Vaasan yliopiston opinnäytteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, 2019

Takamäki, Topi

"The Road So Far": Supernatural as an American Road Narrative

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Helen Mäntymäki
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Koulutusohjelma:
Comparative Cultural Studies -maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
77
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia amerikkalaista televisiosarjaa Supernaturalia (2004-2019) tienarratiivina. Tarkennettuna, tämä tutkimus käsittelee miten Supernatural toistaa tienarratiivien keskeisiä elementtejä ja kommentoi ympäröivää kulttuuriaan.

Tienarratiivi on erityisesti amerikkalainen genre, joka käsittää sekä kirjallisuutta että elokuvia. Genren esikuvina pidetään yleisesti Jack Kerouacin romaania Matkalla (1957) ja Dennis Hopperin ohjaamaa elokuvaa Easy Rider – matkalla (1969). Tutkin miten Supernatural toistaa näiden teosten teemoja omassa kerronnassaan. Genren tutkimus on hyvin nuorta, sillä se alkoi vasta 1990-luvulla, joten alue on verrattain uusi. Pääasialliset lähteeni ovat Ann Brighamin American Road Narratives, Reimagining Mobility in Literature and Film (2015) ja David Ladermanin What a Trip: The Road Film and American Culture (1996), jotka käsittelevät genren keskeisimpiä teemoja, joita ovat: vapaus, liikkuvuus ja amerikkalainen unelma. Ladermanin keskeisin löytö on genren kerroksittainen luonne, joka tarkoittaa sen perustuvan useamman genren yhdistelmiin. Supernaturalin tapauksessa tämä tarkoittaa kauhuromantiikan ja lännenelokuvien yhdistymistä.

Tutkielmani tulokset osoittavat, että Supernatural toistaa säännönmukaisesti tienarratiivien keskeisiä elementtejä, jotka osaltaan välittävät konservatiivisia viestejä, mutta myös Amerikkalaisen identiteetin osia.
Avainsanat:
Road Narrative, American Culture and Identity, Gender, Race, Religion
© Tritonia 2014-2019