Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2004

Wikman, Kaj

Oliopohjaisen verkkosimulaattorin mallintaminen ja toteuttaminen.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Matti Jakobsson
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Tietotekniikan koulutusohjelma (DI)
Sivumäärä:
160
Tutkimuksen päätavoite on selvittää oliopohjaisen kehittämismallin soveltavuutta räätälöidyn verkkosimulaattorisovelluksen mallintamiseen ja toteutukseen.

Tutkimuksen hypoteesi on, että oliopohjainen kehittämismalli soveltuu tällaisen työhön sekä mallintamiseen että toteutukseen. Kaikkien osanottajien mahdollisuutta ymmärtää ja kommunikoida tulevasta sovelluksesta on mittari jolla tarkistetaan mallintamisen soveltuvuutta. Toteutuksen suoraviivaisuus, siirtyminen mallista sovellukseen, sekä toteutetun sovelluksen tarpeiden täyttäminen valittiin toiseksi mittariksi.

Oliopohjaisen kehittämismallin soveltavuus mallintamiseen sekä toteutuksen suoraviivaisuus selvitettiin toteutetun sovelluksen projektityön avulla. Sovelluksen tarpeiden täyttäminen selvitettiin vertailemalla sovelluksesta saadut tulokset ja vaatimukset.

Tutkimuksen havainnot ovat positiivisia. Kehittämismallin tärkeämpiä etuja todettiin olevan se, että kaikki osanottajat pystyivät kommunikoimaan keskenään riippumatta teknisestä taustastaan. Käyttöönoton jälkeen todettiin, että sovelluksen ominaisuudet täyttivät yrityksen tarpeet. Todettiin myös, että oliopohjainen kehittämismalli tukee suoraa jäljitettävyyttä tarpeesta toteutukseen sekä modulaarista kehitystä.
Avainsanat:
Oliopohjaiset menetelmät, ohjelmistotuotanto, simulointi, uml, c++
© Tritonia 2014-2019