Vaasan yliopiston opinnäytteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Sänkiniemi, Viivi

#Ylegate. Yle-kohun eteneminen Twitter-keskusteluissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tanja Sihvonen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Koulutusohjelma:
Viestinnän monialainen maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Organisaatioiden viestintä
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
104
Syksyllä 2016 alkoi Yle-kohuna tunnettu tapahtumaketju, kun Suomen kuvalehti kertoi pääministeri Sipilän pyrkineen painostamaan Yleisradiota itseensä liittyvässä uutisoinnissa. Tästä käynnistyi noin puoli vuotta kestänyt keskustelu sananvapaudesta ja journalismista Yleisradiossa, ja sen seurauksena useat Ylen toimittajat, muun muassa päätoimittaja Atte Jääskeläinen, jättivät tehtävänsä yhtiössä.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kohu muodostui ja mitkä tekijät vaikuttivat sen syntyyn ja kehittymiseen. Tutkimuksessa tarkastellaan kohun rakentumista Twitterissä eri tekijöiden kautta. Tarkasteltavia tekijöitä ovat tviittien saamien tykkäysten ja retviittausten määrät, tviiteissä jaetun sisällön määrä, tviiteistä välittyvät asenteet sekä tviiteissä esiintyvät aiheet. Tviittejä on kerätty kymmeneltä kohun vaiheelta ja niitä on yhteensä 1694 kappaletta. Tviitit on käyty yksitellen läpi. Lisäksi aineistona käytetään kohun aikana julkaistuja artikkeleita ja Atte Jääskeläisen haastattelua, jotta saadaan kattavampi kuva kohun tapahtumista ja syistä.

Tutkimuksessa selviää, että kohun tärkein tekijä on media, joka luo uutisia ja aiheita. Sosiaalisessa mediassa käytävä keskustelu kohun aikana koostuu suurelta osin sisällön jakamisesta, eli yleisöt laajentavat aiheita, joita perinteinen media luo. Verkossa käytävä keskustelu on ollut odotuksiin nähden vähäistä ja suuri osa tviiteistä on ollut suhtautumiseltaan neutraaleja. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että median luoma paine voi vaikuttaa kohussa mukana olevien edellytyksiin jatkaa työtehtävissään. Lisäksi kohun avulla voidaan kiinnittää huomiota asioihin, joihin huomion halutaan kohdistuvan.
Avainsanat:
mediakohu, Twitter, Yleisradio, journalismi, politiikka
© Tritonia 2014-2019