnas i Luotsibyggnaden.

 

[Uppdaterad 28.3.2022]

Biblioteket kommer under sommaren att flytta från Tritonia-byggnaden till Luotsi-byggnaden. Samlingsändringar och flyttar pågår redan nu. Vi beklagar eventuella oljud som detta kan medföra! 

Biblioteket är stängt 24.6 – 31.8.2022 och det nya biblioteket öppnas 1.9.2022.

 

Samlingarna kommer i fortsättningen att finnas både i den nyrenoverade Luotsibyggnaden bredvid Wolffskavägen och i två fjärrmagasin på campus. I biblioteket finns även i fortsättningen flexibla grupprum och läsesalar. Det kommer att finnas några datorer reserverade för informationssökning, men i övrigt används medhavd dator.

 

Kursböcker, forskningslitteratur samt nyanskaffningar och mest använd litteratur från ämnessamlingarna kommer att finnas i biblioteket.

Fjärrmagasin 1 kommer att tas i bruk under sommaren. Hit flyttas övrig forskningslitteratur och examensarbeten, som från hösten beställs i Finna.

 

Fjärrmagasin 2 har redan tagits i bruk för Vasa universitets publikationer och avhandlingar samt specialsamlingarna. Publikationer som finns i fjärrmagasin 2 kan beställas fram för lån via den här blanketten . Du får ett meddelande till din e-post när publikationen kan hämtas från reserveringshyllan i biblioteket. Publikationen kan hämtas 1-2 vardagar efter att blanketten skickats.

 

© Tritonia 2014-2022