Vaasan yliopiston opinnäytteet

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, 2019

Niemelä, Simo

Täsmäkielen toteutus tuotekonfiguraattoriin

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Timo Mantere
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
70
Tässä työssä suunnitellaan ja toteutetaan täsmäkieli kaupalliseen tuotekonfiguraattoriin. Täsmäkieli on tietylle sovellusalueelle erikoistunut ohjelmointikieli, joka helpottaa ja tehostaa toimintaa kohdeympäristössä riippumatta tuotemallista ja sen rakenteesta. Täsmäkieli toteutetaan tuotekonfiguraattoriin uutena komponenttina, johon sisältyy täsmäkielen syntaksin määrittely sekä tulkin suunnittelu ja toteutus. Kääntäjää, jäsennintä ja selaajaa ei toteuteta, vaan käännösvaihe hoidetaan kolmannen osapuolen ohjelmakirjastolla. Tavoitteena on tuottaa täsmäkieli, joka on suorituskykyinen, helposti lähestyttävä ja nopeasti opittava ohjelmointikieli, jonka kirjoittaminen ei edellytä ohjelmointikokemusta tai teknistä koulutusta. Täsmäkielen inspiraatioita ovat taulukkolaskentaohjelmien makrot ja kaavat.

Työn alussa esitellään teoriaa liittyen tuotekonfiguraattoriin, täsmäkieleen ja tulkkiin. Lisäksi tarkastellaan tuotemallien rakennetta ja roolia tuotekonfiguraattorissa. Teorian jälkeen esitellään järjestelmä, johon täsmäkieli tullaan toteuttamaan. Toteutusosiossa määritellään täsmäkielen syntaksi, suunnitellaan ja toteutetaan täsmäkielen tulkki. Työn lopussa analysoidaan täsmäkielen suorituskykyä.

Työn tuloksena on tuotekonfiguraattoriin toteutettu tuotantovalmis täsmäkieli, jolla on vaivatonta määritellä ja ohjelmoida matemaattisia kaavoja erilaisiin ongelmiin. Täsmäkieli on myös suorituskykyinen, koska tulkki on suunniteltu ja toteutettu ajettavaksi vain tämän työn kohteena olevassa tuotekonfiguraattorissa.
Avainsanat:
täsmäkieli, tulkki, konfiguraattori
© Tritonia 2014-2019