Vaasan yliopiston opinnäytteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, 2019

Harju, Mira

Damsels Not in Distress – Player Reviews on the Female Protagonists in Remember Me and Hellblade: Senua’s Sacrifice

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Helen Mäntymäki
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Koulutusohjelma:
Comparative Cultural Studies -maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
66
Tämän pro gradu -tutkielman inspiroi vuosien kokemus videopeleistä ja niiden parissa tehdyt havainnot sukupuolesta. Taustalla oli halu tutkia, kuinka pelaajat suhtautuvat naishahmoihin. Tutkielman tavoite olikin saada selville, mitä pelaajat ovat arvosteluissa sanoneet naispäähenkilöistä kahdessa eri videopelissä Remember Me ja Hellblade: Senua’s Sacrifice. Tutkielmassa haluttiin myös tehdä havaintoja mahdollisista asennemuutoksista naispäähenkilöitä kohtaan pelien julkaisuvuosien 2013 ja 2017 välillä.

Tutkielmaa varten kerättiin 59 pelaajien kirjoittamaa nettiarvostelua, joista valittiin 60 leikettä analyysia varten. Analyysissa käytetyt leikkeet valittiin siten, että ne mainitsevat naissukupuolen joko yleisesti tai viitaten päähenkilöön. Analyysin pohjana käytettiin tutkimuksia naishahmoista videopeleissä, sekä tutkielmia pelaajien kokemuksista sosiaalisen median ilmiöistä, jotka ovat mahdollisesti vaikuttaneet heidän asenteisiinsa naispäähenkilöistä. Leikkeet on analysoitu joko yksittäin tai pareittain ja niistä löydetyistä havainnoista on tehty yksityiskohtaisemmat yhteenvedot, joista käy ilmi materiaalin kautta saadut tulokset.

Tutkielman löydökset vastasivat pohjateoriana käytettyjen tutkimusten tuloksia. Molempien pelien arvosteluiden joukosta nousi myös samoja teemoja, joista merkittävimmät olivat naispäähenkilöiden seksualisointi ja feminismi. Yleinen asenne naispäähenkilöitä kohtaan vaikutti olevan positiivinen ja naispäähenkilöt nähtiin progressiivisena askeleena videopeleissä. Suurin muutos, joka vuosien 2013 ja 2017 välillä oli tapahtunut, oli negatiivinen asenne feminististä vaikutusta kohtaan. Tämä asennemuutos vaikutti olevan Gamergate -ilmiön aiheuttamaa.
Avainsanat:
video games, female protagonist, gender, feminism, Gamergate
© Tritonia 2014-2019