Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Ruskola, Kasper

Tilintarkastajan vaihtumisen vaikutus tilintarkastuksen laatuun

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
64
Tilintarkastus on tärkeä osa yrityksen taloudellista raportointia. Tilintarkastuksen tehtävänä on yrityksen sisältä tulevan taloudellisen informaation ja raportoinnin oikeellisuuden varmentaminen. Tilintarkastaja ei voi antaa täydellistä varmuutta kaikkien tilierien oikeellisuudesta. Allekirjoittaessaan vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen tilintarkastaja antaa kuitenkin kohtuullisen varmuuden siitä, että yrityksen tilinpäätöksessä ei esiinny virheellisyyksiä. Allekirjoittaessaan tilintarkastuskertomuksen tilintarkastaja myös vakuuttaa, että tilintarkastus on suoritettu laadukkaasti. Tilintarkastuksen laadun tulisi aina olla hyvää ja tasalaatuista, jotta tilinpäätöksen käyttäjät saisivat luotettavaa tilinpäätösinformaatiota. Luotettavalla tilinpäätösinformaatiolla tilinpäätöksen käyttäjät pystyvät tekemään päätöksiä, esimerkiksi lainanantoa tai sijoituksia koskien. Hyvän tilintarkastuksen laadun varmistamiseksi pörssiyhtiöiden tilintarkastusta on alettu sääntelemään tilintarkastajan rotaatiolla.

Tilintarkastajan rotaatio voi tapahtua päävastuullisen tilintarkastajan rotaationa tai tilintarkastusyhteisön rotaationa. Rotaation ajatellaan parantavan tilintarkastajan riippumattomuutta ja sitä kautta tilintarkastuksen laatua. Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön vaihtuessa tietyin väliajoin ajatellaan, että johto ei pysty omalla toiminnallaan vaikuttamaan tilintarkastajan suorittamaan tarkastukseen.

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia tilintarkastajan rotaation vaikutusta tilintarkastuksen laatuun. Aineistona on Helsingin pörssin päälistan yritykset aikavälillä 2010-2017.

Tilintarkastuksen laatua tutkitaan johdon tuloksenjärjestelyn kautta harkinnanvaraisia jaksotuksia käyttäen. Harkinnanvaraiset jaksotuksen lasketaan muokatulla Jonesin mallilla. Tilintarkastuksen rotaatiota ja laatua on tutkittu useita vuosia monia eri tilintarkastuksen laadun mittareita käyttäen. Tämän tutkielman perusteella harkinnanvaraisilla jaksotuksilla ei ole vaikutusta tilintarkastuksen laatuun.

Avainsanat:
Tilintarkastuksen rotaatio, tilintarkastuksen laatu, harkinnanvaraiset jaksotukset, tilintarkastusyhteisön rotaatio
© Tritonia 2014-2019