Muistutukset

Lisätietoja
Lisätietoja

Muistutukset

Erääntyvistä sekä jo myöhässä olevista lainoista lähetetään automaattinen muistutus sähköpostiisi. Omien lainojen erääntymistä voit seurata Finna-hakupalvelussa omissa tiedoissasi. Niille asiakkaille, jotka eivät halua ilmoituksia sähköpostitse lähetetään myöhästymisilmoitus ja varausten saapumisilmoitus postitse kirjeenä. Ilmoituksia erääntyvistä lainoista ei lähetetä postitse.

 

Myöhästymismaksut on maksettava, vaikka muistutukset eivät saapuisi perille sähköpostin toimimattomuuden tai väärien osoitetietojen takia.


Armopäivät

Armopäivällä tarkoitetaan eräpäivästä lähtien laskettua ajanjaksoa, jolloin myöhästymismaksuja ei kerry. Armopäivien määrä vaihtelee aineiston mukaan.


Tritoniassa noudatettavat määrät:

  • 0 (lyhytlainat)
  • 3 (kurssikirjat, opinnäytteet)
  • 3 (aiheenmukaiset kokoelmat) päivää.

Jos armopäivien määrä menee umpeen, niin maksut kertyvät takautuvasti myös näiltä päiviltä.

© Tritonia 2014-2024