Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Annola, Päivi

Perustulon taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset Suomessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Juuso Vataja
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Taloustiede
Koulutusohjelma:
Taloustieteen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
80
Perustuloon liittyvistä teorioista on keskusteltu taloustieteilijöiden ja poliitikkojen keskuudessa jo 1700-luvulta lähtien. Perustulon eri malleja on myös kokeiltu muun muassa Iso-Britanniassa jo yhtä varhaisista ajoista lähtien. Amerikassa perustuloajatusten kulta-aikaa oli Milton Friedmanin monetarismin vuodet 1960-luvulla. Suomeen keskustelut ovat levinneet 1970-luvulla. Kaikesta tästä yli 220 vuotta kestäneestä maailmanlaajuisesta kiinnostuksesta huolimatta täydellistä perustuloa ei ole otettu sellaisenaan kuitenkaan vielä käyttöön missään maassa. Suomessa ajatus perustulosta eteni kokeiluun, joka suoritetaan vuosina 2017-2018. Selviääkö nyt, onko tämä niin houkuttava suunnitelma valmis käyttöön otettavaksi?

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää mitä perustulon kaltaiset järjestelmät pyrkivät saamaan aikaan, miksi perustulo voisi olla kannattava myös suomalaisessa yhteiskunnassa tai toisaalta, miksi se ei olisi hyvä ratkaisu. Pyrin myös selventämään Suomen perustulokokeilua ja sen mahdollisuuksia sekä avaamaan siltä odotettuja tuloksia. Tutkimuksessa selvitetään millaisilla argumenteilla perustulon puolustajat ja vastustajat ovat asiaa lähestyneet. Samalla käydään läpi tutkimustuloksia ja kokeiluja maailmalta. Lopuksi tuodaan esille Suomessa toteutettavan perustulokokeilun yksityiskohdat, mahdollisuudet sekä epäkohdat.

Tutkimuksessa havaittiin, että perustulo on ollut läpi historian hyvin kiinnostava aihe, mutta arastelua sen käyttöönottoon liittyy ympäri maailman. Erityispiirre on myös se, että perustulon argumentit ovat hyvin samanlaisia sekä sitä vastustavilla että kannattavilla. Loppujen lopuksi, vaikka aihetta on tutkittu paljon sekä teoreettisesti että empiirisesti, ei kenelläkään kuitenkaan ole edelleenkään selvää kuvaa siitä, kuinka malli toimisi käytännössä. Suomen perustulokokeilun onnistumista seurataan maailmallakin kiinnostuneena. Tuloksia kokeilusta saadaan vasta vuonna 2019, kun kokeilu on saatu päätökseen. Selvää on kuitenkin, että kokeilulla saadaan arvokasta tietoa, jolla on mahdollisesti kansainvälistäkin uutuusarvoa.
Avainsanat:
perustulo, kokeilu, historia
© Tritonia 2014-2019