Bibliometriset palvelut

Lisätietoja
Lisätietoja

Vaasan yliopiston tiedekunnat ja yksiköt voivat tilata kirjastosta bibliometrisiä analyyseja julkaisutoimintaan liittyen. Hankenin analyysit toteuttaa Hankenin kirjasto. Analyysit ovat maksuttomia. Mahdollisia toimeksiantoja ja analyysien aiheita:

  • Tutkijoiden julkaisut ja h-indeksit eri viittaustietokannoissa (Web of Science, Scopus, Google Scholar)
  • Viitatuimmat julkaisut (lehdet artikkelit) (WOS, Scopus)
  • Julkaisuprofiilit
  • Jufo-tasot

Analyysipyynnöt ja toimeksiannot voi lähettää:

  • Vaasan yliopisto (myös VAMK, Novia): research@tritonia.fi
  • Hanken: marlene.lundin@hanken.fi
  • Åbo Akademin tutkijat ja henkilökunta voivat osoittaa bibliometrisiin analyyseihin liittyvät kysymykset Ellinor Hjerpelle (research@tritonia.fi).

Otamme yhteyttä mahdollisimman pian sopiaksemme analyysien toteuttamisesta.

 

Bibliometriset analyysit ovat aikaa vieviä. Pyynnöt tulee toimittaa kirjastoon ajoissa ja analyysien tekoon varata riittävästi aikaa (isommille toimeksiannoille vähintään 2 viikkoa). Pyrimme laadukkaaseen ja tasapuoliseen analyysiin ja käsittelemme tietoja luottamuksellisesti.

© Tritonia 2014-2019