Tritonian vuosikertomus 2020

Lisätietoja
Lisätietoja

Johtajan vuosikatsaus

Poikkeuksellinen vuosi - Yhteistyörakenteet uusiksi, palvelut verkossa ja lainaus poikkeusjärjestelyin

Vuosi 2020 oli Tritoniassa historiallinen. Syksyllä Palosaaren kampuksella toimivat korkeakoulut Vaasan yliopisto, VAMK ja Novia solmivat 10-vuotisen sopimuksen tiedekirjastopalveluista. Åbo Akademi siirsi oman kirjastotoimintansa Academill-rakennukseen vuoden lopussa. Myös EduLabin toimintamalli muuttui, kun se siirtyi vuoden 2021 alusta osaksi Levón-instituuttia.


Vaasan toiminnan lisäksi tiedekirjasto Tritoniaan kuuluu myös Pietarsaaressa sijaitseva Novian ja Centrian yhteinen kirjastoyksikkö sekä Novian informaatikko Raaseporin kampuksella. Kirjastolla on edelleen myös palvelusopimus Helsingin yliopiston Vaasassa toimivan juristikoulutuksen kanssa. Kirjastossa työskentelee n. 32 henkilöä, heistä 29 on vakituisia. Palvelemme n. 10 000 opiskelijaa, aktiivisia lainaajia on n. 8000.


Osana kirjaston uudistumista konkreettisimman muutoksen Tritonian asiakkaille ja henkilökunnalle tuo suunnitteilla oleva kirjaston muutto remontoitavaan Luotsi-rakennukseen lähivuosina. Tuleva ”uusi” kirjastorakennus sijaitsee keskellä Palosaaren kampusta ja toimii jatkossa korkeakoulujen yhteisenä avoimena tietokeskuksena ja esteettömänä kohtaamispaikkana.


Maaliskuussa kirjaston arki muuttui ja suurin osa henkilökunnasta siirtyi etätyöhön. Korkeakoulut siirtyivät laajaan etäopetukseen. Kirjaston henkilökunta ideoi uusia verkkopalveluja ja ohjauksen muotoja ripeästi. Rajoitetut lainauspalvelut saatiin toteutettua luovien ratkaisujen avulla ja toimintaa hiottiin pitkin vuotta. Kurssikirjoja ja kirjoja opinnäytetöitä ja muuta tutkimusta varten sai lainattua rajoitetusti. Kysyntä oli suurta ja kirjasto osana korkeakouluja tuki opiskelijoiden opintojen etenemisestä. Kirjasto seurasi tarkasti viranomaisten ohjeita. Koko vuoden ajan palvelujen keskiössä oli henkilökunnan ja asiakkaiden terveysturvallisuus. Maskeja, pleksejä, kertakäyttöhansikkaita ja käsidesiä hankittiin suuret määrät.


Vuosi 2020 oli kirjastossa poikkeuksellinen ja haluan kiittää Tritonian henkilökuntaa venymisestä ja innovatiivisuudesta uusien palvelumuotojen järjestämisessä.


Toimin vuonna 2020 yliopistokirjastojen verkoston FUNin puheenjohtajana ja tiiviinä verkostona meillä oli mahdollisuus jakaa keskenämme hyviä käytänteitä ja kokemuksia kirjastopalvelujen toteuttamisesta pandemiatilanteessa. FUN vetosi keväällä yhdessä Unifin ja SYLin kanssa tiedekustantajiin elektronisten aineistojen tarjoamiseksi poikkeusolosuhteissa etäopiskelun tarpeisiin. Yhteiskirjastona toimiva Tritonia osallistuu myös ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortion AMKITin toimintaan ja on siten näköalapaikalla korkeakoulukirjastokentän kehityksessä.

 

 

Vuosi 2020 lukuina

2020 keskeiset tilastoluvut: 154 mediatuotantoa, 66 lyhytkurssia, 2201 tuotettua opintopistettä, 455 529 Finna-käyntiä, 819 868 Finna-hakua, 335 720 lainaa ja uusintaa, 568 asiakaspaikkaa, 119 156 kävijää, 2805 uutta asiakasta, 291 aukiolopäivää, 4165 kirjahankintaa, 723 025 verkkokirjaa, 192 073 painettua kirjaa

 

Paikallis- ja verkkopalvelut: Koronavuosi kirjastossa

Globaali koronapandemia iski myös kirjastoihin keväällä 2020. Tritonia jouduttiin muiden kirjastojen lailla sulkemaan hetkeksi kokonaan ja suurin osa henkilökunnasta siirtyi etätöihin. Neuvonta, ohjaus ja tiedonhaun opetukset siirtyivät vauhdilla kokonaan verkkoon ja asiakkaita palveltiin koko vuoden ajan pääasiassa puhelimitse, sähköpostitse ja chatin ja Zoomin kautta. Etenkin chat-palvelun käyttö kasvoi hurjasti. Sähköiset aineistot ovat onneksi olleet opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä normaalisti koko ajan ja uusia e-kirjoja ja muita sähköisiä aineistoja on hankittu vuoden aikana todella paljon lisää.


Koronavuoden aikana Tritonian henkilökunta on kehittänyt uusia toimintatapoja lennosta, eikä kirjasto ehtinyt olla muutamaa viikkoa kauemmin kiinni ennen kuin painettujen aineistojen osalta aloitettiin etukäteen tilattujen aineistojen noutopalvelu, jota on hiottu koko ajan paremmaksi aina kun kirjasto on joutunut olemaan kiinni. Kirjastossa pystyi kesän ajan käymään lainaamassa ja palauttamassa aineistoja, mutta opiskelutilat pysyivät kiinni. Opiskelutilat avattiin rajoitetusti uudestaan syksyksi, mutta koronatilanne paheni nopeasti Vaasassa, eikä opiskelutiloja voitu opiskelijoiden harmiksi pitää loppuvuonna enää ollenkaan auki.


Marraskuun lopusta lähtien kirjasto oli avoinna rajatuin paikallispalveluin ja tiukoin henkilörajoituksin. Yhtäaikainen asiakasmäärä oli rajoitettu 6 henkilöön ja määrää valvottiin ostoskorisysteemin avulla: asiakas ottaa kirjaston aulaan tullessaan mukaansa ostoskorin, jossa olevalla kulkuavaimella pääsee sisään ja ulos kirjastosta. 

 

Kokoelmapalvelut

Vuotta 2020 leimasivat kokoelmien osalta isot kokoelmaprojektit. Kaikki kirjaston kokoelmat evaluoitiin ja niiden karsinta aloitettiin tulevia muuttoja varten. Tritonia-yhteistyön 31.12.2020 jättävä Åbo Akademi evaluoi ja poimi omat kirjansa Tritonian yhteisestä kokoelmasta ja Åbo Akademin kokoelmat muutettiin Academilliin juuri ennen joulua. Vaasan yliopiston, Novian ja VAMKin yhteisen kokoelman läpikäynti ja karsinta pääsi hyvään vauhtiin ja jatkuu edelleen 2021. Tritonian kaunokirjallisuuden kokoelma siirrettiin kokonaan Kuopion varastokirjastoon.

 

Kaikkien kokoelmatöiden tavoitteena on varmistaa, että Tritonian kokoelmat ovat jatkossakin ajantasaiset, relevantit ja että ne palvelevat yhteistyössä mukana olevien korkeakoulujen tarpeita, huomioiden käytettävissä olevat kokoelmatilat. 

 
Kokoelmat | Samlingar 2020
Infogram

 

 

Koulutuspalvelut: Koulutus opiskelijoille

Tritonia vastasi opiskelijoiden tiedonhankinnan opetuksesta, jolla edistetään opiskelijoiden digitaalisen osaamisen taitoja.  Vuotta 2020 leimasi globaali pandemia ja sen seurauksena opetuksen siirtyminen kokonaan verkkoon. Kirjastossa tämä ei ollut opiskelijakoulutusten osalta kovinkaan radikaali muutos, sillä kurssit ovat jo suureksi osaksi olleet verkkokursseja ja välineet tuttuja, joten lähiopetus siirtyi sujuvasti verkkoon Zoomin-välityksellä pidettäväksi.

 
TH-koulutukset 2020
Infogram

 

 

Koulutuspalvelut: Koulutus henkilökunnalle

EduLabin rooli korkeakouluopettajien digipedagogisena tukiyksikkkönä nousi konkreettisesti esiin keväällä siirryttäessä laajaan etäopetukseen ja etätyöhön. EduLab Online Support –palvelua tarjottiin säännöllisesti viikoittain ja se vakiintui opettajien tukimuotona. Lyhytkurssien ja korkeakoulupedagogisten koulutusten lisäksi EduLab järjesti korkeakoulujen opetus- ja muulle henkilökunnalle myös räätälöityjä koulutuksia etäopetuksen ja etätyön tarpeisiin. Ajankohtaisia koulutusteemoja olivat muiden muassa Teams, Zoom, Moodlen lisäominaisuudet sekä ajankohtaisena aiheena myös saavutettavuusdirektiivin vaikutukset korkeakouluopetukseen. EduLabin mediatuotannon tukipalvelujen kysyntä jatkoi niin ikään kasvamistaan videoiden opetuskäytön lisääntyessä. EduLabin palvelut saivat kiitosta ja VAMK antoi EduLab-tiimille Huippuluokan kollega –diplomin joulukuussa.


EduLab-yhteistyön jatkomallista neuvoteltiin korkeakoulujen kesken. EduLabin rooli nähtiin strategisesti tärkeänä Vaasan yliopiston opetuksen digitalisaation edistämisessä ja yliopisto päätti siirtää EduLabin toiminnan osaksi Vaasan yliopiston täydennyskoulutusta tarjoavaa Levón-instituuttia.

 
Video- ja mediatuotannot
Infogram

 

 

Julkaisu-, julkaisuarkisto- ja tutkimuksen tuen palvelut

Vuonna 2018 käyttöönotettu Vaasan yliopiston Osuva-julkaisuarkisto on kehityksessään saavuttanut vakiintuneen ylläpitovaiheen. 

 

Vaasan yliopiston Tutkimuksen palvelujen ja kirjaston yhteistyö jatkui SoleCRIS-julkaisutietojärjestelmän ja Osuva-julkaisuarkiston ylläpidossa ja uuden SoleCRIS+ -järjestelmän kehittämisprojektissa. Kirjasto osallistui kansalliseen julkaisuarkistoyhteistyöhön Julkaisuarkistopalveluiden asiantuntijaryhmässä. Vaasan yliopiston avoimen tieteen palvelujen kehittäminen jatkui Tutkimuksen palvelujen, tietohallinnon ja kirjaston yhteistyönä. Kirjasto osallistui kansallisen avoimen tieteen verkoston eri asiantuntijaryhmien toimintaan. Kirjasto vastasi Vaasan yliopiston tutkijakoulun Open Science ja Tutkijan taidot –verkkokurssien toteuttamisesta ja tiedonhankintaa koskevien korkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstölle ja jatko-opiskelijoille suunnattujen EduLabin tieteellistä tiedonhankintaa ja tutkimuksen tuen palveluita koskevien lyhytkurssien suunnittelusta ja opetuksesta.

 

Vaasan ammattikorkeakoulun julkaisutiedonkeruuvastuu siirtyi lokakuussa 2020 kirjastolle. Samalla aloitettiin VAMKin henkilökunnan julkaisujen rinnakkaistallentaminen Theseukseen 26.10.2020. Rinnakkaistallentaminen koskee A-D tyypin julkaisuja. Syksyllä 2020 VAMKille tilattiin Justus-julkaisutietojen tallennuspalvelu, jonka pääkäyttäjävastuu on kirjastolla. VAMKin henkilökunnalle suunniteltiin neliosainen koulutussarja avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta. Vuonna 2020 koulutussarjasta järjestettiin osiot ATT -perusteet ja Aineistonhallinnan palveluita. Avoimesta TKI –toiminnasta laadittiin LibGuides –opas VAMKille. Kirjaston edustajat osallistuivat VAMKin uutta verkkolehteä suunnittelevaan projektiryhmän, VAMKin julkaisutoimikunnan ja VAMKin avoimen tieteen ja tutkimuksen työryhmän työskentelyyn. Kirjasto vastasi osaltaan VAMKin Energiaa-verkkolehden artikkelien tallentamisesta julkaisualustalle.

 

 

Henkilökunta ja talous: Kohti uusia kirjastoja ja korona-ajan vaikutukset

 

Tritonian henkilökunta lisääntyi määräaikaisilla projektityöntekijöillä, sillä muuttojen suunnittelu ja toteutus kahteen uuteen kirjastoon, aineistomäärien laskeminen, aineistosiirrot, poistot ja muut kokoelmatyöt vaativat henkilöstöresursseja. Erityisesti Tritonian Åbo Akademin henkilökunnan täytyi nopealla aikataululla suunnitella kirjastoaineiston siirtäminen ÅA:n uuteen kirjastoon Academill-rakennukseen. Kokoelmasiirrot tapahtuivatkin joulukuussa 2020.


Henkilökunta siirtyi etätöihin 18.3.2020, ja tästä hetkestä alkoi henkilökunnalla enemmän tai vähemmän uuden opettelu. Aikaisemmin etätyöprosentti on ollut vähäinen, mutta nopealla aikataululla kaikki saivat työvälineet ja kotitoimistot kuntoon. Yhteisille dokumenteille perustettiin Teams-alusta, joka toimii yhteisenä viestintä- ja yhteistyöalustana. Yhteisöllisyydestä huolehdittiin pitämällä viikko- ja tiimipalavereita Zoomin tai Teamsin kautta. EduLabin pedagogit ja Vaasan yliopiston IT-osasto auttoivat kaikkia avun tarvitsijoita teknisissä pulmissa. Henkilökunta on antanut paljon positiivista palautetta etätyöstä, joten katsotaan, miten etätyöt tulevat muuttamaan työntekoa tulevaisuudessa.

 

Tritonian budjettirahoituksen tuotot olivat yhteensä 3.782.283 €. Budjettirahoituksen henkilöstökulut ja muut kulut olivat yhteensä 3.691.403 €.

 
Henkilöstö ja talous 2020
Infogram

 

Tritonia kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä

Tritonia toimi aktiivisesti alan kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kirjaston johtaja toimii Suomen yliopistokirjastojen verkoston FUNin puheenjohtajana 2019-2020. 

 

Tritonian henkilökunnan kansainväliset esitelmät ja konferenssiosallistumiset

Lehto, Anne (2020). Finnish University Libraries Promoting and Implementing Responsible Metrics: challenges and opportunities. Invited panel presentation in session: Addressing Roadblocks in Research Assessment Reform. Euroscience Open Forum ESOF 2020, Trieste/Zoom.

 

Rintamäki, Katri. Turun Eurooppa-foorumi. 27.-28.8.2020.

 

Tritonian johtokunta 2020

 • Professori Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopisto (pj/ordf.) (Varajäsen: professori Merja Koskela)

 • Johtaja Auli Kinnunen, Vaasan yliopisto (Varajäsen: johtaja Samu Leskinen)

 • Rektor i Vasa, professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi (Varajäsen: överbibliotekarie Pia Södergård)

 • Koulutuspäällikö Lotta Saarikoski, VAMK (Varajäsen: yliopettaja Ulla Isosaari)

 • Chef för studerandeservice Thomas Böckelman, Yrkeshögskolan Novia (Varajäsen: Admissions Officer Ida Borgar)

 • Opiskelija Jaber McBree, VYY (Varajäsen: pääsihteeri Johanna Luomala, VYY (Kaisa Paavola 1-18/2020))

 • Opiskelija Emma Heininen, VAMOK (Varajäsen: opiskelija Eliina Sarinko, Novium)

 • Sivistystoimenjohtaja/bildningsdirektör Christina Knookala, Vaasan kaupunki/Vasa stad (Varajäsen: kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja/ kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola)

 • Tietoasiantuntija Heidi Troberg, Tritonian henkilökunta (Varajäsen: kirjastosihteeri Isabel Nygård-Anturaniemi)

 

Tritonian johtoryhmä 2020

 • Tritonian johtaja/Tritonias direktör Anne Lehto (pj/ordf.)

 • Varajohtaja/vice direktör Viveca Rabb

 • Esimies, hallinnon ja viestinnän palvelut/förman, förvaltning och kommunikation Anne Koiranen

 • Palvelupäällikkö, koulutus ja tutkimuksen tuki/servicechef, utbildning och forskarstöd Katri Rintamäki

 • Palvelupäällikkö, paikallis- ja verkkopalvelut/servicechef, när- och webbtjänster Jonna Toukonen

 • Henkilökunnan edustajat/Personalrepresentanter:

  • Tietoasiantuntija/informationsspecialist Heidi Troberg

  • Vahtimestari/vaktmästare Mikael Björkqvist

  • Pedagogi/pedagog Sören Granlund (varajäs./ersättare)

  • Kirjastosihteeri /bibliotekssekreterare Topi Takamäki (-3.4.2020 asti) (varajäs./ersättare)

 • Kääntäjä-tiedottaja/Översättare-informatör Ann-Sofie Källund (siht./sekr.)

 • Tietoasiantuntija/informationsspecialist Christian Nelson (asiantuntija/sakkunnig

© Tritonia 2014-2023