Kaukopalvelu henkilöasiakkaille

Lisätietoja
Lisätietoja

Jos olet rekisteröitynyt Tritonian asiakkaaksi, voit käyttää kirjaston kaukopalvelua.


Voit tehdä kaukopalvelupyynnön verkkolomakkeella (1 pyyntö/lomake).

Kaukopalvelupyyntö on sitova. Myös noutamattomista kaukolainoista ja -jäljenteistä peritään hinnaston mukainen maksu. Lähettäjäkirjasto määrää laina-ajan ja muut lainaehdot. Asiakas on velvollinen korvaamaan kadonneen/vahingoittuneen kaukolainan lähettävän kirjaston laskun mukaan.

 

Voit uusia kaukolainan ottamalla yhteyttä kaukopalveluun ill@uwasa.fi.


Kaukopalvelu palauttaa vain kaukolainaamansa kirjat. Pdf-tiedostona kaukopalveluun lähetetyt artikkelikopiot tulostetaan aina paperille tekijänoikeudellisista syistä.

Teetkö opinnäytetyötä?

Opinnäytetyötään tekevät opis­ke­li­jat voi­vat saada il­mai­sia kau­ko­lai­no­ja opin­näy­te­työ­tään var­ten sillä edel­ly­tyk­sel­lä, että opis­ke­li­ja on Tri­to­nian asia­kas ja kau­ko­lai­na­ti­laus teh­dään Tri­to­nias­sa. Tämä koskee:

  • Vaasan yliopiston kandi- ja maisterivaiheen opiskelijoita
  • Vaasan ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä tekeviä opiskelijoita
  • Novian opinnäytetyötä tekeviä opiskelijoita

Opiskelijan on toimitettava Tritonian kaukopalveluun työnohjaajan allekirjoittama todistus opinnäytetyön alkamisesta tai ohjaaja voi lähettää sähköpostitse kaukopalvelulle tiedon, josta käy ilmi opiskelijan nimi, korkeakoulu, oppiaine ja mikä opinnäyte on kyseessä.

HUOM! 1.4.2024 alkaen ilmaista kaukopalvelumateriaalia opinnäytetodistusta vastaan voi saada viisi (5) kpl per opinnäytetyö. Loput opinnäytettä varten kaukolainattavat kirjat tai artikkelit opiskelija maksaa itse.

Kau­ko­pal­ve­lu vä­lit­tää fyy­sis­tä ai­neis­toa ja kau­ko­lai­nat täy­tyy aina nou­taa Tri­to­nias­ta ja pa­laut­taa Tri­to­ni­aan.

 

© Tritonia 2014-2024