Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2002

Jussila, Mikaela

Valokuvan suhde todellisuuteen digitaaliajassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tarmo Malmberg
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Sivumäärä:
71
Työssä syvennytään valokuvan ja todellisuuden suhteeseen, siihen, mikä suhde valokuvalla on ollut todellisuuteen, mikä se on nyt sekä siihen, onko tämä suhde muuttunut digitaalisen kuvakäsittelytekniikan myötä. Työssä käsitellään, mitkä tekijät muodostavat valokuvan suhteen todellisuuteen, sekä tutkitaan kuvankäsittelyä ja kuvamanipulaatiota koskien perinteistä valokuvaa ja digitaalikuvaa sekä analogisia ja digitaalisia muokkaus-keinoja. Työ tuo myös esiin yksilön ottamat valokuvat kytkettynä kyseiseen aihepiiriin.

Digitaalinen kuvankäsittelytekniikka ei ole vaikuttanut suuremmin valokuvan luotettavuuteen, koska valokuvaa on ollut mahdollista käsitellä ja on myös käsitelty valokuvauksen keksimisestä asti. Valokuvan suhde todellisuuteen on riippuvaista siitä, miten aihetta lähestyy. Perinteisellä valokuvalla on aina jonkin asteinen kiinnekohta todellisuuteen, liittyen siihen, että kohde on oikeasti esiintynyt kameran edessä jossakin ajassa ja paikassa. Näin perinteinen valokuva antaa aina jotain todellista tietoa kohteestaan. Digitaaliset kuvankäsittelymahdollisuudet tuovat esiin entistä voimakkaampia ajatuksia siitä, että kuvan esittämä aihe, tilanne tai kohde voi olla tekaistu.
Avainsanat:
valokuva, todellisuus, digitaaliaika, kuvankäsittely
© Tritonia 2014-2019