Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2019

Ranta-aho, Antti

Osingon irtoamispäiväilmiö pohjoismaisilla osakemarkkinoilla vuosina 2014-2018

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tuukka Järvinen ja Juha Kotkatvuori-Örnberg
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
104
Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia osingon irtoamispäiväilmiötä pohjoismaisilla osakemarkkinoilla vuosina 2014-2018. Tutkimuksessa on mukana osakkeita Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseistä.

Osingon irtoamiseen liittyvän teorian mukaan osinkoa jakavan pörssiyhtiön osakekurssin tulisi pudota jaettavan osingon määrän verran osingon irtoamista edeltävän pörssipäivän ja osingon irtoamispäivän välillä. Tämä perustuu siihen, että ostettaessa osake viimeistään osingon irtoamista edeltävänä pörssipäivänä on osakkeenomistaja oikeutettu jaettavaan osinkoon, mutta jos osakkeen ostaa osingon irtoamispäivänä tai sen jälkeen, ei ole enää oikeutettu jaettavaan osinkoon.

Tutkimuksessa selvitetään myös, onko osinkotuoton suuruudella tai pörssi-indeksin liikkeellä vaikutusta osakekurssien käyttäytymiseen osingon irtoamispäivänä. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan osakekurssien palautumista osingon irtoamista edeltäneelle tasolle.

Tutkimuksessa käytetään apuna tilastollisia analyysimenetelmiä. Käytössä ovat keskiarvo, keskihajonta sekä Pearsonin korrelaatiokerroin. Tutkimusaineistona käytettiin osakkeiden kaupankäyntitietoja Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseistä vuosien 2014-2018 väliltä. Osakkeiden kaupankäyntitiedot, pörssi-indeksien päätöspisteluvut ja tiedot osakekohtaisista osingoista kerättiin NASDAQ Nordicin verkkosivuilta.

Tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan osakekurssit putoavat osingon irtoamista edeltävän pörssipäivän ja osingon irtoamispäivän välillä yleensä vähemmän kuin osingon verran. Sen sijaan kurssipudotusta tulee yleensä lisää osingon irtoamispäivän aikana. Tutkimuksen pörsseistä Kööpenhaminan pörssin tulokset poikkesivat huomattavasti Helsingin ja Tukholman pörssien havainnoista.
Avainsanat:
sijoittaminen, osakkeet, pörssi, osinko
© Tritonia 2014-2019